rozmiar czcionki: A | A | A

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 została uchwalona w dniu 28 lutego 2013 r. Jest ona najważniejszym dokumentem strategicznym regionu wytyczającym cele i kierunki rozwoju Dolnego Śląska na najbliższe lata. W powiązaniu z krajowymi oraz europejskimi dokumentami strategicznymi, ujmuje całość spraw wpływających na kształtowanie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

Przyjęty w SRWD 2020 model gospodarczy składa się z dwóch filarów. Pierwszy filar stanowić będzie rozwój przemysłu opartego na najnowocześniejszych technologiach oraz nowoczesnych usługach. Drugi filar opierać się będzie na unikatowych zasobach przyrodniczych, uzdrowiskowych i kulturowych, a także bogatych zasobach naturalnych wspieranych działaniami w sferze energii, klimatu, krajobrazu i zdrowia. Te dwa filary, tworzące podstawy modelu gospodarczego województwa dolnośląskiego, wymagać będą powiązania i skomunikowania dobrej jakości infrastrukturą techniczną, co pozwoli na zwiększenie znaczenia Dolnego Śląska jako silnego regionu gospodarczego.

Prezentowany dokument pomyślnie przeszedł proces konsultacji społecznych, które odbywały się na terenie całego Dolnego Śląska. W ponad sześćdziesięciu spotkaniach wzięli udział mieszkańcy Dolnego Śląska, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Doświadczenia i wnioski zdobyte podczas konsultacji zostaną uwzględnione w projektach realizowanych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (do pobrania)

 

Entwicklungsstrategie der Woiwodschaft Niederschlesien (hochladen)

 

Development Strategy of the Lower Silesian Voivodeship (upload)
              

  Prognoza Oddziaływania na Środowisko (do pobrania)