rozmiar czcionki: A | A | A

Terminy konferencji i warsztatów

07.01.2011 15:05

 

Zostały ustalone terminy najbliższych działań w projekcie.


  • Projekt rozpoczyna się konferencją programową z udziałem specjalistów, ekspertów oraz pedagogów polskich i niemieckich, w terminie 4 lub 5 marca 2011 r. - do wyboru,

  • W ramach projektu odbędzie się m.in. cykl 3 dwudniowych warsztatów dla kadry pedagogicznej, prowadzone przez specjalistów oraz działania pilotażowe na terenie szkół uczestniczących w projekcie. Warsztaty będą realizowane z zastosowaniem nowatorskich elementów metody badania w działaniu (action research). Wypracowane modelowe rozwiązania, będą możliwe do stosowania w każdym środowisku szkolnym. Warsztaty będą odbywały nw. terminach obejmujących piątek i sobotę lub niedzielę i poniedziałek:

  • I tura warsztatów: 24-26.03.2011 r. lub 26-28.03.2011 r. lub 31.03-2.04.2011 r. lub 02-04.04.2011 r.

  • II tura warsztatów: 12-14.05.2011 r. lub 14-16.05.2011 r. lub 19-21.05.2011 r. lub 21-23.05.2011 r.

  • III tura warsztatów: 08-10.12.2011 r. lub 10-12.09.2011 r. lub 15-17.09.2011 r. lub 17-19.09.2011 r.

Uczestnicy przyjeżdżają do Centrum Konferencyjnego w przeddzień warsztatów, przed kolacją.

  • Wypracowane wspólnie efekty pracy nauczycieli i specjalistów zostaną zebrane i opublikowane na płytach CD oraz w formie dwujęzycznej publikacji książkowej – poradnika ułatwiającego systemowe wprowadzanie tematyki niepełnosprawności do szkolnych programów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktyki. Udział w międzynarodowym projekcie oraz publikacje będą stanowiły dorobek nauczycieli do ich rozwoju i awansu zawodowego.

  • 2 Konferencje podsumowujące zaplanowano 3 lub 4 lutego 2012 r. - do wyboru.