rozmiar czcionki: A | A | A

Lista uczestników projektu „Razem w pełni sprawni”

10.02.2011 08:58

Przedstawiamy listę szkół i ilości uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Razem w pełni sprawni” wraz z terminami konferencji i warsztatów.

Lista ta może ulec zmianie w związku z trwającą weryfikacją zgłoszeń (niektóre placówki nie dostarczyły oświadczeń o przystąpieniu do projektu) oraz możliwym zwiększeniem się liczby miejsc w projekcie.

W związku z tym zamieszczamy listę rezerwową szkół wraz z ilością uczestników zgłoszonych przez te placówki, którzy będą mogli uczestniczyć w Projekcie pod warunkiem pojawienia się wolnych miejsc.

Jednocześnie informujemy, że część osób z listy rezerwowej będzie miała możliwość wzięcia udziału w samych konferencjach, o czym poinformujemy po ustaleniu ostatecznej listy uczestników.


1. Lista szkół i liczba uczestników

2. Rezerwowa lista szkół i ilość uczestników