rozmiar czcionki: A | A | A

Dokumentowanie prowadzonych działań w placówkach

09.06.2011 09:51

W związku z wymaganiami instytucji kontrolujących, jesteśmy zobowiązani do wykazania liczby uczniów, którzy zostali objęci działaniami w ramach naszego Projektu.

Dlatego, uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza - który został załączony do tej informacji - i przekazanie go osobom prowadzącym warsztaty szkoleniowe podczas ostatniego zjazdu, we wrześniu 2011 r. Pragniemy podkreślić, że rzetelne i staranne wypełnienie arkusza ma ogromne znaczenie dla prawidłowego udokumentowania przebiegu projektu.

Każdy nauczyciel, zaangażowany w działania projektowe, powinien wypełnić osobny arkusz, wg poniższego opisu:

„Opis zajęć szkolnych / temat wpisany do dziennika” – krótki opis zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych (np. realizowanych w ramach 2 godzin dodatkowych), w ramach których przeprowadzono zajęcia.“Data przeprowadzenia zajęć” – data przeprowadzenia zajęć zgodna z zapisem w dokumentacji szkolnej.“Liczba dzieci” – liczba wszystkich dzieci obecnych podczas przeprowadzonych zajęć (tzn. dzieci biorących udział w projektach szkolnych jako ich organizatorzy/realizatorzy określonych działań, jak i dzieci będące ich odbiorcami/uczestnikami).Wszystkie działania przeprowadzone przez Państwa w ramach projektu winny być udokumentowane w ww. sposób, a dowody ich realizacji (zapisy w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych) udostępnione w przypadku ewentualnej kontroli instytucji finansujących projekt.

 

                                                                      Z poważaniem

                                                                    Zespół Projektowy

Wskaźnik ilości uczniów