rozmiar czcionki: A | A | A

Aktualne terminy warsztatów

17.03.2011 15:07

W dniu 15 marca 2011 r. zostały rozesłane informacje e-mail do wszystkich placówek i nauczycieli uczestniczących w projekcie.

Informacje zawierają aktualne terminy warsztatów dla każdego uczestnika, przydział do grupy (A, B , C lub D) oraz prośbę o zabranie odpowiednich strojów na warsztaty. Przy aktualizowaniu terminów dla poszczególnych osób zostały wzięte pod uwagę wszystkie prośby i sugestie zgłoszone przez uczestników.
Przesłane drogą elektroniczną wiadomości z terminami i załączonym programem warsztatów należy traktować jako najbardziej aktualne i wiążące.