rozmiar czcionki: A | A | A

KONKURSY I NABORY 2013:


/16.12.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2
* * *

/02.12.2013/
Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3* * *

/25.11.2013/
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4* * *


/15.11.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5


* * *

/04.11.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2


* * *


/29.10.2013/
Partnerstwo dla Doliny Baryczy

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4* * *


/24.10.2013/

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na piąty nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w terminie od 25 listopada 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.;

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD, ul. Mazowiecka 17 we Wrocławiu, II p., pok. 022, w godz. 8.00 - 16.00.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl

Załączniki:

1.Ogłoszenie

2. Uchwała

3. Uzasadnienie uchwały


* * *

/14.10.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3* * *

/14.10.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania /413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


* * *

/14.10.2013/
Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


* * */01.10.2013/
Fundacja "Kłodzka Wstęga Sudetów" - Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


* * *

/01.10.2013/
Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1


* * *


/01.10.2013/
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


* * */20.09.2013/
Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


* * *


/20.09.2013/
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"

Anulowanie naboru wniosków zaplanowanego w terminie 16.09.2013 – 11.10.2013r.  w ramach działania 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz ogłoszenie nowego konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4* * *

/13.09.2013/

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej- nabór wniosków 14.10.2013  - 28.11.2013

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.)).

Do pobrania:

1. Pełne ogłoszenie o naborze

2. Uchwała nr 4700/IV/13 z dnia 10.09.2013 r. w sprawie ustalenia miejsca i terminu składania wniosków

3. Uchwała nr 4699/IV/13 z dnia 10.09.2013 r. w sprawie ustalenia Kryterium Regionalnego


* * *


/01.09.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich"
Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4
* * *

/29.08.2013/
"Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2


* * *

/29.08.2013/
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4* * *

/26.08.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3* * *

/05.08.2013/
Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina - Lider A4

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6* * *


/05.08.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5* * *


/29.07.2013/
Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4* * *

/24.07.2013/
Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2


* * *


/09.07.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7


* * *

/08.07.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9


* * *

/25.06.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Integracja Turystyka"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2* * *


/25.06.2013/
"Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4* * *

/25.06.2013/
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4* * *


/10.06.2013/
Stowarzyszenie Lider A4

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5

Załącznik6

Załącznik7

Załącznik8

Załącznik9

Załącznik10


* * *

/07.06.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania /413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2* * *

/16.05.2013/
Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie - nabór ogólny)

załączniki nabór ogólny

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4
(pobierz ogłoszenie - nabór tematyczny)

załączniki nabór tematyczny

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4
* * *


/15.05.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5* * *

/15.05.2013/
Fundacja "Kłodzka Wstęga Sudetów" - Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4* * *

/14.05.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5
* * *

/10.05.2013/
Lokalna Grupa Działania Starorzecze Odry

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3
* * *

/10.05.2013/
Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania /413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5* * *

/07.05.2013/
Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3* * *


/23.04.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wrzosowa Kraina"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania /413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5

Załącznik6

Załącznik7
* * *

/22.04.2013/
Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"

Ogłoszenie konkursu TEMATYCZNEGO na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2


* * *

/12.04.2013/

Internet szerokopasmowy (Gminy i związki międzygminne) - nabór wniosków 06.05 - 03.06.2013

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje dotyczące tworzenia i umożliwienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury  w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w oparciu o § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z 2008r. z późn. zm.)).

Do pobrania:

1. Pełne ogłoszenie o naborze

2. Uchwała nr 3902/IV/13 z dnia 11.04.2013 r. w sprawie ustalenia miejsca i terminu składania wniosków

3. Uchwała nr 3901/IV/13 z dnia 11.04.2013 r. w sprawie ustalenia Kryterium Regionalnego

4. Interpretacja MRiRW ws realizacji operacji


***/04.04.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania /413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załączniki


* * *

/04.03.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1


* * *


/26.03.2013/
Partnerstwo dla Doliny Baryczy

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5


* * *

/26.03.2013/
Lokalna Grupa Działania "Ujście Baryczy" Gmin Góra-Niechlów-Wąsosz

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4


* * *


/26.03.2013/
Fundacja "Kłodzka Wstęga Sudetów" - Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3* * *

/26.03.2013/
Stowarzyszenie Lider A4

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3* * *

/25.03.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4* * *

/12.03.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5


* * *

/12.03.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5* * *

/06.03.2013/
Fundacja "Kłodzka Wstęga Sudetów" - Lokalna Grupa Działania.

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4


* * */22.02.2013/
Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Sowiogórskie"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2


* * *

/05.02.2013/
Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4


* * *


/01.02.2013/
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Wniosek o przyznanie pomocy 7z AKTYWNY PDF ( pobierz plik 2,7 Mb) dla naborów od 31.01.2013r.

Instrukcja wypełniania wniosku 7z  ( pobierz plik)


* * *

/31.01.2013/
Lokalna Grupa Działania - LGD Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów 

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3
* * *

/25.01.2013/
Lokalna Grupa Działania - LGD Gromnik

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załączniki

* * *


/25.01.2013/

1.2 Ogłoszenie 1 o  konkursie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (pobierz ogłoszenie nabór 1.2)

2.2 Ogłoszenie 2 o  konkursie "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (pobierz ogłoszenie nabór 2.2)


* * *


/07.01.2013/
Lokalna Grupa Działania - LGD Kwiat Lnu

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1* * */07.01.2013/
Lokalna Grupa Działania - LGD Kwiat Lnu

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1* * */04.01.2013/
Lokalna Grupa Działania - LGD Partnerstwo Integracja Turystyka

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2


***


/04.01.2013/
Lokalna Grupa Działania - LGD Partnerstwo Integracja Turystyka

Ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

(pobierz ogłoszenie)

Załącznik 1

Załącznik 2


* * *