rozmiar czcionki: A | A | A

Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu podczas Dnia Kariery w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

W czwartek 11 kwietnia 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu organizowane były targi, pracy, praktyk i staży w ramach Dnia Kariery PWSZ. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „20 pomysłów na karierę”.

W auli uczelni Auditorium Novum liczni wystawcy z firm i instytucji prezentowali swoje oferty zatrudnienia oraz możliwości współpracy i wsparcia jakie dają ich organizacje.

Wydarzenie to było doskonałą okazją dla około 200 uczniów i studentów z naszego regionu aby poznać lokalny rynek pracy i funkcjonujące na nim podmioty z wielu branż. Duże zainteresowanie świadczyło o tym, że tego typu spotkania są potrzebne a młodzi ludzie poważnie myślą o swej przyszłości. Przy stoiskach wystawców uczestnicy mieli możliwość rozmowy i zapoznania się z materiałami i prezentacjami.

W targach jako wystawca uczestniczył Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu, funkcjonujący w strukturze Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pracownicy RPK w Wałbrzychu promowali Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz usługi oferowane w ramach działalności Punktu. Rozmowy ze studentami i wystawcami dały możliwość nie tylko przekazania informacji o Programie i jego efektach ale także poznania ciekawych pomysłów dotyczących współpracy polsko-czeskiej.

Serdecznie dziękujemy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu za zaproszenie i doskonałą organizację.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na spotkaniu informacyjnym ze studentami filologii czeskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

We wtorek 16 kwietnia 2019 r. w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu spotykali się ze studentami filologii czeskiej.

Podczas spotkania studenci mogli m. in. dowiedzieć się podstawowych informacji o Programie współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz zapoznać się z wybranymi projektami realizowanymi w ramach każdej z czterech osi priorytetowych.

W drugiej części spotkania uczestnicy poznali podstawy przygotowania propozycji projektowej w dwuetapowym naborze wniosków oraz specyfikę projektów transgranicznych. Omówiono też charakterystykę i cechy dobrych projektów współpracy transgranicznej.

Podczas podsumowania poruszono także inne obszary współpracy polsko-czeskiej w tym możliwości przyszłego wykorzystania kompetencji językowych studentów bohemistyki w ramach realizowanych projektów. Zadeklarowano również dalszą współpracę uczelni z RPK w Wałbrzychu.

Serdecznie dziękujemy Uniwersytetowi Wrocławskiemu za zaproszenie a wykładowcom i studentom za przybycie i zainteresowanie.

Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu funkcjonuje w strukturze Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu na Wiosennych Targach Pracy i Edukacji IN FUTURE w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

W środę 3 kwietnia 2019 r. w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze odbyły się Wiosenne Targi Pracy i Edukacji IN FUTURE.

Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem i było doskonałą okazją dla absolwentów szkół i uczelni z naszego regionu, aby poznać oferty potencjalnych pracodawców, ich plany rozwoju i obszary działalności.

Wystawcy z polsko-czesko-niemieckiego pogranicza mieli natomiast możliwość zaprezentowania swoich firm i instytucji oraz zachęcenia młodzieży do związania swojej przyszłości z regionem.

W targach jako wystawca uczestniczył Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu, funkcjonujący w strukturze Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pracownicy RPK w Wałbrzychu promowali możliwości jakie daje Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz usługi oferowane w ramach działalności Punktu. Rozmowy ze studentami i wystawcami dały możliwość nie tylko przekazania informacji o Programie i jego efektach ale także poznania oczekiwań oraz inspirujących pomysłów dotyczących współpracy polsko-czeskiej.

Serdecznie dziękujemy Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze za zaproszenie i doskonałą organizację.

Spotkanie ewaluacyjne we Freibergu (20 marzec 2019 r.)

W dniu 20 marca 2019 r. odbyło się spotkanie ewaluacyjne projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projekty (Saksoński Wyższy Urząd Górniczy, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach wraz z Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) i mieli oni okazję spotkać się w siedzibie Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego we Freibergu.

Spotkania ewaluacyjne są działaniami organizowanymi w ramach zadania nr 1 projektu MineLife. Umożliwiają one organizację pracy nad bieżącymi sprawami w projekcie oraz jego prawidłowy, terminowy przebieg. Podczas rozmów omówiono kwestię związaną z ustaleniami dotyczącymi konferencji kończącej projekt, zaplanowanej na październik 2019 r. na Dolnym Śląsku, pracowano nad treścią podręcznika nt unikania i zarządzania konfliktami w górnictwie oraz ustalono terminy najbliższych spotkań projektowych.

Marcowe spotkanie projektu MineLife zakończono uroczystym otwarciem wystawy objazdowej (wyprodukowanej w ramach projektu MineLife) w Saksońskim Wyższym Urzędem Górniczym we Freibergu. Poświęcona jest ona górnictwu i jego znaczeniu w ujęciu historycznym i obecnym na polsko-saksońskim obszarze przygranicza. Wystawa składa się z pięciu sekcji wystawowych i będzie prezentowana po stronie saksońskiej do 14 maja 2019 r., a następnie po stronie polskiej (na Dolnym Śląsku i w Katowicach).

Szczegółowych informacji na temat Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”udziela Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej:

Pani Aleksandra Szwaja, Tel. 71 770 45 80, aleksandra.szwaja@dolnyslask.pl

Pani Marta Wójcik, Tel. 71 776 95 02, marta.wojcik@dolnyslask.pl

 

Znamy finalistów konkursu plastycznego „Gran & the Magic Mineral”

W środę 20 marca poznaliśmy zwycięzców konkursu plastycznego „Gran & the Magic Mineral”, zorganizowanego przez Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Laureatom nagrody wręczył Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Andrzej Jaroch.

Członkowie komisji konkursowej jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace zachwyciły pomysłem, wysokim poziomem oraz różnorodnością. Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach: klasy I-IV oraz V – VIII (także III klasy gimnazjum). Komisja konkursowa oceniła je w oparciu o cztery kryteria: zgodność z tematyką gry, górnictwa, geologii i przeróbki surowców naturalnych występujących na Dolnym Śląsku, oryginalność i pomysłowość, estetyka wykonania pracy oraz walory edukacyjne i poznawcze pracy, w tym szczególnie w zakresie problematyki górnictwa na Dolnym Śląsku. W konkursie wzięło udział w sumie 87 uczniów, którzy wykonali 59 prac.

Zwycięzcy konkursu w kategorii I:

1. Łucja Ditterla-Kasperska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze, klasa IV

2. Wiktoria Słotwińska – Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Polkowicach, klasa II

3. Jakub Stojek – Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju

Zwycięzcy konkursu w kategorii II:

1. Grupa ze Szkoły Podstawowej w Braszowicach, klasa VI:

- KingaGraboń

- Szymon Januszkiewicz

- Emilia Koprzak

- Kacper Kubas

2. Aleksandra Jankowska – Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Polkowicach, klasa III gimnazjum

3. Korneliusz Pałczak - Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie w Polkowicach, klasa III gimnazjum

Celem konkursu było utrwalenie wiedzy na temat surowców naturalnych charakterystycznych dla regionu Dolnego Śląska oraz procesów produkcyjnych, jakim muszą być poddane, aby wytworzyć z nich produkty. Województwo Dolnośląskie chce za pomocą konkursu i gry pogłębiać wiedzę uczniów o regionalnych dolnośląskich bogactwach naturalnych, a także zapoznać ich z przebiegiem podstawowych procesów produkcyjnych w przeróbce surowców (miedzi, węgla czy kamieni szlachetnych) występujących na Dolnym Śląsku. Gra „Gran & the Magic Mineral” jest dostępna dla każdego nieodpłatnie, do pobrania na stronie www.gospodarka.dolnyslask.pl oraz w sklepie Google Play.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z uroczystości wręczenia nagród w konkursie plastycznym.

Film znajduje się pod adresem https://youtu.be/t6Uj6EezBco

 

Warsztaty branżowe w Sulikowie w ramach projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”

W dniach 11-12 lutego 2019 r. odbyły się drugie warsztaty branżowe w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerzy Projektu spotkali się w Urzędzie Gminy w Sulikowie. W warsztatach wzięli udział wszyscy Beneficjenci (Saksoński Wyższy Urząd Górniczy we Freibergu, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach wraz z Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Do udziału włączyli się przedstawiciele lokalnego środowiska społecznego: Wójt Gminy – Pan Robert Starzyński oraz reprezentanci firmy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

W ramach warsztatów poruszono m.in. temat metody analizy powikłań (Diagram Ishikawy) i możliwości jej wykorzystania dla rozwiązania sytuacji trudnych (w oparciu o konflikty górnicze). Omówiono również poszerzony model konfliktów środowiskowych na tle działalności górniczej, metody mechanizmów manipulacji (zasady Cialdiniego) oraz sposoby poprawy komunikacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w oparciu o Non Violent Communication. Podsumowano również wszystkie dotychczas zorganizowane warsztaty.

Warsztaty branżowe organizowane są w ramach zadania 2 Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. Zaplanowane były w sumie cztery spotkania (dwa po stronie saksońskiej – w Basalt AG Demitz-Thumitz oraz dwa po stronie polskiej w kopalni bazaltu w Sulikowie, należącej do międzynarodowej firmy LafargeHolcim). Warsztaty w Sulikowie zamknęły cykl wszystkich spotkań. Ich efektem będzie opracowanie podręcznika nt. unikania konfliktów w górnictwie.

Szczegółowych informacji na temat Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”udziela Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej:

- Pani Aleksandra Szwaja, Tel. 71 770 45 80

- Pani Marta Wójcik, Tel. 71 776 95 02

Dla zainteresowanych:

 Diagram Ishikawy – celem zastosowania diagramu jest ilustracja związków przyczynowo-skutkowych, przeprowadzanie analizy dowolnych zjawisk w różnych sferach działalności. Analiza pomaga oddzielić przyczyny od skutków danej sytuacji i dostrzec złożoność problemu, pozwala na rozwiązywanie problemów, w których występuje łańcuch przyczyn. Autorem diagramu był Kaoru Ishikawa. Pierwotnie miał on znaleźć swoje zastosowanie w gałęzi przemysłu. W praktyce wykorzystywany jest w usługach, administracji i zarządzaniu projektami. Diagram Ishikawy nazywany jest również wykresem rybiej ości (ryby) co ma związek jego charakterystycznym wyglądem. Najważniejszymi cechami diagramu są:

- prostota

-duża skuteczność

- informacje przekazane w sposób uporządkowany

- trafność analizy

- hierarchizacja danych

-przejrzysty zapis

-podejście do danego zagadnienia w sposób kompleksowy

- eliminacja przyczyn problemu

Wykres jest zbudowany z głównej osi (oś danego problemu, który jest badany), „głowy ryby” (oznacza problem do rozwiązania), „kręgosłupa ryby” (przyczyny, które mogą wpłynąć na pojawienie się problemu) oraz „ości” (określają przyczyny szczegółowe).

 Zasady Cialdiniego – oznaczają zasady wywierania wpływu na ludzi i opierają się na wnikliwej obserwacji zachowań ludzkich. Reguły te są często wykorzystywane nieświadomie, ponieważ są głęboko zakorzenione w ludzkich umysłach. 6 zasad Roberta Cialdiniego:

- reguła wzajemności – stanowi fundament wzajemnego współżycia wszelkich zbiorowości ludzkich, stworzenie ładu bez niej jest niemożliwe. Zasada mówi, żeby wymagać rewanżu za to, co od kogoś otrzymujemy – zobowiązanie do odpłacenia się czymś w przyszłości.

-reguła zaangażowania i spójności (konsekwencji)- osoby zaangażowane w konkretne działanie będą je kontynuować, ponieważ chcą być postrzegane jako osoby konsekwentne.

- społeczny dowód słuszności – reguła wpływu oparta na mechanizmie konformizmu. Określa, co jest poprawne na podstawie tego, co inni ludzie uznają za poprawne. Zasada ta jest niekiedy stosowana do stymulowania ustępstwa przez poinformowanie kogoś, że wielu innych już się na to zgodziło.

- reguła sympatii podobieństwa – polega na skłonności do mówienia „tak” tym, których się zna i lubi. Wykorzystywane są tu następujące sposoby oddziaływania: manipulacja atrakcyjnością, manipulacja podobieństwem, komplementy i chwalenie, wzrastająca znajomość przez wielokrotny kontakt z osobą lub rzeczą oraz przywiązanie.

- reguła autorytetu – przekonanie, że autorytet do siła, wiedza i mądrość.

- reguła niedostępności – jeżeli coś jest rzadkie lub trudno osiągalne, to pewnie jest dobre. Ograniczony dostęp do wiadomości powoduje, że ludzie bardziej chcą ją otrzymać, jest cenniejsza – skuteczność jest większa, gdy jest odczuwana jako zawierająca informacje tylko dla wybranych.

 Non Violent Communications (porozumienie bez przemocy):

- język szakala – język szakala obfituje w oceny, krytykę, analizy, porównania. „Szakal” podczas rozmowy posługuje się etykietami, stereotypami, uogólnieniami, straszy karami lub kusi nagrodami. „Szakal” oczekuje, że inni spełnią jego żądania, a inni są po to, by spełnić ich potrzeby (dominuje, poucza, kontroluje).

- język żyrafy – „żyrafa” posługuje się językiem uczuć i potrzeb, mówi w liczbie pojedynczej i o sobie. W czasie rozmowy nastawia się na słuchanie innych i bycie przez nich usłyszaną. Wyraża się jasno i szczerze, odnosi się z szacunkiem i empatią do drugiego. Jest to tzw. obserwacja bez oceny (przytoczenie faktów, jedna wersja wydarzeń, mówienie o faktach bez oceny, odniesienie do konkretnych wydarzeń, miejsc, czasu).

Pojęcia zostały opracowane w oparciu o materiały udostępnione na warsztatach branżowych w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. Ich autorami są Pan Jarosław Badera oraz Pani Joanna Iza Belzyt.

 

 

Rumunia – nowe otwarcie

7 lutego w Lipsku Wicemarszałek Województwa Marcin Gwóźdź spotkał się z delegacją Ministerstwa Środowiska Biznesu, Handlu i Przedsiębiorczości Rumunii, której przewodniczył Sekretarz Stanu Pan Sorin-Valeriu Nas. Ministrowi towarzyszyli: Pani Olguta Marian z Departamentu Handlu Zagranicznego oraz doradca Ministra Pan Stefan Porojan.

Wicemarszałek M.Gwóźdź zaprezentował gościom rumuńskim region Dolnego Śląska oraz zachęcił do współpracy gospodarczej z polskimi przedsiębiorcami i zaprosił do złożenia wizyty. Propozycja Marszałka M.Gwoździa obejmowała również zaproszenie dla rumuńskich przedsiębiorców, co zyskało duże uznanie delegacji z Rumunii. Wkrótce zostaną doprecyzowane oczekiwania strony rumuńskiej co do wybranych branż przemysłu na jakich miałaby skupić się pierwsza misja gospodarcza z Rumunii i w odpowiedzi zostanie zaplanowane wydarzenie włączające dolnośląskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem do Rumunii i podjęciem współpracy w innych obszarach. Rumuńskie Ministerstwo zainteresowane jest również współpracą z uczelniami wyższymi.

Rumunia jest republiką półprezydencką. Na czele rządu stoi premier, a na czele państwa – prezydent. Władzę wykonawczą sprawują wspólnie rząd i prezydent. Kraj jest podzielony na 41 okręgów oraz jedno miasto Bukareszt. Każdym okręgiem zarządza rada okręgu odpowiedzialna za sprawy lokalne oraz prefekt, który jest odpowiedzialny za administrowanie sprawami krajowymi na poziomie okręgu.

Do najważniejszych sektorów rumuńskiej gospodarki w 2016 r. należały: przemysł (25,7%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,2%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (11,7%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 75% rumuńskiego eksportu (22% do Niemiec, 12% do Włoch i 7% do Francji). Eksport do Turcji wynosi 3%, a do Rosji – 2%.

Jeśli chodzi o import, 77% pochodzi z państw członkowskich UE (21% z Niemiec, 10% z Włoch i 7% z Węgier). Import ze Chin wynosi 5%, a z Turcji 4%.

 

XIII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze „Kooperacja. Digitalizacja. Nowe technologie produkcji bez granic”

W dniach 6-7 lutego 2019 r. w Lipsku odbyło się XIII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze. Wydarzenie, zorganizowane przez Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej, odbyło się jako impreza towarzysząca targom lipskim Intec oraz Zuliefermesse, które w tym roku odwiedziło około 24 tysiące zwiedzających. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Kooperacja. Digitalizacja. Nowe technologie produkcji bez granic”. Wśród 49-osobowej delegacji z Dolnego Śląska znalazły się 34 firmy i instytucje otoczenia biznesu. Poza uczestnikami dolnośląskim i saksońskimi, w tegorocznym Forum udział wzięli również przedsiębiorcy z województwa opolskiego, a także Republiki Czeskiej i Rumunii.

Forum rozpoczęło się prezentacją gospodarzy na temat aktualnego stanu gospodarki Saksonii, ze szczególnym uwzględnieniem tych branż przemysłu, które prezentowane były podczas targów Z-Intec: obróbki metali, maszynowej oraz poddostawczej. Polscy przedsiębiorcy wzięli udział w zorganizowanym zwiedzaniu targów lipskich, a następnie na zaproszenie IHK Lipsk odbyło się spotkanie „Business Partners in Dialogue” w Muzeum Motoryzacji Da Capo.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź otwierając spotkanie „Business Partners in Dialogue” zachęcił wszystkich zebranych do odwiedzenia i inwestowania w naszym regionie. Wicemarszałek M.Gwóźdź zaznaczył również, że internacjonalizacja przedsiębiorstw jest podstawą do ich dalszego rozwoju, mającą wpływ na kondycję gospodarczą regionów. Spotkanie to, w którym wzięło udział ok. 400 gości z 48 krajów z całego świata, było doskonałą okazją do szerokiej promocji regionu Dolnego Śląska, a dla dolnośląskich przedsiębiorców do nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami branży produkcyjnej.

Drugi dzień Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego to tradycyjna konferencja prezentująca potencjał przemysłu i nauki gospodarzy Forum: Dolnego Śląska i Saksonii. Konferencja została oficjalnie otwarta przez Saksońskiego Ministra Gospodarki, Pracy i Transportu Martina Duliga oraz Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa. Swoje słowa powitanie skierowali również przedstawiciele zaproszonych na Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze państw: Rumunii – Sekretarz Stanu w Ministerswtie Gospodarki, Handlu i Przedsiębiorczości Rumunii Sorin-Valeriu Nașa oraz Rebubliki Czeskiej - Konsul Generalą Republiki Czeskiej w Dreźnie dr. Markétę Meissnerovą. Główną ideą przemówień Ministra M. Duliga oraz Marszałka M. Gwoździa było wyrażenie potrzeby wzmocnienia współpracy europejskich przedsiębiorców, pozwalającego na wzrost konkurencyjności na arenie międzynarodowej, w zestawieniu z takimi potęgami gospodarczymi jak USA i Chiny.

Program konferencji obejmował wystąpienia pięciu ekspertów ze świata biznesu i nauki:

•Annett Barth, dyrektor zarządzająca DELTA BARTH Systemhaus GmbH – członek Saksońskiej Sieci Produkcyjnej, „Produkcja w ramach sieci wytwarzania dzięki nowoczesnym systemom przetwarzania danych”

•dr inż. Tomasz Kurzynowski, Kierownik Laboratorium BADMAT, Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Politechnika Wrocławska, „Technologie przyrostowe w rozwoju nowych materiałów”,

•Remigiusz Efinowicz, Partner – Dyrektor Zarządzający Hicron Sp z o.o., „Polsko-niemieckie partnerstwa technologiczne – współpraca zapewniająca wartość dodaną. Optymalizacja procesów w erze cyfrowej”

•Inż. Jiří Koudelka, Prezes, NT automation s.r.o. – członek czeskiego klastra Przemysł 4.0, „Czy czeskie przedsiębiorstwa są gotowe do wdrożenia przemysłu 4.0?”

•Sebastian Metz, Prezes Niemiecko-Rumuńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, „Przemysł Rumunii z niemieckiej perspektywy”.

Najważniejszą częscią Forum, z punktu widzenia przedsiębiorców biorących w nim udział, było spotkanie B2B z firmami z Saksonii, Czech i Rumunii. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem około 140 firm z Polski, Saksonii, Czech i Rumunii. Spotkania umożliwiły nawiązanie nowych perspektywicznych kontaktów biznesowych.

Na zakończenie Forum dolnośląska delegacja została zaproszona przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej na ich stoisko, gdzie kontynuowano spotkania B2B.

Kolejna XIV edycja Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego odbędzie się w 2021 roku na Dolnym Śląsku.

Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu

W dniu 7 lutego 2019 r. w Lipsku odbyło się pierwsze spotkanie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa oraz Saksońskiego Ministra Gospodarki Martina Duliga. Celem spotkania było określenie kierunków współpracy gospodarczej Dolnego Śląska i Saksonii. Rozmowy odbyły się w ramach XIII Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu oraz Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki.

Wicemarszałek M. Gwóźdź nawiązując do tematyki Forum, zaznaczył podczas spotkania, że jednym z wyzwań obydwu regionów będą zmiany technologiczne, z którymi będą musieli zmierzyć się wszyscy przedsiębiorcy. Z tego powodu niezmiernie ważnym jest, aby kontynuować wypracowane przez lata elementy współpracy między dolnośląskimi i saksońskimi firmami, a także tworzyć jak najwięcej nowych platform wymiany doświadczeń.

Podczas spotkania Minister M. Dulig oraz Wicemarszałek M. Gwóźdź omówili także kwestię ekspansji dolnośląskich i saksońskich przedsiębiorców na rynek chiński. Położenie Dolnego Śląska i Saksonii w węźle komunikacyjnym jest niewątpliwym atutem, wartym wykorzystania w nawiązywaniu nowych kontaktów. Obydwie strony chcą dążyć do tego, aby wkraczanie przedsiębiorstw na rynek chiński opierało się na wzajemnym wspieraniu. Z tego powodu strona saksonska zaproponowała, aby do współpracy Dolnego Śląska i Saksonii wpisać wspólne wizyty na chińskich targach zarówno branżowych jak i inwestycyjnych.

Kolejnym zaproponowanym punktem współpracy powinno być wzmocnienie gospodarki poprzez wprowadzenie innowacji w dolnośląską i saksońską infrastrukturę transportową. Ważną kwestią jest rozwój transportu kolejowego, który nie tylko odciążyłby autostrady, ale również byłby wartością dodaną dla eksporterów, importerów oraz spedytorów. Ideą nad którą pracuje Saksonia, jest popularyzacja transportu kolejowego szczególnie dla transportu towarów, jednakże przy łączeniu spedycji drogowej z kolejową, gdzie pociągi miałyby pełnić funkcję mobilnych parkingów autostradowych dla tirów. Idea ta pozwoliłaby na optymalizację czasu i kosztu transportu, a także miałaby wpływ na zasoby ludzkie poprzez elastyczne podejście do pracy kierowców.

Ważnym tematem dla Saksonii i Dolnego Śląska jest również polityka energetyczna, w tym odejście od wydobycia węgla. Obydwa regiony należą do inicjatywy Komisji Europejskiej Coal Regions in Transition. Pomimo różnic w strategiach energetycznych Polski i Niemiec obydwie strony chcę współpracować również w tym obszarze. Głównym kierunkiem tej współpracy będą innowacje, zarówno w stosowaniu energii odnawialne jak i tej, która wytwarzana jest w sposób tradycyjny wykorzystaniem węgla.

Zapraszamy na Kongres Firm Rodzinnych

Ruszyła rejestracja uczestników na największe w regionie wydarzenie adresowane do właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych i ich następców - Kongres Firm Rodzinnych „Ciągłość i zmiana”, który odbędzie się w dniach 6-7 marca 2019 r. we Wrocławiu. Druga edycja wydarzenia będzie świetną okazją do poszerzenia wiedzy o nowych trendach w biznesie, inspiracji oraz wymiany doświadczeń. Wydarzenie kierowane jest zarówno do małych jak i dużych przedsiębiorstw.

Podczas dwudniowego Kongresu odbędzie się konferencja i warsztaty biznesowe oraz networking sprzyjający wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów. W pierwszym dniu przeprowadzone zostaną panele dyskusyjne poświęcone budowaniu marki, wychodzeniu na zewnętrzne rynki oraz innowacyjności. Prowadzącymi i uczestnikami paneli będą eksperci oraz przedstawiciele odnoszących sukcesy firm rodzinnych. Drugiego dnia Kongresu odbędzie się śniadanie biznesowe połączone z networkingiem oraz warsztaty tematyczne z zakresu: sukcesji, czyli przygotowania firmy i rodziny do objęcia sterów przez młodsze pokolenie, a także mediacji, marketingu, finansowania firm oraz innowacyjności i digitalizacji. Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne.

Ciągłość i zmiana

Celem Kongresu jest wsparcie właścicieli firm rodzinnych w budowaniu silnych i stabilnych przedsiębiorstw poprzez dostarczenie im inspiracji do dalszego rozwoju, rzetelnej wiedzy oraz okazji do wymienienia się doświadczeniem. Tematyką tegorocznej edycji jest „Ciągłość i zmiana” a zamierzeniem organizatorów wsparcie rodzimych przedsiębiorców w wydobyciu potencjału wynikającego z połączenia dwóch elementów - wartości niesionych przez firmy rodzinne oraz wdrożenia zmian i innowacji, które będą stymulować wzrost biznesu.

Organizatorzy chcą przekonać przedsiębiorców, że rodzinnym charakterem biznesu warto się chwalić i można nim wygrać z konkurencją. Dlatego też głównymi tematami poruszanymi na Kongresie będzie wyjście firmy na rynki zewnętrzne, otwartość na zmiany i wdrażanie innowacji.

- Rozszerzenie działalności i rozwój biznesu jest konieczny, ponieważ firmy nieustannie działają w środowisku konkurencyjnym. Jeśli nie wyjdą ze swojego rynku lokalnego, będą poddane konkurencji zewnętrznej, z którą prędzej czy później zaczną dzielić swój rynek. Jedną z przewag może w tym wypadku być rodzinny charakter przedsiębiorstwa, który określany jest przez tradycje i wartości wyznawane przez pokolenia właścicieli. Klienci to cenią, kojarzą biznes rodzinny z poczuciem ciągłości, bezpieczeństwa i trwałości a przez to nabywają zaufania do danej firmy i jej oferty. Na marcowym Kongresie będziemy chcieli pokazać przedsiębiorcom, że ich rodzinny charakter jest unikalnym potencjałem rozwojowym – dodaje dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB we Wrocławiu, inicjator Kongresu Firm Rodzinnych.

Organizatorami Kongresu Firm Rodzinnych „Ciągłość i zmiana” są Centrum Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Regionalna Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Pracodawców Polska Miedź, Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Opolskiego oraz Marszałka Województwa Lubuskiego a także Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych Krajowej Izby Gospodarczej.

Sponsorem strategicznym jest PKO Bank Polski.

Program wydarzenia i zapisy

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy na uczestnictwo w Kongresie. Program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www: www.wsb.pl/wroclaw/kongres-firm-rodzinnych.

Bezpośredni link do rejestracji uczestników: https://www.wsb.pl/wroclaw/kfr_zapisy.

 

 

 

Zapraszamy na Kongres Firm Rodzinnych

Zapraszamy na Energy Industry Mixer – międzynarodowe spotkania networkingowe dla firm branży elektroenergetycznej

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski z przyjemnością zaprasza Państwa do udziału w organizowanym w nowatorskiej formule „szybkich randek” spotkaniu firm i instytucji z sektora elektroenergetycznego „Energy Industry Mixer” 19 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym przy wrocławskim Stadionie Miejskim będą mieli okazję spotkać się, zapoznać ze swoją ofertą i nawiązać współpracę biznesową producenci, dostawcy oraz użytkownicy podzespołów, maszyn i urządzeń dla sektora elektroenergetycznego.

Udział w imprezie zapowiedziało już wielu z grona najważniejszych producentów sprzętu i rozwiązań dla branży energetycznej, a także przedstawiciele licznych instytucji, wspierających sektor energetyczny oraz branże bezpośrednio z nim powiązane – w tym m.in. polskie i zagraniczne stowarzyszenia branżowe, uczelnie wyższe, izby handlowe, instytuty badawczo-rozwojowe, media itd.

Ponadto, w związku z wysokimi podwyżkami kosztów energii elektrycznej w Polsce przewidzianymi na rok 2019 (od 30% do 70% w porównaniu do roku 2018) oraz mając na uwadze dalszy wzrost tych cen także w kolejnych latach, część wydarzenia Energy Industry Mixer poświęcona będzie spotkaniom w formule B2B między firmami przemysłowymi z takich branż jak AGD, motoryzacyjna, lotnicza i innych z firmami specjalizującymi się w następujących dziedzinach: technologie uzupełniające i/lub zastępujące tradycyjne źródła energii elektrycznej; optymalizacja zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych; management energetyczny: zakup energii „zielonej”, grupowy zakup energii oraz planowanie oszczędności; systemy magazynowania energii elektrycznej itp.

Współorganizatorami wydarzenia są: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. i Energemini Polska Sp. z o.o.; Partnerami i Instytucjami, które objęły wydarzenie Patronatem są m.in.: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Politechnika Wrocławska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Konsorcjum Smart Power Grids Polska, Wrocław Smart City, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wojewoda Dolnośląski, British Polish Chamber of Commerce, Francuska Izba Przemysłowo- Handlowa w Polsce.

Krajem Partnerskim pierwszej edycji Energy Industry Mixer będzie „Przemysłowy System Włochy” odnosząc się do sektora produkcji komponentów, maszyn i urządzeń do sektora elektroenergetycznego.

Rejestracja firm zainteresowanych udziałem w imprezie i zdobyciem nowych kontaktów biznesowych została otwarta 14 grudnia 2018 r. – formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: energymixer.eu/pl/energymixer-pl/formularz-rejestracyjny-a/

 

Promocja gmin w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych"

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w styczniu tego roku uruchomił nową stronę internetową poświęconą gospodarce naszego regionu. Pod adresem www.gospodarka.dolnyslask.pl znajdą Państwo informacje dotyczące wszystkich aspektów gospodarki regionu, jak również profile miast i gmin oraz uczelni wyższych. Za pośrednictwem strony prowadzone są również nabory na targi branżowe oraz udostępniane są informacje o planowanych wydarzeniach.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom urzędów miast i gmin, którzy wyrazili zgodę na promocję walorów ich regionu. Informacje te dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa dolnośląskiego pod adresem www.gospodarka.dolnyslask.pl w zakładce DOLNY ŚLĄSK - MIASTA I GMINY.

Urzędy miast i gminy, które są zainteresowane umieszczeniem informacji na stronie UMWD, zachęcamy do wypełnienia formularza elektronicznego, elektroniczny znajdującego się pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCE5cdRYOw94cKaH71gT9YOnVIx-0klwZDcrbYfj6fbCr04w/viewform.

Informacji w tej sprawie udziela Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej:

•Aleksandra Szwaja, e-mail: aleksandra.szwaja@dolnyslask.pl, tel. 71 770 45 80

•Marta Wójcik, e-mail: marta.wojcik@dolnyslask.pl, tel. 71 776 95 02

Strona internetowa utworzona została w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Warsztaty branżowe w Bautzen w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”Warsztaty branżowe w Bautzen w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”

W dniach 12-13 listopada 2018 r. odbyły się warsztaty branżowe w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. Były to drugie warsztaty zaplanowane i organizowane przez stronę saksońską – Saksoński Wyższy Urząd Górniczy we Freibergu. Partnerzy Projektu spotkali się w Bautzen. Spotkanie prowadzone było przez eksperta do spraw zarządzania konfliktami w górnictwie – Pana Jarosława Baderę. W warsztatach wzięli udział wszyscy Partnerzy Projektu (Saksoński Wyższy Urząd Górniczy we Freibergu, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach wraz z Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), a także przedstawiciele zakładów górniczych (będących obiektami referencyjnymi w ramach wyżej wymienionych spotkań: przedstawiciele Basalt AG, Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.) i lokalnych władz (wójt Gminy Sulików – Pan Robert Starzyński).

Warsztaty branżowe stanowią cykl czterech spotkań w ramach zadania nr 2. Dotychczas udało się zorganizować trzy spotkania (dwa po stronie saksońskiej oraz jedno po stronie polskiej). Celem warsztatów jest:

•Analiza i ocena obiektu referencyjnego w aspekcie oceny ryzyka konfliktu

•Analiza i ocena proponowanych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu

•Prezentacja sposobów poprawy komunikacji i konstruktywnych rozwiązań dla konfliktów w górnictwie

•Wskazanie mechanizmów unikania konfliktów i zapobieganie ich powstawaniu

•Prezentacja dobrych praktyk na obszarach transgranicznego oddziaływania

•Propozycje w zakresie poprawy wizerunku górnictwa, w tym ocena roli górnictwa dla społeczności lokalnych, utrzymania naturalnego i kulturowego dziedzictwa regionu, badania wskaźników nastrojów

•Inicjowanie aktywnej pracy grup roboczych na warsztatach, w tym dyskusji i prac zespołowych wraz z omówieniem i prezentacją efektów pracy zespołów.

Podczas warsztatów w Bautzen poruszono między innymi temat modelu konfliktów (koło Moore’a) oraz analizy interesariuszy (macierz Johnsona & Scholsa), omówiono psychospołeczne źródła nieporozumień i konfliktów związanych z górnictwem, a także SWOT jako metodę identyfikacji sytuacji konfliktogennych związanych z górnictwem.

Szczegółowych informacji na temat Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”udziela Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej:

- Pani Aleksandra Szwaja, Tel. 71 770 45 80

- Pani Marta Wójcik, Tel. 71 776 95 02

 

Misja Gospodarcza na Tajwan w dniach 14-15 listopada 2018 r.

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości o Technologii oraz Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej serdecznie zaprasza do udziału w misji gospodarczej na Tajwan w terminie 14-15 listopada 2018 r. Misja kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem wymiany handlowej z Tajwanem.

Program opracowany wspólnie z lokalnymi partnerami tj. Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA) oraz TAITRA obejmuje:

- Udział w Forum Gospodarczym pt. „ 16 th Taiwan-Poland Joint Business Council Meeting”,

- Spotkanie B2B z lokalnymi partnerami,

- Spotkania z przedstawicielami administracji Tajwanu

- Wizyty studyjne: w Hsinchu Science Park, Taiwan Telematics Industry Association, Incubation Centers, Small & Medium Enterprise Administration oraz w Taiwan Computer Association I Institute for Information Industry.

 

Obecnie szczególne możliwości rozwoju współpracy Polska-Tajwan przewidujemy w zakresie: technologii proekologicznych, inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa, smart cities, elektromobilności, energii solarnej, biotechnologii, produktów leczniczych, branży spożywczej i przetwórstwa spożywczego, zaawansowane technologie obróbki stali, części samochodowych, a także wielu innych w zakresie nowych technologii i przemysłu.

 

W ramach ceny w/w misji organizator zapewnie kompleksową obsługę organizacyjno-logistyczną wydarzenia, transport lotniczy i miejscowy, wykup ubezpieczenia, rezerwację grupową w hotelu, wsparcie merytoryczne ekspertów i instytucji współpracujących, organizacja rozmów B2B i study visits. Cena uczestnictwa w misji: ok. 6200 zł + VAT + koszt hotelu do opłacenia na miejscu.

 

Zgłoszenie udziału w misji oraz dodatkowe zapytania prosimy kierować niezwłocznie do organizatorów:

Krajowa Izba Gospodarcza – Biuro współpracy z Zagranicą:

Monika Sasiak, Tel. 22/630 97 23, e-mail: msasiak@kig.pl

 

Dyskusja nad przyszłością Interreg podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2018 w Brukseli

9 października br. w Regionalnym Biurze Województwa Dolnośląskiego w Brukseli odbyło się spotkanie eksperckie poświęcone dyskusji na temat przyszłości Europejskiej Współpracy Terytorialnej po roku 2020. Wydarzenie zorganizowane wspólnie przez województwa dolnośląskie i lubuskie wpisało się w odbywający się w tym czasie w Brukseli 16. Europejski Tydzień Regionów i Miast.

Mając na uwadze trwające negocjacje rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027, celem wydarzenia była dyskusja na temat przyszłych programów współpracy transgranicznej, ich priorytetów, konstrukcji oraz sposobów wdrażania, które pozwolą na odpowiadające realiom przygranicznym oraz jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie funduszy Interreg.

Zebranych gości w imieniu organizatorów przywitali p. Katarzyna Tarnowiecka, Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej UMWD oraz p. Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele polskich województw: Dolnego Śląska, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego oraz niemieckich krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Saksonii oraz Brandenburgii  spotkali się z posłem do Parlamentu Europejskiego – p. Joachimem Zellerem, przedstawicielką Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej – p. Dorotą Witoldson oraz członkiem sekretariatu COTER w Europejskim Komitecie Regionów – p. Igorem Caldeirą.

Istotnym punktem spotkania była dyskusja na temat ilości przyszłych programów Interreg na granicy polsko-niemieckiej. W propozycji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (…), z dnia 29 maja 2018 r., Komisja Europejska proponuje utworzenie jednego programu współpracy transgranicznej przypadającego na każdą granicę UE. W przypadku granicy polsko-niemieckiej oznaczałoby to połączenie trzech aktualnie działających programów Interreg w jeden.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele polskich województw: Dolnego Śląska, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego oraz niemieckich krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii wyrazili swój sprzeciw wobec propozycji połączenia programów. Przeciwne stanowisko zaprezentowała Brandenburgia, która jako jedyna z sześciu zaangażowanych na tej granicy regionów, przychyla się do propozycji Komisji Europejskiej w tym zakresie.

W dyskusji z przedstawicielami unijnych instytucji przedstawili argumenty oraz zaprezentowali efekty podejmowanych inicjatyw wskazujących jednoznacznie na potrzebę utrzymania dotychczasowego modelu współpracy w ramach Interreg.

Katarzyna Tarnowiecka, Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej UMWD, która  reprezentowała na spotkaniu  Województwo Dolnośląskie, podkreślała, że połączenie programów na granicy polsko-niemieckiej grozi utratą lokalnego charakteru współpracy. Biorąc pod uwagę oczywiste problemy pogranicza, takie jak m.in: peryferyjne położenie, odpływ pracowników z rynku pracy, depopulacja, starzenie się społeczeństwa, należy skupić się na obszarach, które w istotny sposób będą wspierać mieszkańców tych terenów. Należą do nich: wzmocnienie współpracy  edukacyjnej, wsparcie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa, rozwój opieki senioralnej oraz tworzenie transgranicznych projektów dedykowanych tej grupie, rozwój wspólnej oferty turystycznej, wsparcie transportu przyjaznego mieszkańcom pograniczna, bez którego współpraca w każdym z obszarów jest utrudniona, a nawet niemożliwa.

Otwarcie wystawy w ramach europejskiego Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)’

W czwartek 18 października 2018 r. w urokliwym miejscu po byłej odkrywce węgla brunatnego w Nochten, w Fidlingspark, została otworzona wystawa poświęcona historycznemu i teraźniejszemu znaczeniu górnictwa w Saksonii i na Dolnym Śląsku. Projekt „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)” realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020. Wydarzenie projektowe zwróciło uwagę mediów społecznych oraz lokalnych gazet (m.in. Radio WSW; MDR, Sachsenspiegel, Serbske Nowiny; Sächsische Zeitung Weißwasser; Lausitzwelle TV & Radio; Sächsische Zeitung). W dniu 17.10.2018 r. ukazała się także informacje o otwarciu wystawy w Lausitzer Rundschau. Realizacja zadania trzeciego, którego treścią jest przedstawienie tematycznej wystawy o górnictwie dwóch rejonów, będzie kontynuowana do końca trwania projektu w obu krajach. W ramach projektu wystawa będzie odwiedzać miejsca związane z byłym i aktualnym górnictwem. Partnerzy projektu żywią nadzieję, że wystawa będzie stanowić źródło wiedzy o działalności górniczej jak również będzie inspiracją dla nowych projektów geologiczno-górniczych.

Wizyta studyjna w kopalni gliny w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”

W dniach 9-10 października 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie studyjne w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. Partnerzy Projektu oraz goście mieli okazję zobaczyć zrekultywowany zakład górniczy „Zebrzydowa”, obiekt „Zebrzydowa Zachód”, należące do Ekoceramiki Sp. z o.o., a także Żywe Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Wykłady na temat zrekultywowanego zakładu górniczego „Zebrzydowa”, jego historii, geologii i rekultywacji oraz zakładów „Bolko” i „Janina” poprowadził gospodarz wizyty - Pan Andrzej Piotrów jako reprezentant zakładu górniczego Ekoceramika Sp. z o.o. Informacje o wybranych aspektach prawnych, technicznych i ekonomicznych rekultywacji w Polsce przekazała Pani Miranda Ptak – Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego we Freibergu, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wizytę zakończono podsumowaniem i dyskusją na temat różnic w aspektach prawnych rekultywacji po obu stronach obszaru wsparcia.

 

Szczegółowych informacji na temat Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)” udziela Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej:

- Pani Aleksandra Szwaja, Tel. 71 770 45 80

- Pani Marta Wójcik, Tel. 71 776 95 02

 

Zaproszenie PAIH na targi AUS&R

Szanowni Państwo,

Województwo Dolnośląskie uprzejmie informuje, że Polska Agencja Handlu i Inwestycji w ramach realizowanego projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe” – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” poddziałanie 3.3.2 jest organizatorem stoiska informacyjno-promocyjnego branży „Części samochodowych i lotniczych” na targach AUS&R (Izrael), które będą miały miejsce 15.10.2018 roku. Więcej informacji o targach znajdą Państwo na stronie WWW.ausr.i-hls.com

Informujemy, iż mogą Państwo bezpłatnie skorzystać z następujących form promocji:

- wyświetlanie filmu promocyjnego na stoiskach narodowych

-dystrybucja folderów reklamowych na stoisku narodowym

Firmy zainteresowane dystrybucją folderów informacyjnych na targach zapraszamy do przesyłania materiałów na adres:

MPromotion

Pl. Hallera 5/12a

03-433 Warszawa

z dopiskiem „PAIH – Targi AUS&R, materiały informacyjne" do 21 września. PAIH zastrzega sobie możliwość wykorzystania Państwa materiałów na kolejnych targach w przypadku, gdyby nie zostały w całości rozdystrybuowane na danej imprezie. Informujemy, że PAIH przyjmuje po jednej paczce od firmy (o wadze do około 1 kg). Materiały (w tym film promocyjny) można dostarczyć również bezpośrednio na targi.

W przypadku jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Pan Marek Sieczkowski – Project Manager, Departament Promocji Gospodarczej, Tel. +48 600 400 816.

 

Targi IFA w Berlinie

Targi IFA Consumer Electronics Unlimited to jedno z najważniejszych wydarzeń targowo-biznesowych na świecie. W Europie są to największe targi elektroniczne. Ich tematyka poświęcona jest zarówno elektronice użytkowej takiej jak artykuły gospodarstwa domowego, jak i nowoczesnym technologiom jak np. sztuczna inteligencja, robotyka, autonomiczne pojazdy itd. Każdego roku w IFA bierze udział ponad 1 500 wystawców, a targi odwiedza blisko 250 tys. zwiedzających.

Od 31 sierpnia do 5 września 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego uczestniczył w targach IFA w Berlinie. Na stoisku promującym nasz region współwystawcami byli dolnośląscy przedsiębiorcy oraz koła naukowe z Politechniki Wrocławskiej. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”, który realizowany jest przez Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Stoisko Dolnego Śląska znajdowało się w hali IFA Next poświęconej innowacjom z zakresu technologii komputerowych, mobilnych oraz robotyki.

Od początku targów stoisko wzbudzało duże zainteresowanie wśród odwiedzających poszukujących nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wśród wystawiających się firm znajdowali się: Drivebox (drivebox.co), Herteq (batterypal.net), Blebox (blebox.eu), ODYSSEY Crew (odysseycrew.com), Giant Lazer (giantlazer.com), Nanores (nanores.pl), Isopak (isopakpoland.com), Grinn (grinn-global.com).

Dolnośląscy przedsiębiorcy reprezentowali sektor nowych technologii, m.in.: automatyki domowej, inteligentnych pojazdów, nanotechnologii, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości i wielu innych.

Już w pierwszych dniach targów na stoisku dolnośląskim gościliśmy przedstawicieli międzynarodowych gigantów takich jak: Samsung, Sharp czy Bosh. Firmy uczestniczyły w spotkaniach B2B oraz otrzymywały zaproszenia na rozmowy biznesowe z innymi wystawcami.

Stoisko odwiedzane było przez liczne zagraniczne delegacje m. in. z Korei, Japonii, Chin czy Stanów Zjednoczonych. Zainteresowanie dolnośląskim stoiskiem potwierdza również obecność wielu mediów z kraju oraz z zagranicy, m.in.: TVN, Polskie Radio, Przegląd Techniczny, Die Welt, Pierwszy Program Telewizji Rosyjskiej.

Wielu wrażeń dostarczali również studenci z Politechniki Wrocławskiej. Podczas targów można podziwiać ich własne projekty, takie jak: kopiarka 3D – KN Revir 3D, drukarki 3D – KN Rapid Troopers, autonomiczna łódź podwodna – KN Robocik, magnetyczna szachownica – KN Konar.

 

Kanada i Unia Europejska. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA): rok praktycznych doświadczeń

Serdecznie zapraszamy na konferencję oraz Dialog Obywatelski

„Kanada i Unia Europejska. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA):

rok praktycznych doświadczeń”

z udziałem Dyrektora Ignacio Garcia Bercero (Dyrekcja Generalna ds. Handlu, Komisja Europejska), Ministra Tadeusza Kościńskiego (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) oraz Chargé d’affaires Jeremy Wallace (Ambasada Kanady w Polsce).

21 września 2017, Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa (CETA) między Kanadą a Unią Europejską tymczasowo weszła w życie. Zgodnie z umową, zniesionych zostało 98 procent linii taryfowych na handel towarami, a dodatkowy 1 procent będzie wygaszony w ciągu 7 kolejnych lat. CETA wprowadza także wiele udogodnień dla przedsiębiorców i inwestorów z Kanady, Polski i UE.

Podczas wydarzenia postaramy się poszukać wspólnie odpowiedzi na pytania:

• Jakie korzyści Polsce i Europie przyniosła CETA?

• Jak najlepiej wykorzystać stwarzane przez nią możliwości?

• Jak podpisanie umowy wpływa na wymianę handlową i nawiązywanie relacji biznesowych?

• Na co jeszcze mogą liczyć przedsiębiorcy?

Konferencja, połączona z Dialogiem Obywatelskim, odbędzie się w piątek, 14 września 2018 r., w godz. 10:00-15:30, w sali im. Grażyny Gęsickiej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, Warszawa.

Prosimy o rejestrację do dnia 12 września 2018 r., za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego: www.mttp.pl/rejestracja/ceta

 

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

Szanowni Państwo,

Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej informuje, że w dniu 25 październik 2018 r. odbędzie się I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą.

Nadrzędnym celem planowanego na jesień br. PAIH EXPO, łączącego funkcje wystawiennicze i edukacyjne, będzie przekazanie jak najpełniejszego obrazu oferty publicznej (zwłaszcza Zagranicznych Biur Handlowych Agencji), kierowanej do polskich firm w zakresie wsparcia ich aktywności biznesowej i implementacji projektów na rynkach zagranicznych, w szczególności - pozaeuropejskich. Potrzebą młodej gospodarki jest dogłębna i wielowymiarowa edukacja przedsiębiorstw w temacie bezpiecznej ekspansji zagranicznej, jak również zaszczepienie praktycznej wiedzy o sposobach działania w zróżnicowanych kulturowo regionach świata.

Grupą docelową projektu są polskie małe i średnie firmy planujące lub już realizujące ekspansję zagraniczną. Zakres merytoryczny wydarzenia skoncentrowany będzie wokół następujących zagadnień:

• informacja o rynku i branżach priorytetowych,

• nawiązywanie relacji biznesowych,

• identyfikacja potencjalnych partnerów,

• identyfikacja barier wejścia na rynek,

• kultura biznesowa na danym rynku,

• dostępne instrumenty wsparcia.

Wystawca ostatecznie potwierdza swój udział w wydarzeniu do 30.09.2018 r.

Więcej informacji na stronie https://www.paih.gov.pl/pl.

 

Konkurs „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że wystartowała jubileuszowa 15. edycja Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” – znanego i prestiżowego wyróżnienia na Dolnym Śląsku, przeznaczonego dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczas w Konkursie wzięło udział ponad 1 350 przedsiębiorstw i samorządów. Wyłoniono 108 Laureatów. W tym roku rozdanych zostanie 8 statuetek.

Jedna z nich może powędrować do Państwa!

W tym roku Kapituła Konkursu wraz z Patronem Merytorycznym przewidzieli osiem kategorii konkursowych. Zmieniona została również formuła Konkursu.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

Etap 1: Wypełnienie elektronicznej ankiety

Etap 2: Badanie finansowe spółek w ogólnodostępnych źródłach

Regulamin Konkursu dopuszcza możliwość wzięcia udziału w więcej niż jednej kategorii

Kategorie:

1. Nagroda za innowacyjny pomysł na biznes/rozwój

Kategoria skierowana jest do firm funkcjonujących dłużej niż 2 lata, które osiągnęły sukces biznesowy na bazie innowacji.

1. Start-up Roku

Kategoria skierowana do start-up’ów (firm funkcjonujących nie dłużej niż 2 lata), którym udało się skomercjalizować swój produkt.

2. Ambasador Dolnego Śląska

Kategoria skierowana jest do dolnośląskich przedsiębiorstw i instytucji, które swoimi działaniami przyczyniają się do promocji Dolnego Śląska poza granicami regionu i kraju a także aktywnie wspierają integrację środowiska lokalnych przedsiębiorców, władz, zrzeszeń branżowych oraz innych podmiotów.

3. Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Ekonomia społeczna łączy w sobie działania nakierowane na osiąganie dochodu z zaspokajaniem określonych potrzeb społecznych. Podmioty ekonomii społecznej wypracowują zyski na bazie działalności biznesowej oferując określone usługi lub produkty, które to zyski służą realizacji celów społecznych.

4. Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcie tworzące wartość dla mieszkańców

Kategoria jest przeznaczona dla gmin i powiatów, które zrealizowały przedsięwzięcie pozytywnie i realnie wpływające na życie mieszkańców.

5. Nagroda dla Pioniera Wieku Cyfrowego

Kategoria skierowana do firm lub instytucji, które wprowadziły swoją organizację w wiek cyfrowy. Pragniemy docenić podmioty zastępujące tradycyjne metody działania nowymi rozwiązaniami cyfrowymi, będącymi w efekcie dźwignią do bardziej dynamicznego rozwoju.

6. Dolnośląski Produkt Roku

Kategoria skierowana jest do firm, które wprowadziły na rynek rozpoznawalny w skali całej Polski produkt, rozsławiając tym samym Dolny Śląsk, jako miejsce, w którym został on wymyślony i wyprodukowany.

7. Sukcesja z sukcesem

Kategoria skierowana do firm rodzinnych, które przeszły udaną zmianę pokoleniową. Docenimy przedsiębiorstwa, które podjęły strategiczną decyzję o przekazaniu zarządzania firmą młodszemu pokoleniu i są w stanie wykazać korzyści z niej płynące.

Zwycięzców we wszystkich kategoriach wybiera niezależna Kapituła Konkursu (skład Kapituły), której Członkami są znamienici eksperci i specjaliści w takich dziecinach jak: nauka, biznes i polityka – w tym rektorzy najważniejszych wrocławskich uczelni, przedstawiciele dolnośląskich samorządów oraz dyrektorzy, prezesi i właściciele przedsiębiorstw i instytucji Dolnego Śląska – odnoszący sukcesy na rynku krajowym i zagranicznym.

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas Wielkiej Gali Biznesu w dniu 22 października 2018 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Wypełnienie ankiety Konkursowej gwarantuje otrzymanie zaproszenia na Wielką Galę Biznesu.

Zapraszamy na stronę www.gryfy.pl i czekamy na Państwa zgłoszenia!

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy (tel. +48 71 79 50 656, gryfy@zig.pl).

„Dolny Śląsk – jeśli chcesz więcej…”

Dolny Śląsk – jeśli chcesz więcej…” – to hasło kampanii promocyjnej opisującej gospodarczą i inwestycyjną atrakcyjność naszego regionu. Celem jest pokazanie potencjału Dolnego Śląska na rynkach międzynarodowych i wsparcie procesu inwestycyjnego. Projekt promowany jest podczas najważniejszych, międzynarodowych branżowych targów takich jak obywający się w Hanowerze CeBIT 2018, berlińskie IFA 2018 czy organizowany w chińskim Xiamen CIFIT 2018. To między innymi podczas tych wydarzeń Dolny Śląsk prezentuje swoją ofertę biznesową skierowaną do przedsiębiorców z całego świata.

 

4 lipca 2018 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwony Krawczyk oraz delegacji przedsiębiorców, którzy byli współwystawcami Województwa Dolnośląskiego na targach CeBIT w Hanowerze. Byli to przedstawiciele firm: Giant Lazer, Grinn, DriveBox oraz ScanWay. Przedsiębiorcy jednogłośnie stwierdzili, że tego rodzaju wydarzenia, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, są niezwykle potrzebnymi działaniami, dzięki którym, poprzez nowe kontakty z międzynarodowymi firmami mogą rozwijać swoje firmy. Przedstawiciele firm zgodnie twierdzą, że ich udział w targach CeBIT w charakterze wystawcy nie byłyby możliwe bez wsparcia oferowanego MŚP przez UMWD.

 

Podczas konferencji zostały również zaprezentowane trzy aplikacje multimedialne stworzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Nowe, darmowe aplikacje

 

Pierwsza z nich to galeria wysokiej jakości zdjęć wykonanych w technologii 360o, prezentujących potencjał zaplecza naukowo-badawczego regionu oraz wybrane atrakcje turystyczne. W aplikacji znajdują się zdjęcia ukazujące m.in.:

• Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego

• Wrocławskie Centrum Badań EIT+

• Narodowe Forum Muzyki

• Wrocławski Park Technologiczny

• Port Lotniczy we Wrocławiu

• Halę Stulecia

• Starą Kopalnię w Wałbrzychu

• Uzdrowisko Lądek-Zdrój

 

Druga aplikacja to wirtualny spacer, czyli 25 obiektów z całego regionu, które możemy zwiedzić spacerując w wirtualnej rzeczywistości. W aplikacji znalazły się pomieszczenia należące m.in.:

• Wrocławskiego Centrum Badań EIT+,

• Wrocławskiego Parku Technologicznego,

• Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego,

• Klinice Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,

• Politechniki Wrocławskiej,

• Starej Kopalni w Wałbrzychu,

• Dolnośląskiego Parki Innowacji i Nauki

Dodatkowo w pomieszczeniach odzwierciedlonych w spacerze zamieszczono

tzw. hot-spoty, czyli miejsca w których użytkownik może zobaczyć szczegóły dotyczące danego urządzenia. W zależności od materiałów opracowanych przez daną jednostkę, hot-spoty prezentują jak wyglądają wybrane urządzenia, a także jak działają.

 

Trzecią aplikacją jest galeria oraz 8 filmów promocyjnych (stworzonych w technologii 360 stopni) pokazujących firmy działające w strefach ekonomicznych, ale również w centrach badawczo-rozwojowych regionu oraz gospodarcze wykorzystanie obiektów turystycznych. Każdy z filmów powstał wg. indywidualnych koncepcji wypracowanych wspólnie z pokazanymi w nich podmiotami.

W aplikacji znajdziemy filmy prezentujące:

• Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park

• Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną

• Kamiennogórską Specjalną Strefę Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

• Wrocławskie Centrum Badań EIT+

• Wrocławski Park Technologiczny

• „Życie nad Odrą” - wykorzystanie nabrzeży Odry we Wrocławiu

• „Czas wolny” gdzie m.in. skaczemy na bungee, lecimy nad zaporą w Zagórzu Śląskim i Jeziorem Lubachowskim, czy zamkiem Grodno

• „Dolny Śląsk jeśli chcesz więcej” czyli tzw. teaser zachęcający do obejrzenia wszystkich filmów i poznawania regionu.

 

Czwarta aplikacja to multimedialny informator gospodarczy. Znajdą się w nim wszystkie najnowsze i najświeższe informacje o gospodarce regionu, jak również profile i opisy gmin, uczelni wyższych, a przede wszystkim dolnośląskich przedsiębiorstw. Z założenia wpisanie profilu do aplikacji będzie dla wszystkich przedsiębiorców z Dolnego Śląska całkowicie bezpłatne. Przyszłe działania promocyjne będą zmierzały do tego, aby aplikacja stała się popularnym narzędziem do wyszukiwania przedsiębiorstw w regionie, zarówno przez mieszkańców jak i potencjalnych inwestorów i partnerów biznesowych

 

Nowa strona www

Równie istotnym narzędziem służącym osiągnięciu celu jest uruchomiona w styczniu tego roku strona poświęcona gospodarce Dolnego Śląska. Pod adresem www.gospodarka.dolnyslask.pl, gdzie znajdują się informacje dotyczące wszystkich aspektów gospodarki regionu, opisy przedsiębiorst, jak również profile gmin i uczelni wyższych. W kolejnej fazie, strona i multimedialny informator gospodarczy będą się wzajemnie uzupełniać. Komplementarność tych dwóch narzędzi będzie szczególnie widoczna w zakresie profili firm z regionu. Ponadto za pośrednictwem strony prowadzone były nabory firm na branżowe targi CeBIT, IFA oraz CIFIT, a w przyszłości będzie to również narzędzie do rejestracji udziału w innych wydarzeniach gospodarczych organizowanych przez urząd marszałkowski.

Targi CeBIT w Hanowerze

Od 11 do 15 czerwca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego brał udział w targach CeBIT w Hanowerze. Na stoisku promującym region Dolnego Śląska współwystawcami byli dolnośląscy przedsiębiorcy oraz koła naukowe z Politechniki Wrocławskiej. Wyjazd ten zorganizowany został w ramach projektu pn. "Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych" realizowanego przez Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Od samego początku stoisko wzbudzało duże zainteresowanie wśród odwiedzających targi, do czego, poza różnorodną ofertą firm z Dolnego Śląska, przyczyniła się doskonała lokalizacja stoiska w hali VR and AR (wirtualna i rozszerzona rzeczywistość), która przyciągała szerokie grono odwiedzających, zainteresowanych nowinkami technologicznymi.

Wśród firm wystawiających znajdowali się:

• NeuroSYS,

• frameLOGIC,

• Meeting Application,

• InnoMesh,

• Drivebox,

• Sonda Sports,

• mis2,

• Giant Lazer,

• Scanway,

• GRINN,

• ODYSSEY Crew,

• Grupa Unity.

Od pierwszego dnia stoisko Dolnego Śląska odwiedzały liczne zagraniczne delegacje m.in. z Korei, Japonii czy Dubaju. Stoisko zostało odwiedzone również przez oficjalną delegację Saksońskiego Ministerstwa Gospodarki Pracy i Transportu, której przewodniczyła Pani Yvonne Kieselbach - Radca Ministerialny, Kierownik Wydziału Digitalna Saksonia.

 

Przedsiębiorcy reprezentujący województwo dolnośląskie specjalizowali się głównie w dziedzinie IT. Wiele z nich, podczas trwania targów, uzyskało obiecujące oferty współpracy. Osiągnięcia te, jak twierdzą sami przedsiębiorcy, nie byłyby możliwe gdyby nie udział w targach CeBIT.

 

Wielu wrażeń dostarczali również studenci z Politechniki Wrocławskiej. Podczas targów można podziwiać ich własne projekty, są to:

• kopiarka 3D - KN Revir 3D,

• drukarki 3D - KN Rapid Troopers,

• manipulator - KN Robocik,

• roboty mrówki - KN Synergia,

• magnetyczna szachownica - KN Konar.

Uwagę przykuwa zwłaszcza projekt Scan Pi (skaner i drukarka 3D) zauważony przez zagranicznych przedsiębiorców m.in. z Niemiec, Holandii, Chile, Kenii oraz Doliny Krzemowej.

 

Kolejnictwo na Dolnym Śląsku i w Saksonii

W środę 6 czerwca 2018 r. na terenie Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie, w ramach wizyty Saksońskiego Ministra Gospodarki, Pracy i Transportu Martina Duliga na Dolnym Śląsku, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Saksoński Klaster Kolejowy oraz firmy reprezentujące branżę kolejową.

W imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego delegację Saksońską powitał Dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWD – Pan Wojciech Zdanowski. Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Tarnowiecka – Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej UMWD. Wydarzenie to poprzedzało zaplanowane na 7 czerwca 2018r. warsztaty dotyczące branży kolejowej na Dolnym Śląsku i w Saksonii, podczas których omawiane były wyzwania i problemy związane z obsługą połączeń Polska/Niemcy.

Środowe spotkanie otworzyła prezentacja Pana Andrzeja Massela – Zastępcy Dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. Studiów i Projektów Badawczych, podczas której przedstawił cały zakres działalności Instytutu Kolejnictwa. Następnie głos zabrał Pan Waldemar Szulc – Kierownik Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego. Przybliżył on historię powstania oraz badania polowe prowadzone na Torze Doświadczalnym. Ostatnim dolnośląskim prelegentem był Pan Robert Lewandowski – burmistrz Gminy Żmigród, który opowiedział o gminie oraz możliwościach współpracy w zakresie inwestycji. Na koniec części konferencyjnej prezentację wygłosił Pan Dirk-Ulrich Krüger, który przybliżył zakres działania Saksońskiego Klastra Kolejowego.

Spotkanie zakończyło się prezentacją przygotowaną przez Zarząd Kolei Dolnośląskich: Prezesa Piotra Rachwalskiego i Wiceprezesa Piotra Malepszaka prezentacja nowego taboru spółki na Torze Doświadczalnym.

 

Polsko – Niemiecko – Czeskie Forum Kooperacji Firm, Szklarska Poręba, 24.10.2018 r.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na Polsko – Niemiecko – Czeskie Forum Kooperacji Firm, które służy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom do zaprezentowania oferty, wymiany doświadczeń oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych i biznesowych z firmami z Polski, Niemiec i Czech.

Chęć uczestnictwa w wydarzeniu należy zgłaszać od 06.08.2018 do 20.09.2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy. Koszt uczestnictwa jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje wraz z programem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie organizatora www.karr.pl i www.forum.karr.pl.

ZAPROSZENIE - wpis do katalogu 2019 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand poddziałanie 3.3.2 PO IR

W związku z realizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu projektem „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand” podziałanie 3.3.2 PO IR, informujemy iż na stronie https://www.paih.gov.pl/katalog_brands_2019

istnieje możliwość BEZPŁATNEGO wpisu do katalogu targowego na rok 2019

Katalog dystrybuowany będzie na stoiskach narodowych na targach międzynarodowych. Lista targów oraz wszelkie informacje dot. wpisu znajdują się na portalach: https://parts.trade.gov.pl/pl/,

https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/branzowe-programy-promocji

Na zgłoszenia czekamy do 31.08.2018.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez PAIH S.A. Więcej informacji: https://www.paih.gov.pl/_RODO.

 

Konkurs architektowniczny - wystawa EXPO 2020 w Dubaju

Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej pragnie poinformować, że w dniu 19 lipca 2018 r. został ogłoszony konkurs na opracowanie projektu pawilonu oraz ekspozycji Polski na Światową Wystawę EXPO 2020 w Dubaju. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową zamieszczoną w lokalizacji: https://www.paih.gov.pl/index/?id=80e49ec0903f1e8fa1a81df33841d6b1

 

Zapraszamy do promowania konkursu wśród architektów regionu Dolnego Śląska.

 

Targi China International Furniture Expo, 11-14.07.2018 r.

 

Uprzejmie informuję, że Polska Agencja Handlu i Inwestycji w ramach w ramach realizowanego projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” poddziałanie 3.3.2   jest organizatorem stoiska informacyjno  – promocyjnego branży meblarskiej na targach China International Furniture Expo w Szanghaju (11-14.09.2018 r.)

 

Informujemy, iż mogą Państwo bezpłatnie skorzystać z następujących form promocji:

• Wyświetlenie filmu promocyjnego na stoisku narodowym

• Dystrybucja folderów reklamowych na stoisku narodowym 

 

lista targów dostępna na:  https://furniture.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/259683,kalendarz-wydarzen.html

 

Firmy zainteresowane dystrybucją folderów informacyjnych w Szanghaju zapraszamy do przesyłania materiałów na adres:

VMG Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 1,

61-249 Poznań

z dopiskiem „PAIH -Targi CIFE Szanghaj, materiały informacyjne” do 11.07.2018 r.


Materiały przesłane po terminie nie zostaną uwzględnione na stoisku narodowym.

Informujemy iż przyjmujemy po jednej paczce od firmy o wadze do około 1 kg. Prosimy o wcześniejszą informację o planowanej przesyłce (wraz z wagą i wymiarami).

 

Firmy zainteresowane wyświetleniem filmu promocyjnego na stoisku narodowym zapraszamy do ich przesyłania wetransferem na adres:

magdalena.kaszewska@paih.gov.pl

 

Materiały można dostarczyć również bezpośrednio na targach. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Panią Magdaleną Kaszewską-Suchocką.

 

Departament Promocji Gospodarczej

kom. +48 661 435 296

http://www.paih.gov.pl 

www.eksportuj.gov.pl  

www.trade.gov.plSpotkanie ewaluacyjne we Wrocławiu w ramach projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyło się czwarte już spotkanie ewaluacyjne w ramach projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów zaangażowanych w realizacje projektu, a za organizację wizyty odpowiedzialny był Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Partnerzy projektu spotkali się w siedzibie OUG we Wrocławiu. Celem spotkania było omówienie bieżących działań projektowych. Rozmawiano zarówno o zrealizowanych już przedsięwzięciach, jak i zaplanowanych aktywnościach do końca trwania projektu. Tematem głównym było zarządzanie konfliktami w górnictwie (temat przewodni zadania nr 2): podsumowanie warsztatów w Sulikowie i w Demitz-Thumitz, treść i budowa podręcznika nt. zarządzania konfliktami oraz wymiana oczekiwań wszystkich stron. Wizyta stanowiła podsumowanie wszystkich działań zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 r.

Szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wałbrzych 21. 06. 2018 r.

W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szkolenie  skierowane było wyłącznie do jednostek z obszaru województwa dolnośląskiego, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów w osi priorytetowej 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Celem szkolenia była pomoc Beneficjentom w zapoznaniu się z obowiązującymi podstawami dotyczącymi rozliczenia dofinansowanego projektu

Szkolenie organizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Podmiot Regionalny uczestniczący we wdrażaniu Programu odpowiedzialny za działania informacyjno-promocyjne dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu, we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim jako Kontrolerem odpowiedzialnym za sprawdzanie zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez Beneficjentów Programu.

Szkolenie odbyło się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (ul. Wysockiego 29).

Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu i mamy nadzieje, że przekazane informacje okażą się pomocne przy sporządzaniu pierwszych rozliczeń poniesionych wydatków.

Szczególne podziękowania kierujemy także do pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego za zaangażowanie i doskonałe przygotowanie merytoryczne.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE ( zip)

INTERPRETACJE ( zip)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szkolenie dla studentów w Wałbrzychu 29.05.2018 r. Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

W dniu 29 maja 2018 r. odbyło się szkolenie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska dla studentów II i III roku studiów kierunku europeistyka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Głównym celem szkolenia było przekazanie informacji o teoretycznych i praktycznych aspektach wdrażania Programu Interreg V-A. Studenci poznali m. in. kolejne etapy cyklu życia projektu ze szczególnym uwzględnieniem procesu aplikowania o środki. Omówiono także poszczególne osie priorytetowe w tym OP 3 Edukacja i Kwalifikacje w kontekście możliwości jakie dają projekty w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przyszłych absolwentów. Przedstawiono również przykłady dobrych praktyk.  

Szkolenie organizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Podmiot Regionalny uczestniczący we wdrażaniu Programu odpowiedzialny za działania informacyjno-promocyjne.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu. Mamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się pomocne w edukacji oraz pozytywnie wpłyną na postrzeganie efektów wdrażania Programu.

Szkolenie odbyło się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (ul. Wysockiego 29).

Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Wizyta studyjna w Weißwasser w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”

W dniach 28-29.05.2018 r. odbyła się piąta już wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. Organizacja wizyty należała do partnera wiodącego wraz z przedsiębiorstwem Lausitz Energie Bergbau AG oraz kopalnią odkrywkową węgla brunatnego Nochten. W spotkaniu udział wzięli wszyscy partnerzy projektu (Saksoński Wyższy Urząd Górniczy we Freibergu, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach wraz z Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Do udziału w wydarzeniu zaproszono również przedstawicieli KWB Turów. Część teoretyczna odbyła się w Centrum Komunikacji (Kommunikations- und Naturschutzzentrum Weißwasser (KNW)).

Tematem przewodnim wizyty studyjnej było górnictwo węgla brunatnego w Saksonii, kompetencje Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego, historia górnictwa węgla brunatnego na Łużycach oraz koncepcja zagłębia i rekultywacja. W ramach spotkania uczestnicy mieli możliwość zobaczyć kopalnię węgla brunatnego Nochten (wyposażenie techniczne), a także ekran uszczelniający w zakładzie odwadniania i oczyszczalnię wód.

Wizytę zakończono podsumowaniem oraz dyskusją na temat różnic w górnictwie po obu stronach obszaru wsparcia, a także nad możliwościami wyeliminowania problemów związanych z eksploatacją, odwadnianiem, zabezpieczeniem obszarów przylegających czy rekultywacją.

 

II warsztaty branżowe w ramach projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”

W dniach 23-24 kwietnia 2018 r. odbyły się drugie warsztaty branżowe w ramach zadania nr 2 projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. Polscy Partnerzy projektu zostali zaproszeni przez Partnera Wiodącego (Saksoński Wyższy Urząd Górniczy we Freibergu) do Gminy Demitz-Thumitz. Część teoretyczna odbyła się w szkole kamieniarskiej, natomiast później zaprezentowano kopalnię granitu, należącą do przedsiębiorstwa Basalt AG. W warsztatach wzięli udział także przedstawiciele Basalt AG oraz Burmistrz – Pani Gisela Pallas, którzy zaprezentowali stanowisko koncernu oraz lokalnych władz na temat współpracy pomiędzy gminą, a zakładem górniczym, a także reprezentanci kopalni bazaltu w Sulikowie (Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.) oraz Wójt Gminy Sulików – Pan Robert Starzyński (gospodarze pierwszych warsztatów branżowych w Sulikowie). Warsztaty przeprowadził ekspert ds. zarządzania konfliktami – Pan Jarosław Badera. Uczestnicy mieli okazję zaproponować rozwiązania rzeczywistych konfliktów zaistniałych w zakładach górniczych zarówno po stronie polskiej, jak i saksońskiej.

Założeniem warsztatów jest rozwój i zastosowanie strategii zarządzania konfliktami, natomiast zasadniczymi elementami dla wdrażania działań są obiekty referencyjne w Saksonii i na Dolnym Śląsku, gdzie przeprowadzane są spotkania i analizowane są konflikty społeczne wokół planowanych lub realizowanych projektów górniczych. Celem spotkania było rozpoznanie uwarunkowań, przyczyn oraz mechanizmu zaistniałych konfliktów społeczno-środowiskowych, związanych z funkcjonowaniem kopalni granitu w Demitz-Thumitz, a także analiza i ocena wizerunku górnictwa w kontekście roli dla społeczności lokalnych, utrzymanie naturalnego i kulturowego dziedzictwa regionu oraz zaplanowanie działań profilaktycznych i zmierzających do rozwiązania bądź łagodzenia istniejących konfliktów.

Po zorganizowaniu i przeprowadzeniu wszystkich czterech warsztatów branżowych uczestnicy wspólnie opracują i opublikują podręcznik dobrych praktyk nt. zarządzania konfliktami w górnictwie.

 

Szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wałbrzych 20. 03. 2018 r.

W dniu 20 marca 2018 r. odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szkolenie  skierowane było wyłącznie do jednostek z obszaru województwa dolnośląskiego, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów w osiach priorytetowych 3. Edukacja i kwalifikacje oraz 4. Współpraca instytucji i społeczności.

Celem szkolenia była pomoc Beneficjentom w zapoznaniu się z obowiązującymi podstawami dotyczącymi rozliczenia dofinansowanego projektu.

Szkolenie organizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Podmiot Regionalny uczestniczący we wdrażaniu Programu odpowiedzialny za działania informacyjno-promocyjne dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu, we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim jako Kontrolerem odpowiedzialnym za sprawdzanie zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez Beneficjentów Programu.

Szkolenie odbyło się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. (ul. Wysockiego 29)

Udział w szkoleniu był bezpłatny.

Uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu i mamy nadzieje, że przekazane informacje okażą się pomocne przy sporządzaniu pierwszych rozliczeń poniesionych wydatków.

Szczególne podziękowania kierujemy także do pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego za zaangażowanie i doskonałe przygotowanie merytoryczne.

PREZENTACJE ( zip)

INTERPRETACJE ( zip)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Wizyta studyjna w KWB Turów w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”

W dniach 15-16 marca 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie studyjne w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego we Freibergu, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Gospodarzem była PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Wizytę rozpoczęto od powitania uczestników przez Pana Roberta Podolskiego – Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz Pana Leszka Sondaja – Dyrektora Oddziału KWB Turów KRZG.

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego przy granicy polsko-niemieckiej oraz polsko-czeskiej. KWB Turów jest jednym z najważniejszych i największych zakładów górniczych na Dolnym Śląsku i zajmuje się głownie wydobyciem i wzbogacaniem węgla brunatnego, a także unieszkodliwianiem odpadów oraz ochroną środowiska (w tym rekultywacją terenów pogórniczych).

Tematem przewodnim wizyty studyjnej były nowoczesne technologie i techniki stosowane przy wydobyciu i wykorzystaniu węgla brunatnego, w tym technologie wydobycia i zwałowania. Gospodarze spotkania zaprezentowali również sylwetkę zakładu KWB Turów. Poruszono także kwestię rozpoznawania zagrożeń i postępowania w sytuacji zagrożeń, nowych projektów dla wczesnego ostrzegania na wypadek powodzi, organizacji służby przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Główną atrakcją był wyjazd terenowy do kopalni odkrywkowej. Spotkanie zakończono dyskusją na temat problemów, z jakimi zmagają się kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego po obu stronach obszaru wsparcia oraz możliwości ich wyeliminowania.

 

Kongres Firm Rodzinnych „Nowe horyzonty rozwoju”

We wtorek 6 marca 2018 r. odbył się Kongres Firm Rodzinnych „Nowe horyzonty rozwoju”, zorganizowany przez Centrum Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląską Izbą Gospodarczą, Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Regionalną Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową i Związkiem Pracodawców Polska Miedź.

Kongres uroczyście otworzyli Jerzy Michalak -Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, rektor Wyższej Szkoły Bankowej prof. Stefan Forlicz oraz prof. Krzysztof Safin - dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, pomysłodawca Kongresu.

Chociaż Kongres był pierwszym wydarzeniem skierowanym do dolnośląskich rodzinnych przedsiębiorców, cieszył się on dużym zainteresowaniem. W spotkaniu udział wzięło ponad 200 osób. W ramach Kongresu uczestnicy mogli wysłuchać w jaki sposób przedstawiciele firm, które odniosły sukces, radzą sobie z problemami sukcesji, zatrudnienia oraz innowacji w firmie rodzinnej.

O wyzwaniach współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych opowiadali właściciele Grupy Wróbel: Michał Łuczak, Wojciech Wróbel oraz Tomasz Wróbel. Konkretne sposoby rozwiązań sukcesyjnych zostały zaprezentowane na podstawie osobistych doświadczeń sukcesorów z firm: Osadkowski SA, WOOP Automotive, Maciejowy Sad oraz Duda Holding. W temacie aktualnych trendów na rynku pracy i ich wpływu na przedsiębiorstwa rodzinne spostrzeżeniami wymienili się przedstawiciele firm Work Service, DOTI, ZUPBADURA Sp. z o.o. Sp. k. i BIW Isolierstoffe GmbH  oraz Instytutu Talentów FLASHPOINT. Innowacje zarządcze i finansowe były tematem dyskusji ostatniego panelu, w którym uczestniczyli prelegenci z Banku PKO BP SA oraz firm Impel SA. i Buena Cloud. Kongres zakończyła wspólna moderowana sesja warsztatowa oraz networkingowa.

Organizowane będą kolejne edycje, jako że wszyscy współorganizatorzy zgodnie oświadczyli, że Kongres Firm Rodzinnych powinien być wydarzeniem cyklicznym, reagującym na aktualne trendy i potrzeby dolnośląskich przedsiębiorców.

Spotkania warsztatowo-konsultacyjne dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach warsztatowo-konsultacyjnych dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowanych w ramach cyklu spotkań regionalnych.

Regionalne spotkania warsztatowo-konsultacyjne skierowane są do dolnośląskich jednostek sektora publicznego zorientowanych na współpracę z czeskim partnerem, które posiadają zdefiniowane pomysły na realizację projektów i planują ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach Programu.

Do udziału w pierwszym tegorocznym cyklu zapraszamy w szczególności dolnośląskie jednostki, które w ramach Programu złożyły do Wspólnego Sekretariatu formularz propozycji projektowej i są w trakcie opracowywania wniosków projektowych w osiach priorytetowych: 3. Edukacja i Kwalifikacje4. Współpraca instytucji i społeczności.

Celem spotkań warsztatowo-konsultacyjnych jest pomoc Wnioskodawcom w przygotowaniu wniosku w systemie MS2014+ oraz omówienie istotnych aspektów związanych z przygotowaniem projektu, takich jak budżet projektu czy załączniki do wniosku o dofinansowanie. W trakcie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji swojego pomysłu z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu.

Spotkania warsztatowo-konsultacyjne przewidziane są do realizacji w grupach 3-5 osobowych w terminach zgodnie z harmonogramem w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu (Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Wałbrzych, ul. Wysockiego 29).

Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy przesłać jako skan dokumentu mailowo na adres rpk@dolnyslask.pl. Prosimy o ujęcie w formularzu zgłoszeniowym pytań i tematów do omówienia w trakcie spotkania warsztatowo-konsultacyjnego, co wpłynie na efektywność spotkania.

Udział w spotkaniach warsztatowo-konsultacyjnych jest bezpłatny.

Informacji o spotkaniach warsztatowo-konsultacyjnych udziela Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ( pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ( WORD)

MAPA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Szkolenie w Wałbrzychu 15.02.2018 r. Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

W dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szkolenie skierowane było do dolnośląskich jednostek sektora publicznego zorientowanych na współpracę z czeskim partnerem, które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów o charakterze transgranicznym.

Głównym celem szkolenia było praktyczne wsparcie potencjalnych Wnioskodawców w procesie aplikowania o środki w dwuetapowym naborze projektów.

Szkolenie organizowane było przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako Podmiot Regionalny uczestniczący we wdrażaniu Programu odpowiedzialny za działania informacyjno-promocyjne dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu, we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem w Ołomuńcu jako podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie Programu na poziomie operacyjnym.

Szkolenie poprowadzili pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu oraz Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu.

Szkolenie odbyło się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (ul. Wysockiego 29).

Udział w szkoleniu był bezpłatny.

PREZENTACJE ZE SZKOLENIA ( zip)

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu. Mamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się pomocne podczas aplikowania o dofinansowanie transgranicznych projektów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Pierwsze warsztaty branżowe w ramach Projektu "Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)"

W dniach 5-6 lutego 2018 r. odbyły się pierwsze warsztaty branżowe w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerzy Projektu spotkali się w Urzędzie Gminy w Sulikowie. W warsztatach wzięli udział wszyscy Beneficjenci (Saksoński Wyższy Urząd Górniczy we Freibergu, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach wraz z Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Do udziału włączyli się przedstawiciele lokalnego środowiska społecznego: Wójt Gminy – Pan Robert Starzyński, reprezentanci firmy Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., Dyrektor szkoły – Pan Jan Majowski oraz Komendant OSP w Studniskach Dolnych – Grzegorz Fleszer.

Celem pierwszych warsztatów branżowych było wprowadzenie w problematykę konfliktów społecznych związanych z działalnością górnictwa odkrywkowego oraz identyfikacja i rozpoznanie uwarunkowań i przyczyn konfliktów społeczno-środowiskowych w związku z funkcjonowaniem kopalni. Uczestnicy dyskutowali nt. propozycji kierunków zmian w zarządzaniu lokalnym środowiskiem społecznym i sposobu weryfikacji efektów. Poruszono m.in. tematy związane z działaniem władz gminy Sulików, społeczności oraz organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z kopalnią. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć, jak wygląda i funkcjonuje kopalnia bazaltu w Sulikowie. Przedstawiono także system ochrony przeciwpożarowej zakładu górniczego.

Warsztaty branżowe organizowane są w ramach zadania 2 Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. Zaplanowano jeszcze trzy spotkania (dwa po stronie saksońskiej – Basalt AG Demitz-Thumitz oraz jedno po stronie polskiej – kopalnia bazaltu w Sulikowie należąca do międzynarodowej firmy LafargeHolcim). Efektem będzie opracowanie podręcznika nt. unikania konfliktów w górnictwie.

 

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

 

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

 

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

 

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

 

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

 

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

Załóż Profil Zaufany już dziś!

 

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

Jak to zrobić?

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

1.       Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

 

Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

 

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.

Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.

2.       Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.

Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym. 

Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego

Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

 

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

 

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?

Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

·         Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US

·         Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej

·         Zgłosić utratę dokumentu tożsamości

·         Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

·         Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym

·         Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego

·         Dziesiątki innych spraw.

Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl
KONGRES FIRM RODZINNYCH


Dolny Śląsk należy do czołówki krajowych ośrodków gospodarczych. Siłę regionu budują nie tylko polskie i zagraniczne korporacje lecz również firmy rodzinne. Z myślą o nich już 6 marca we Wrocławiu odbędzie się pierwszy dolnośląski Kongres Firm Rodzinnych „Nowe horyzonty rozwoju”, którego celem będzie promocja i integracja środowiska przedsiębiorców rodzinnych oraz stworzenie przestrzeni do inspiracji i wymiany doświadczeń.

Kongres Firm Rodzinnych „Nowe horyzonty rozwoju” organizowany jest przez Centrum Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, Dolnośląską Izbą Gospodarczą, Regionalną Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Związkiem Pracodawców Polska Miedź. Sponsorem strategicznym jest PKO Bank Polski, patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Będzie to pierwsze na Dolnym Śląsku wydarzenie poświęcone przedsiębiorczości rodzinnej, które zostało zainicjowane przez tak wiele podmiotów o wysokim znaczeniu dla rozwoju gospodarczego regionu. Kongres stanowi okazję do podjęcia specyfiki funkcjonowania firm rodzinnych i pochylenia się nad wyzwaniami, w obliczu których stoi wielu przedsiębiorców – należą do nich m.in. sukcesja, ekspansja na nowe rynki oraz wdrażanie innowacji. Wydarzenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń oraz poszukiwania inspiracji.

Program

Podczas Kongresu odbędzie się sesja plenarna oraz panele tematyczne poruszające najistotniejsze dla przedsiębiorstw rodzinnych problemy wraz z propozycją ich rozwiązania. Ponadto dla uczestników zainteresowanych budowaniem relacji oraz utrwaleniem zdobytej wiedzy w praktyce odbędą się spotkania networkingowe i zajęcia warsztatowe z ekspertami. Wydarzenie sprzyjać będzie wymianie poglądów oraz nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami znajdującymi się w podobnej sytuacji biznesowej lub rodzinnej.

Tematyka paneli dyskusyjnych:

Sukcesja – w pierwszym panelu przedstawione zostaną sposoby radzenia sobie z sytuacjami, przed którymi często stoją firmy rodzinne, takimi jak: niechęć przejęcia firmy przez nowe pokolenie, brak odpowiednich kompetencji sukcesora lub brak potencjału sukcesyjnego z powodu formy prawnej, która uniemożliwia prostą zmianę władz i właścicieli.

Zatrudnienie – panel poświęcony zostanie problemom zatrudnienia i zarządzania personelem w przedsiębiorstwie rodzinnym. Prowadzący pomogą przedsiębiorcom w szukaniu odpowiedzi na pytania takie, jak: czym przyciągnąć pracowników spoza rodziny, jak zarządzać zespołem wielopokoleniowym, czy eksponować rodzinny charakter przedsiębiorstwa. Poruszona zostanie również tematyka nepotyzmu i wielokulturowości.

Innowacyjność – panel poświęcony zostanie innowacyjności biznesu rodzinnego w aspekcie nowych kompetencji zarządczych, stosowania innowacyjnych metod finansowania a także wprowadzenia innowacji produktowych, procesowych i marketingowych do firm rodzinnych.

Kongres odbędzie się 6 marca 2018 roku we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Wstęp jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Więcej informacji organizatorzy udostępniają na stronie:

http://www.wsb.pl/wroclaw/kongres-firm-rodzinnych

Szkolenie - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Wałbrzych 15.02.2018 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla Wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Szkolenie skierowane jest do dolnośląskich jednostek sektora publicznego zorientowanych na współpracę z czeskim partnerem, które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów o charakterze transgranicznym.

Głównym celem szkolenia jest praktyczne wsparcie potencjalnych Wnioskodawców w procesie aplikowania o środki w dwuetapowym naborze projektów. Szkolenie poprowadzą pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu oraz Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 15 lutego 2018 r. w godz. 10:00 - 14:30 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Termin rejestracji uczestników upływa w dn. 7 lutego 2018 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać jako skan dokumentu mailowo na adres: rpk@dolnyslask.pl. Prosimy o przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym pytań i tematów do omówienia w trakcie warsztatów. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji listy uczestników i ograniczenia uczestnictwa liczby osób z jednej instytucji. Informacji o warsztatach udziela Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu.

ZAPROSZENIE (pdf )

PROGRAM (pdf )

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (word )

MAPA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

III spotkanie ewaluacyjne w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”

 

11 stycznia 2018 r. odbyło się we Freibergu trzecie spotkanie ewaluacyjne w ramach Projektu „Życie z Górnictwem (Akronim: MineLife)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu (Saksoński Wyższy Urząd Górniczy we Freibergu jako beneficjent wiodący, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach wraz z Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Partnerzy projektu rozmawiali nt. bieżących spraw w projekcie. Celem było między innymi podsumowanie działań dotychczas zrealizowanych, planowanie zbliżających się przedsięwzięć oraz intensyfikacja partnerskiej współpracy między jednostkami realizującymi projekt.

Podczas drugiej części spotkania partnerzy projektu mieli okazję zobaczyć kopalnię badawczą Reiche Zeche we Freibergu (kopalnia srebra), która jest częścią kopalni naukowo-dydaktycznej TU Bergakademie oraz dowiedzieć się o pracach i przedsięwzięciach w niej realizowanych. Do głównych atrakcji należały między innymi: zjazd szybem o długości niemal 150 metrów oraz możliwość analizy stanowisk badawczych, w obrębie których odbywają się praktyki studenckie czy szkolenia.

 

Partnerzy i interesariusze projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” z wizytą na Dolnym Śląsku

W dniach 11 – 13 grudnia 2017 r. odbyło się na Dolnym Śląsku spotkanie partnerów i interesariuszy projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” współfinansowanego z Programu Interreg Europa. Blisko 50 osób zaangażowanych w realizację projektu REMIX przyjechało z Czech, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Finlandii.

 

Dolny Śląsk reprezentowali przedstawiciele UMWD oraz zaangażowani w realizację projektu interesariusze, tj. przedstawiciele Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Politechniki Wrocławskiej, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział we Wrocławiu, Instytutu Poltegor, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Fundacji „Bazalt” – Klastra Kamieniarskiego, Klastra Wałbrzyskie Surowce, Stowarzyszenia Geopark Przedgórze Sudeckie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz KGHM Polska Miedź SA.

11 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej, podczas którego partnerzy projektu REMIX omówili zagadnienia związane ze stanem realizacji projektu oraz zadaniami i celami do realizacji w najbliższej przyszłości.

Drugiego dnia - 12 grudnia - miała miejsce część konferencyjna. Konferencję otworzył Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Pan Zbigniew Dynak, a następnie Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej UMWD - Katarzyna Banaszkiewicz – moderator spotkania – przedstawiła gościom sytuację gospodarczą Dolnego Śląska.

Regionalną Strategię Inteligentnych Specjalizacji przedstawił pan Michał Frycz z Wydziału Gospodarki UMWD. Pan Robert Podolski - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu - omówił proces pozyskiwania koncesji oraz procedury dotyczące uruchomienia działalności wydobywczej, a dr Jan Blachowski z Instytutu Rozwoju Terytorialnego przedstawił aspekty środowiskowe prowadzenia działalności wydobywczo-przetwórczej, zwłaszcza w kontekście konfliktów środowiskowych i społecznych.

Dr Urszula Kaźmierczak z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr zaprezentowała problematykę zagospodarowania terenów powydobywczych, pan Krzysztof Skolak z Klastra Kamieniarskiego przybliżył gościom tematykę innowacyjnej produkcji oraz funkcjonowania firm w branży przemysłu kamieniarskiego, a prezentację dotyczącą pozyskiwania surowców ze złóż antropogenicznych wygłosił pan Wiktor Kowalczyk reprezentujący KGHM Polska Miedź S.A.

W środę 13 grudnia uczestnicy spotkania wzięli udział w wizycie studyjnej w kopalni Magnezyty Grochów oraz Kopalni Złota w Złotym Stoku.

Po więcej informacji o realizacji projektu REMIX zapraszamy do Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej oraz na stronę www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/aktualnosci/

Intensyfikacja współpracy na rzecz górnictwa w polsko-saksońskim obszarze przygranicznym

16 listopada br. odbyła się w Muzeum Śląskim w Görlitz pierwsza wspólna konferencja polskich i saksońskich instytucji zaangażowanych w działania na rzecz górnictwa, zorganizowana w ramach projektu MineLife.

Partnerzy projektu wspólnie ze Stefanem Brangsem, Sekretarzem Stanu w Saksońskim Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Transportu przedstawili podczas konferencji najważniejsze zagadnienia związane z tematyką i celami projektu MineLife oraz podkreślili ważność współpracy pomiędzy sąsiadami. Podczas całodniowego wydarzenia poruszone zostały ponadto kwestie dotyczące wyzwań społecznych i wpływu górnictwa na środowisko w regionie przygranicznym. Szczególną uwagę poświęcono saksońskiej strategii zarządzania zasobami, strategii rozwoju województwa dolnośląskiego oraz strategii urzędów górniczych w Polsce.

 

Warsztaty – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska – Wałbrzych, 30.11.2017 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Warsztaty skierowane są do dolnośląskich jednostek sektora publicznego zorientowanych na współpracę z czeskim partnerem, które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym w ramach ogłoszonego naboru w osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności.

Głównym celem warsztatów jest wsparcie potencjalnych Wnioskodawców w procesie aplikowania o środki na pierwszym etapie przygotowania tzw. propozycji projektowej w dwuetapowym naborze projektów. Warsztaty poprowadzą pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu.

Warsztaty odbędą się w dn. 30 listopada 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Termin rejestracji uczestników upływa w dn. 23 listopada 2017 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać jako skan dokumentu mailowo na adres: rpk@dolnyslask.pl. Prosimy o przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym pytań i tematów do omówienia w trakcie warsztatów.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji listy uczestników i ograniczenia uczestnictwa liczby osób z jednej instytucji. Informacji o warsztatach udziela Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu.

ZAPROSZENIE ( PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY( WORD)

MAPA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.


Intensyfikacja polsko-saksońskiej współpracy - Konferencja Görlitz 16.11.2017 r.

INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI NADZORUJĄCYCH GÓRNICTWO W POLSKO-SAKSOŃSKIM OBSZARZE PRZYGRANICZNYM.

Urzędy górnicze stawiają czoła nowym wyzwaniom! Pierwsza wspólna konferencja polskich i saksońskich instytucji nadzorujących górnictwo zorganizowana w ramach transgranicznego projektu MineLife odbędzie się 16 listopada w muzeum Ślaskim w Görlitz. Projekt MineLife jest wspólnie realizowany przez Saksoński Wyższy Urząd Górniczy (Sächsisches Oberbergamt), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

W swoich działaniach partnerzy projektu zajmują się znaczeniem górnictwa dla przemysłu, administracji państwowej oraz społeczeństwa w saksońsko-dolnośląskim regionie przygranicznym a także przekazywaniem opinii publicznej rzetelnych informacji dotyczących historii i aktualnej sytuacji w górnictwie.

Stefan Brangs, Sekretarz Saksońskiego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Transportu (Staatssekretär des Sächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr) wraz z partnerami projektu przekażą podczas konferencji pierwsze informacje związane z tematyką i celami projektu MineLife. Głównym tematem konferencji będą wyzwania społeczne oraz wpływ górnictwa na środowisko w regionie przygranicznym. Szczególną rolę będą odgrywać saksońska strategia zarządzania zasobami, strategie rozwoju województwa dolnośląskiego oraz strategia rozwoju urzędów górniczych w Polsce.

Konferencja ma na celu umożliwienie nawiązania międzynarodowych kontaktów zakładom górniczym, ekspertom, naukowcom oraz pracownikom administracji publicznej oraz wymiany doświadczeń w zakresie tendencji rozwoju górnictwa w Polsce i Saksonii.

Kontekst projektu:

MineLife jest projektem transgranicznym, dzięki któremu możliwa jest intensyfikacja partnerskiej współpracy pomiędzy polskimi i saksońskimi instytucjami nadzorującymi górnictwo. Projekt daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie struktur oraz procesów administracyjnych, kompetencji i zakresu odpowiedzialności, jak również dostępnych technologii i procedur w górnictwie odkrywkowym i podziemnym w Polsce i w Saksonii. Ponadto, w ramach współpracy ekspertów z obu krajów dokonana zostanie analiza możliwości łagodzenia i rozwiązywania konfliktów występujących w regionach górniczych. W celu polepszenia wizerunku górnictwa zostanie zorganizowana w ramach projektu wystawa objazdowa na temat możliwości zapobiegania zagrożeniom związanym z górnictwem.

Projekt MineLife jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

III wizyta studyjna w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”

19-20 października br. odbył się trzeci wyjazd studyjny w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego (Sächsisches Oberbergamt), Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Beneficjenci mieli okazję zapoznać się tym razem z historią Kowar i geologią obszaru oraz zobaczyć podziemną trasę turystyczną (Kopalnia „Liczyrzepa” – Sztolnie Kowary).

Celem wizyty studyjnej była intensyfikacja partnerskiej współpracy na saksońsko-dolnośląskim obszarze pogranicza oraz wspólny rozwój kompetencji Partnerów zaangażowanych w realizację Projektu i instytucji nadzorujących górnictwo w ramach IV osi priorytetowej Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Tematem przewodnim spotkania były uwarunkowania prawne i administracyjne związane z organizacją i nadzorem tras turystycznych, a także przepisy regulujące prowadzenie działalności podziemnych tras turystycznych w Polsce. Partnerzy Projektu mieli okazję do dyskusji nt. Prawa Geologicznego i Górniczego, a także porównania norm prawnych obowiązujących po stronie polskiej i saksońskiej. Spotkanie poprowadził Pan Franciszek Gawor – przewodnik turystyczny, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego.

 

Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej

XII POLSKO-SAKSOŃSKIE FORUM GOSPODARCZE I WIZYTA STUDYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SAKSONII

11 października 2017 r. w Hotelu Terminal we Wrocławiu odbyło się XII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarczego pod hasłem „Innowacyjne Technologie Produkcyjne”.

Forum zostało zorganizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu oraz Saksońską Agencję Wspierania Gospodarki. Gospodarzem tegorocznego Forum był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Forum zostało uroczyście otwarte przez panią Wicemarszałek Iwonę Krawczyk, Saksońskiego Ministra Gospodarki, Pracy i Transportu pana Martina Duliga oraz panią Christiane Botschen- Zastępcę Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

W pierwszej części Forum uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji przedstawicieli świata nauki i biznesu z Dolnego Śląska i Saksonii. Ze strony polskiej głos zabrali prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych Politechniki Wrocławskiej, który mówił o atutach, szansach i granicach w zakresie przemysłu 4.0

oraz Jędrzej Kowalewski, Prezes firmy SCANWAY Sp. z o. o., który przedstawił innowacyjne systemy kontrolno-pomiarowe w przemyśle i nauce oraz omówił zintegrowane systemy wizyjne. Ze strony saksońskiej prelekcje wygłosili: prof. dr Sven Rzepka, Dyrektor Fraunhofer ENAS, Micro Materials Center Technologie, który przedstawił temat „Integracja systemów inteligentnych - kluczowy wkład w digitalizację produkcji (przemysł 4.0)” oraz dr inż. Tobias Schubert, Prezes NRU GmbH Neukirchen, który przybliżył najlepsze praktyki w innowacyjnych połączeniach materiałowych w odlewnictwie oraz produkcji tworzyw sztucznych.

Druga część Forum to Business-Speed-Dating, który został poprowadzony przez Dolnośląską Agencję Wspierania Gospodarki Sp. z o. o. Podczas Business-Speed-Dating odbyło się 11 rund rozmów indywidualnych, co w rezultacie przełożyło się na nawiązanie kontaktów kooperacyjnych między dolnośląskimi a saksońskimi przedsiębiorcami, a także na umacnianie pozytywnego wizerunku internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez pokazywanie potencjału i silnych stron przedsiębiorstw oraz dzielenie się dobrymi praktykami. W Business-Speed-Dating wzięło udział łącznie 50 firm.

Pani Wicemarszałek Iwona Krawczyk wraz z Panem Ministrem Martinem Duligiem odwiedzili również firmę DOPAK Sp. z o. o. W czasie wizyty mieli okazję zaznajomić się z działalnością firmy, która oferuje nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz poznać projekt budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych we Wrocławiu.

W XII Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym wzięło udział 140 osób: przedstawiciele dolnośląskiego i saksońskiego biznesu, naukowcy oraz instytucje otoczenia biznesu.

Delegacji Pana Ministra Duliga towarzyszyła niemiecka telewizja MDR, która wyemitowała informację o Forum w swoich wiadomościach. Materiał dostępny jest pod linkami: www.ardmediathek.de/tv/MDR-SACHSENSPIEGEL/MDR-SACHSENSPIEGEL/MDR-SACHSEN/Video oraz

www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/video-144966.html

 

WIZYTA STUDYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SAKSONII

 

Dnia 12.10.2017 r. goście Forum udali się na wizytę studyjną na Dolnym Śląsku. Saksońskim przedsiębiorcom towarzyszył Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu Pan Martin Dulig oraz przedstawiciele Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki, a UMWD reprezentowała Pani Barbara Kaśnikowska, z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. Celem wizyty było poznanie najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnych technologii produkcyjnych. Program był bardzo bogaty, uczestnicy zwiedzili Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych na Politechnice Wrocławskiej, linie produkcyjne w firmie SONEL S. A. w Świdnicy oraz Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, w której oprócz prezentacji oferty inwestycyjnej WSSE goście mieli okazję wysłuchać prezentacji dwóch firm: Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. –zajmującej się produkcją obudów teleinformatycznych i energetycznych oraz produkcją w zakresie rozwiązań sieciowych i energetyki, a także Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. z o.o - produkujący części i komponenty do samochodów takich marek jak m. in. Audi, Volkswagen, Volvo, Porsche. Na zakończenie wizyty studyjnej uczestników zaproszono do zwiedzania Ewangelickiego Pokoju w Jaworze, gdzie zostali przywitani przez Burmistrza Miasta Jawora Pana Emiliana Berę i zaproszeni do współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

 

WPHI w Nowym Jorku zaprasza na bezpłatne webinarium

"Praktyczne aspekty eksportu żywności, kosmetyków i suplementów diety do USA”
17 października 2017r. - godz. 15:00 - 16:00 czasu polskiego
 
Webinarium

Szanowni Państwo,

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Nowym Jorku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Praktyczne aspekty eksportu żywności, kosmetyków i suplementów diety do USA”.

W trakcie webinarium zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z rozpoczęciem działalności eksportowej do USA. Szkolenie będzie miało bardzo pragmatyczny wydźwięk, dlatego też celem lepszej prezentacji i zrozumienia wybranych zagadnień poparte będzie wieloma praktycznymi przykładami. Nie zabraknie również przedstawienia podstawowych instytucji amerykańskich zaangażowanych w proces eksportu/importu produktów spożywczych, wyrobów kosmetycznych i suplementów diety do Stanów Zjednoczonych. Nasz ekspert, ze względu na swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w imporcie towarów do USA, udzieli cennych wskazówek nie tylko firmom, które już eksportują do USA, ale również tym, które dopiero noszą się z takim zamiarem.

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.

Ekspert:
Robert Bąk – doświadczony specjalista w kwestii importu żywności do USA, certyfikowany w zakresie Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Od ponad 10 lat prowadzi w Nowym Jorku jedną z największych firm importujących żywność z Polski do USA. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy z amerykańskimi agencjami rządowymi, a przede wszystkim: U.S. Customs, FDA i USDA. Nasz ekspert oprócz swojej kierunkowej działalności, bardzo dobrze orientuje się również w kwestiach zarządzania, technologiach informacyjnych, finansach, rachunkowości oraz marketingu.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać rejestracji klikając w link poniżej:
https://attendee.gotowebinar.com/register/689969221159273731

Ponadto, serdecznie zachęcamy do przesyłania na adres e-mail newyork@trade.gov.pl wszelkich sugestii, pytań i wątpliwości dotyczących wskazanej wyżej tematyki, którą chcielibyście Państwo, aby została poruszona podczas webinarium.
 
Moderatorzy:
Anna Obrycki - WPHI Nowy Jork
Katarzyna Kostro - WPHI Nowy Jork

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu!
WPHI Nowy Jork

Jak eksportować produkty spożywcze do Chin - seminarium

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na seminarium „Jak eksportować produkty spożywcze do Chin?”. Prowadzący seminarium - Michał Bilewicz (ForCap Co. Ltd), wieloletni ekspert w zakresie eksportu towarów do Chin - przedstawi praktyczne aspekty związane z eksportem towarów i wprowadzeniem ich do obrotu na terytorium Chin. Podczas seminarium omawiane będą także m.in. zagadnienia dotyczące chińskiego rynku spożywczego i jego specyfiki, preferencji chińskich konsumentów, dostosowania oferty produktowej do rynku, budowania sieci dystrybucji i certyfikacji produktów. Przedstawione będą również potencjalne nisze dla polskich eksporterów, czy sposoby skutecznej promocji produktów spożywczych, czy najczęstsze problemy związane z eksportem do Chin. 
Udział w seminarium jest bezpłatny. 


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest zgłoszenie udziału w seminarium: do 11 października 2017r. na adres coie@dawg.pl. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 71 34 34 234, 608 621 100 lub mailowo: oksana.okon@dawg.pl; coie@dawg.pl

dawg.pl/pl/articles/2/XII POLSKO-SAKSOŃSKIE FORUM GOSPODARCZE

XII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze „INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE”

Data: 11 października 2017, 10:30-16:00

Miejsce: Hotel Terminal, Centrum Konferencyjne ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław

 

Foyer

 

10:30-11:00 Rejestracja uczestników Forum, kawa powitalna

 

Sala Apollo

 

11:00-11:15 Moderacja: Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Otwarcie XII Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego

Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Martin Dulig, Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu

Christiane Botschen, Zastępca Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec

we Wrocławiu

 

11:15-11:35 „Atuty, szanse i granice w zakresie przemysłu 4.0“ prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych/ Fraunhofer Project Center/ Europejskie Centrum Technologiczne KET (CAMT/FPC/KET) Politechniki Wrocławskiej

 

11:35-11:55 „Integracja Systemów Smart – Mikrosystemy i Nanotechnologia z Saksonii w łączeniu świata cyfrowego i rzeczywistego“ prof. Dr. Sven Rzepka, Dyrektor Centurum Micro Materiałów, Instytutu Fraunhofera ds. Elektronicznych Nanosystemów

 

11:55-12:15 „Innowacyjne systemy kontrolno-pomiarowe w przemyśle” Jędrzej Kowalewski Prezes Scanway Sp. z o. o. we Wrocławiu

 

12:15-12:35 „Innowacyjne połączenia materiałowe w produkcji Saksońskiej – Najlepsze praktyki“ dr inż. Tobias Schubert, Prezes NRU GmbH, Neukirchen

 

12:35-12:45 Podsumowanie i dyskusja / Wyjaśnienia dotyczące następującego Business-Speed-Dating

 

Sala Pioneer, Hotel Terminal

 

12:45-13:45 Lunch, Networking

 

Sala Odyssey

 

13:45-16:00 Business-Speed-Dating (krótkie spotkania zapoznawcze)

 

16:00 Zakończenie Forum

 

W czasie trwania Forum dostępne będą stoiska informacyjne regionalnych izb gospodarczych, związków branżowych, instytucji badawczych (polskich i saksońskich) i inne, przy których równolegle

do rozmów podczas Business-Speed-Dating będzie można porozmawiać z partnerami z instytucji otoczenia biznesu, ośrodków innowacji i transferu technologii.

 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI POD LINKIEM

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2XmcfBBEZqP7EkW7K6vsh9OyAck33OwqOfWYGADP4ZcPsZA/viewform

 

Termin rejestracji został wydłużony do 29.09.2017 r.FORUM GOSPODARCZE POLSKA-REPUBLIKA RWANDY

 


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Fundacja Karibu organizuje Forum Gospodarcze Polska – Republika Rwandy.
Podczas Forum oba regiony zaprezentują swój inwestycyjny i gospodarczy potencjał, możliwości współpracy, odbędzie się również sesja Biznes Mixer.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Forum odbędzie się 26 września 2017 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Al. Kasztanowa 3A-5 we Wrocławiu, początek o godzinie 9.00.
Zgłoszenia przyjmujemy do 23.09.2017r. na adres: coie@dawg.pl, kontakt tel: Oksana Okoń: 608 621 100, Anna Bardakova: 784 038 009.FORUM GOSPODARCZE ARMENIA-POLSKAKrajowa Izba Gospodarcza przy współpracy z Ministerstwem Ekonomii Republiki Armenii, Ambasadami Polski w Armenii i Armenii w Polsce, Izbą Przemysłowo-Handlową Republiki Armenii oraz firmą outsourcingową Blue Idea Sp. z o.o. zapraszają do udziału w misji gospodarczej, która odbędzie się w dniach 4-5 października 2017 r. w Erywaniu (Armenia)
Forum gospodarcze „Armenia jako most pomiędzy Unią Europejską a Euroazjatycką Unia Celną" odbędzie się 4 października i będzie doskonałą okazją do zapoznania się z aspektami prowadzenia biznesu w najstarszym chrześcijańskim kraju. Wśród prelegentów znajdą się reprezentanci wybranych resortów z obydwu państw, a także specjaliści i praktycy biznesu. Zwieńczeniem Forum będą rozmowy B2B pomiędzy polskimi i ormiańskimi przedsiębiorcami. 5 października planowanie są dalsze spotkania B2B, zwiedzanie Erywania oraz uczestnictwo w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata w piłce nożnej Armenia -Polska.
Organizatorem wyjazdu grupy biznesowej jest Krajowa Izba Gospodarcza. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt z p. Moniką Sasiak (tel. 22 630 97 23, msasiak@kig.pl) lub p. Bartłomiejem Nersewiczem (tel. 22 630 96 86, bnersewicz@kig.pl) z Biura Współpracy z Zagranicą KIG
Prosimy o niezwlekanie z rejestracją poprzez formularz: LINK
Kwestie logistyczne i organizacyjne (loty, hotele, materiały promocyjne, zakup biletów wstępu i B2B) organizuje KIG. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o pilne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Firma planująca udział w forum ponosi wszystkie koszty związane z pobytem w Armenii (przelot, zakwaterowanie, transport w mieście, ubezpieczenie i inne)
Współpraca gospodarcza Polska - Armenia
Obroty towarowe w ostatnich latach systematycznie rosną. Dominują dostawy towarów z Polski nad zakupami w Armenii. Struktura towarowa polsko-armeńskiej wymiany handlowej charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Do znaczących pozycji towarowych eksportowanych z Polski do Armenii w latach 2012-2014 należały: wyroby przemysłu elektromaszynowego (ok. VV ogólnej wartości eksportu), przemysłu chemicznego (17-22%) oraz artykuły rolno-spożywcze (10-20%). Struktura ta w 2015 r. uległa zmianie i wyniosła: artykuły rolno-spożywcze 43%, wyroby przemysłu chemicznego 18%, wyroby metalurgiczne 12%, wyroby przemysłu elektromaszynowego 10%. W imporcie z Armenii, dominują wyroby metalurgiczne, artykuły rolno-spożywcze oraz wyroby przemysłu lekkiego. Eksport z Polski realizowany był w 2014 r. przez 438 firm zarejestrowanych w Polsce, natomiast import -przez 39 firm. Armenia jest członkiem WTO, MFW i in. organizacji międzynarodowych. Od 2015 r. jest członkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Sąsiedztwo i bliskie kontakty z Iranem stwarzają możliwość wejścia również na rynek irański.
Kontakt:
Monika Sasiak, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG, tel. 22 630 97 23, msasiak@kig.pl
Bartłomiej Nersewicz, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG, tel. 22 630 96 86, bnersewicz@kig.plII wizyta studyjna w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)

19-20 września br. odbył się drugi wyjazd studyjny w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. Partnerzy Projektu spotkali się tym razem w Fabryce Energii w Knappenrode (Lausitz, Saksonia). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego (Sächsisches Oberbergamt), Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem wizyty studyjnej była intensyfikacja partnerskiej współpracy na saksońsko-dolnośląskim obszarze pogranicza oraz wspólny rozwój kompetencji Partnerów zaangażowanych w realizację Projektu i instytucji nadzorujących górnictwo. Spotkanie w Lausitz dało możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie struktur, procesów administracyjnych, kompetencji oraz dostępnych technologii i procedur w górnictwie odkrywkowym i podziemnym w Polsce i w Saksonii. Tematem przewodnim była rekultywacja terenów pogórniczych węgla brunatnego w zagłębiach Łużyc i Środkowych Niemiec (zarządzanie wodą, jakość wody jezior pogórniczych, zabezpieczenie wyrobisk, nowe formy użytkowania). Podmiotem prowadzącym projekt rekultywacji wyrobisk górniczych na Łużycach jest LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH).

 

Opracował: Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
ZAPROSZENIE NA XII POLSKO-SAKSOŃSKIE FORUM GOSPODARCZE


Zapraszamy Państwa do udziału w XII Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w środę 11 października 2017 r. w hotelu Terminal przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu. Tegoroczne Forum jest poświęcone innowacyjnym technologiom produkcyjnym w zakresie budowy maszyn i stosowaniu nowych materiałów.
Program Forum obejmuje zarówno część prelekcyjną, podczas której wystąpią przedstawiciele nauki i biznesu z obydwu krajów, jak i dwustronne spotkania firm z Dolnego Śląska i z Saksonii.


Zgłoszenie do udziału w Forum następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2XmcfBBEZqP7EkW7K6vsh9OyAck33OwqOfWYGADP4ZcPsZA/viewform

Zgłoszenia przyjmujemy do 18.09.2017r.


W przypadku pytań proszę o kontakt z panią Weroniką Kur, tel. 71 776 96 96, e-mail: weronika.kur@umwd.pl lub panią Anną Kowalską-Piskorz, tel. 71 776 95 70, e-mail: anna.kowalska-piskorz@umwd.pl.


Program:

„INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE”
Data: 11 października 2017, 10:30-16:00,
Miejsce: Hotel Terminal, Centrum Konferencyjne ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław

 Foyer
10:30-11:00    Rejestracja uczestników Forum, kawa powitalna


Sala Apollo
11:00-11:15    Moderacja: Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Otwarcie XII Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego


Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Martin Dulig, Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu
Christiane Botschen, Zastępca Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

11:15-11:35    „Atuty, szanse i granice w zakresie przemysłu  4.0“ prof. dr hab. inż. Edward Chlebus,  Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych/ Fraunhofer Project Center/ Europejskie Centrum Technologiczne KET (CAMT/FPC/KET) Politechniki Wrocławskiej

11:35-11:55    „Integracja Systemów Smart – Mikrosystemy i Nanotechnologia z Saksonii w łączeniu świata cyfrowego i rzeczywistego“ prof. Dr. Sven Rzepka, Dyrektor Centurum Micro Materiałów, Instytutu Fraunhofera ds. Elektronicznych Nanosystemów


11:55-12:15    „Innowacyjne systemy kontrolno-pomiarowe w przemyśle” Jędrzej Kowalewski, Prezes Scanway Sp. z o. o. we Wrocławiu


12:15-12:35     „Innowacyjne połączenia materiałowe w produkcji Saksońskiej – Najlepsze praktyki“ dr inż. Tobias Schubert, Prezes NRU GmbH, Neukirchen

 
12:35-12:45     Podsumowanie i dyskusja / Wyjaśnienia dotyczące następującego Business-Speed-Dating


Sala Pioneer, Hotel Terminal
12:45-13:45    Lunch, Networking


Sala Odyssey
13:45-16:00     Business-Speed-Dating (krótkie spotkania zapoznawcze)


16:00        Zakończenie Forum


W czasie trwania Forum dostępne będą stoiska informacyjne regionalnych izb gospodarczych, związków branżowych, instytucji badawczych (polskich i saksońskich) i inne, przy których równolegle do rozmów podczas Business-Speed-Dating będzie można porozmawiać z partnerami z instytucji otoczenia biznesu, ośrodków innowacji i transferu technologii.I Dolnośląski Kongres Firm Rodzinnych


29 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego spotkała się grupa inicjatywna I Dolnośląskiego Kongresu Firm Rodzinnych. Autorem pomysłu  jest Centrum Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Współpracę przy projekcie zadeklarowały m.in.: Dolnośląska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Regionalna Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Inicjatywę wspiera Pani Marszałek Iwona Krawczyk.

Kongres zaplanowany jest na marzec 2018 roku i ma być skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców zarządzających małymi firmami rodzinnymi. Stąd tematy, jakie planuje się poruszyć podczas tego wydarzenia - sukcesja, internacjonalizacja, konkurencyjność na rynku, pozyskiwanie pracowników – szczególnie ważne dla firm rodzinnych. Częścią Kongresu będą Targi Pracy, na które zaproszeni zostaną studenci i absolwenci szkół wyższych z Dolnego Śląska.


Opracowanie: Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
XII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze„INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE”
         Data: 11 października 2017, 10:30-16:00,
Miejsce: Hotel Terminal, ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław

10:30-11:00    Rejestracja uczestników Forum, kawa powitalna
11:00-11:15    Moderacja: Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


                Otwarcie XII Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego
Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Martin Dulig, Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu
Christiane Botschen, z-ca Konsul Generalnej Niemiec we Wrocławiu

11:15-11:35    „Atuty, szanse i granice w zakresie przemysłu 4.0“ prof. dr hab. inż. Edward Chlebus,  Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych/ Fraunhofer Project Center/ Europejskie Centrum Technologiczne KET (CAMT/FPC/KET) Politechniki Wrocławskiej
11:35-11:55    „Integracja Systemów Smart – Mikrosystemy i Nanotechnologia z Saksonii w łączeniu świata cyfrowego i rzeczywistego“ prof. Dr. Sven Rzepka, Dyrektor Centurum Micro Materiałów, Instytutu Fraunhofera ds. Elektronicznych Nanosystemów
11:55-12:15    „ Rozwiązania dla automatyzacji oparte na technologiach wizyjnych i laserowych” Jędrzej Kowalewski – CEO Scanway
12:15-12:35     „Innowacyjne połączenia materiałowe w produkcji Saksońskiej – Najlepsze praktyki“ dr inż. Tobias Schubert, Prezes NRU GmbH, Neukirchen  
12:35-12:45     Podsumowanie i dyskusja / Wyjaśnienia dotyczące następującego Business-Speed-Dating


12:45-13:45    Lunch, Networking 

13:45-16:00     Business-Speed-Dating    (krótkie spotkania zapoznawcze; nowe kontakty dla przyszłej wymiany doświadczeń i pomysłów projektowych)

16:00        Zakończenie Forum                                

                         

Zaproszenie do udziału w Polskim Dniu Gospodarczym w Oldenburgu


W imieniu Przedstawicielstwa Dolnej Saksonii w Polsce zapraszamy Państwa do udziału w Polskim Dniu Gospodarczym w Oldenburgu, który odbędzie się 27.09.2017r.

 

Wydarzenie skierowane jest do polskich i niemieckich firm z branży motoryzacyjnej (włączając e-mobilność), energetycznej oraz meblarskiej (+design). Ma na celu sparowanie firm, wdrożenie konkretnych branż w realia niemieckie, a także pomoc i przedstawienie możliwości rozpoczęcia lub zintensyfikowania działań na rynku niemieckim.

 

Firmy, które nie zdecydują się/nie będą mogły wziąć udziału, a są zainteresowane rynkiem niemieckim, zapraszamy do kontaktu indywidualnego z Przedstawicielstwem Dolnej Saksonii.

 

Osoba do kontaktu:

Patrycja Kosta

Przedstawiciel Dolnej Saksonii w Polsce

Sales Desk Polen

patrycja.kosta@salesdesk.pl

+48 22 501 46 35, +48 603 800 700

 

Załączniki:

program

formularz

zaproszenie

 

 

XII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze


Branże:  budowa maszyn, automatyzacja procesów produkcyjnych, nowe materiały

Termin:  środa 11 październik  2017r.

Miejsce: Hotel Terminal, ul. Rakietowa 33, Wrocław

Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze jest  przedsięwzięciem cyklicznym, odbywającym się naprzemiennie raz po stronie dolnośląskiej raz po stronie saksońskiej na podstawie podpisanego w roku 2003 wspólnego oświadczenia ministrów gospodarki Polski i Saksonii o współpracy gospodarczej.
Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze ma stały termin w kalendarzu najważniejszych, międzynarodowych konferencji gospodarczych w Saksonii i w Polsce. To cieszące się bogatymi tradycjami spotkanie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Saksońskim Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Transportu oraz Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki.

Tegoroczne XII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze jest poświęcone budowie maszyn, automatyzacji procesów produkcyjnych oraz nowym materiałom.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału. Szczegółowe informacje zamieścimy wkrótce.