rozmiar czcionki: A | A | A

XI edycja Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji "Białe Noce"

Dodano: 18-02-2019 13:36

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą i historią rosyjską oraz popularyzowanie wiedzy o Rosji.

[więcej]

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z zakresu działalności na rzecz osób z...

Dodano: 15-02-2019 13:18

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, finansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

[więcej]

Podsumowanie projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

Dodano: 15-02-2019 13:18

Samorząd województwa podsumował dziś projekt „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”. Dzięki niemu wychowankowie 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych mieli szansę uczestniczyć w zajęciach, które podniosły ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz ułatwiły im funkcjonowanie na rynku pracy.

[więcej]

Ruszył „Pociąg do przyszłości”

Dodano: 15-02-2019 11:20

Komunikacja kolejowa na Dolnym Śląsku była głównym tematem zorganizowanego w Lubinie Dolnośląskiego Konwentu Samorządowców. Przez dwa dni w stolicy zagłębia miedziowego samorządowcy z całego regionu rozmawiali o wizji rozwoju transportu kolejowego na Dolnym Śląsku. Zarząd województwa reprezentował w wydarzeniu marszałek Cezary Przybylski oraz Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

[więcej]

Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy

Dodano: 14-02-2019 12:55

W dniu 13 lutego 2019 r. w Wałbrzychu odbyło się drugie spotkanie regionalne w ramach projektu pt. „Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK poprzez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

[więcej]

Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r. elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl

Dodano: 14-02-2019 10:45

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38.

[więcej]

Aktualizacja zasad dotyczących promocji Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Dodano: 13-02-2019 13:03

W związku ze zmianami wprowadzanymi Zaleceniem Metodycznym Instytucji Zarządzającej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, ZM nr 1/PB wersja 5. Z dnia: 01.02.2019 r. na stronie Programu zaktualizowana została zakładka PROMOCJA.

[więcej]