rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs "zDolne NGO" - wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń

Dodano: 14-08-2018

Uprzejmie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do VII Edycji Konkursu "zDolne NGO"dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej, prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (lokalni liderzy w danej społeczności), został wydłużony do dnia 30 sierpnia br. (decyduje data wpływu do UMWD).

[więcej]

Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące RODO w Legnicy

Dodano: 06-08-2018

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności oraz Urzędem Ochrony Danych Osobowych zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Ekspertami prowadzącymi szkolenie będą przedstawiciele UODO.

[więcej]

Konkursy dla organizacji pozarządowych - sierpień 2018

Dodano: 01-08-2018

Konkursy dla organizacji pozarządowych - sierpień 2018 [plik]

[więcej]

Dodatkowe dane do KRS

Dodano: 01-08-2018

W marcu 2018 r. nastąpiły zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dla organizacji pozarządowych wprowadziły pewne nowości. Jedną z nich jest obowiązek zgłaszania dodatkowych danych do KRS, czyli adresów do doręczeń członków zarządu.

[więcej]

Rozstrzygnięcie III naboru w ramach konkursu „Aktywny Dolny Śląsk” – sport i turystyka

Dodano: 01-08-2018

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 31 lipca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.

[więcej]

II nabór ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i...

Dodano: 27-07-2018

Uprzejmie informujemy, ze zakończył się I nabór ofert w konkursie na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku.

[więcej]

PROO: nowy program dla organizacji pozarządowych

Dodano: 25-07-2018

Rada Ministrów przyjęła nowy, przełomowy program dla organizacji pozarządowych. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – czyli PROO – to pierwszy program w Polsce, w którym organizacje będą mogły uzyskać granty na takie potrzeby, jak realizacja strategii rozwoju, podnoszenie kompetencji pracowników, uczenie się nowych metod pozyskiwania środków na działalność, zakup sprzętu, ale także np. zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych.

[więcej]