rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań...

Dodano: 21-04-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2017 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[więcej]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji...

Dodano: 21-04-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2017 r.

[więcej]

Do 30 kwietnia trwa nabór wniosków na dofinansowanie z programu Pajacyk

Dodano: 19-04-2017

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk. Do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

[więcej]

Rozpoczęcie konsultacji projektu Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa...

Dodano: 13-04-2017

Instytut Rozwoju Terytorialnego rozpoczyna konsultacje projektu Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego, który jest jednym z komponentów Dolnośląskiej Polityki Rowerowej.

[więcej]

Uwaga! Kolejna nowelizacja ustawy o pożytku.

Dodano: 05-04-2017

25 marca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany są niewielkie, ale znaczące dla organizacji posiadających status opp.

[więcej]

VI Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej...

Dodano: 05-04-2017

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VI Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu w 2016 r.

[więcej]

Wybory do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Dodano: 24-03-2017

Przypominamy, że każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie do 5 kwietnia 2017 r.

[więcej]