rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań nie będą wprowadzone przed 15 listopada 2019 r.

Dodano: 30-10-2019

Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy bardzo licznie i ze znaczącym wkładem merytorycznym wzięli udział w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

[więcej]

Wojewódzki zespół ds. usług wspierających niezależne życie - 13 listopada 2019 r.

Dodano: 29-10-2019

W imieniu Marcina Krzyżanowskiego Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego zapraszamy na kolejne spotkanie “Wojewódzkiego zespołu ds. usług wspierających niezależne życie”. Termin i miejsce spotkania: 13 listopada 2019 r., Wrocław UMWD ul. Walońska 3-5, sala 122, godz. 13:00-15:00.

[więcej]

Międzynarodowa konferencja „Przyszłość Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku”

Dodano: 25-10-2019

Międzynarodowa konferencja „Przyszłość Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku”. Rozmowy dotyczyły roli UTW, wyzwań przed nimi stojących oraz nowych zadań. Z pewnością każdy Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dowodem na aktywne i konstruktywne spojrzenie na okres późnej dorosłości.

[więcej]

Za nami V Dolnośląski Kongres Obywatelski

Dodano: 25-10-2019

Perspektywy współpracy organizacji pozarządowych z samorządami były głównymi tematami piątej edycji kongresu obywatelskiego, który odbył się dziś w Krzyżowej. W spotkaniu uczestniczył marszałek Cezary Przybylski.

[więcej]

Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi...

Dodano: 25-10-2019

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok".

[więcej]

Organizacje pozarządowe mogą złożyć CIT-8 na papierze między 25 a 31 października 2019 r.

Dodano: 18-10-2019

Możliwość składania papierowej deklaracji pojawia się wraz z ustawą o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

[więcej]

Inauguracja roku akademickiego UTW działającego przy Uniwersytecie Medycznym.

Dodano: 17-10-2019

15 października br. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - Marcin Krzyżanowski  wziął udział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie Medycznym. „W każdym wieku można studiować. Najlepszym tego przykładem są studenci-seniorzy, którzy dzisiaj rozpoczęli rok akademicki. Swoją chęcią do nauki, zgłębiania wiedzy i pozytywnym nastawieniem do świata mogliby obdzielić niejednego młodego studenta.” - komentuje wicemarszałek....

[więcej]