rozmiar czcionki: A | A | A

RELACJA: W POSZUKIWANIU INSPIRACJI

Dodano: 14-12-2017

W weekend 9-10 grudnia wolontariusze z Klubu Liderów Młodzieżowych, działający przy lubańskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych, wybrali się na szkolenie do Wrocławia.

[więcej]

Projekt "Dobra Praca – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej"

Dodano: 13-12-2017

Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w projekcie pn. Dobra Praca – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej".

[więcej]

Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej

Dodano: 12-12-2017

8 grudnia 2017 r. w CRZ Krzywy Komin we Wrocławiu odbyło się Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej.

[więcej]

MRPiPS: Przyjęto Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dodano: 07-12-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjęła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020.

[więcej]

WOLONTARIUSZE - WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Dodano: 05-12-2017

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pragniemy złożyć wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom życzenia satysfakcji z podejmowanych działań i wytrwałości w nich, zapału, który nigdy nie gaśnie i otwartego serca dla potrzebujących. Niech uśmiech tych, którym pomagacie motywuje Was do dalszego działania. Dziękujemy za gotowość, oddanie i chęć niesienia pomocy innym.Najlepsze życzenia składają pracownicy Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD

[więcej]

Ogłoszenie edycji 2018 Programu ASOS 2014-2020

Dodano: 05-12-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór projektów społecznych aktywizujących seniorów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).

[więcej]

Zaproszenie do udziału w projekcie "Motyle z Dolnego Śląska"

Dodano: 05-12-2017

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "Arte" zapraszają do współpracy przy realizacji projektu ukierunkowanego na reintegrację społeczno-zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa dolnośląskiego.

[więcej]