rozmiar czcionki: A | A | A

MRPiPS: Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej

Dodano: 08-04-2020

Odwołania do przepisów wskazane w niniejszym materiale odnoszą się do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej specustawa) chyba że w treści wskazano odwołanie do innej ustawy.

[więcej]

Premiera wystawy online „OBLICZA TOLERANCJI"

Dodano: 08-04-2020

Młodzież z Lubania i powiatu lubańskiego (Klub Liderów Młodzieżowych) oraz łotewskiego Daugavpils zaprasza na premierę online wystawy zatytułowanej „Oblicza tolerancji". Prezentuje ona efekty międzynarodowego spotkania, które odbyło się w lutym w Baworowie. Warto poznać perspektywę młodego pokolenia na temat budzący tak wiele emocji w ostatnich miesiącach.

[więcej]

Zlecanie zadań w Tarczy. Na co mogą liczyć NGO-sy

Dodano: 03-04-2020

31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy umożliwiające modyfikację zasad rozliczania dotacji w związku z epidemią koronawirusa – art. 15zzl ust. 1-2 tzw. specustawy koronawirusowej (zwanej też “Tarczą”).

[więcej]

Wsparcie samorządu dla organizacji pozarządowych

Dodano: 30-03-2020

Aktualna sytuacja epidemiologiczna może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz zadań realizowanych przez ngo’sy. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dostrzegając zagrożenia, z którymi mogą zetknąć się dolnośląskie organizacje pozarządowe rekomenduje rozwiązania, których celem jest umożliwienie realizacji zleconych zadań.

[więcej]

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności

Dodano: 26-03-2020

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich Stanowisko RPO i Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności w sprawie sytuacji osób w kryzysie bezdomności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

[więcej]

Apel do mieszkańcow obszarów wiejskich

Dodano: 26-03-2020

Szanowni Mieszkańcy dolnośląskich wsi, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwraca się z gorącym apelem do członków organizacji, takich jak Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Lokalne Grupy Działania oraz do wszystkich pozostałych mieszkańców wsi, aby wykazali się zainteresowaniem sytuacją, w jakiej mogą znajdować się samotni mieszkańcy obszarów wiejskich, a w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne, chore i...

[więcej]

Ogłoszenie Marszałka Województwa - Zmiany sposobu i terminu składania dokumentów dotyczących...

Dodano: 23-03-2020

Ogłoszenie Marszałka Województwa - Zmiany sposobu i terminu składania dokumentów dotyczących zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

[więcej]