rozmiar czcionki: A | A | A

Forum Radni-Młodzież

Dodano: 02-04-2009

Forum, to młodzieżowa inicjatywa wspierana przez Urząd Marszałkowski. Całe spotkanie było platformą nieskrępowanego dialogu między ludźmi młodymi a decydentami. Chcieliśmy, aby zebrane osoby miały szanse swobodnie porozmawiać o problemach jakie napotykają na co dzień.

[więcej]

Debata publiczna na temat "Roli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych we...

Dodano: 09-12-2008

W dniu 8 grudnia br. Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zorganizował debatę publiczną na temat "Roli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych we wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku".

[więcej]

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych z zakresu...

Dodano: 26-11-2008

Zarząd Województwa Dolnoiśląskiego w dniu 25 listopada 2008 r. podjął uchwałę nr 2179/III/08 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Dolnośląskiego w 2008 r. oraz udzielenia dotacji na ich wspieranie.

[więcej]

Zaproszenie do udziału w projekcie "Samorządowiec zDolnego Śląska"

Dodano: 13-11-2008

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacja Edukacji Przedszkolnej zapraszają do udziału w projekcie "Samorządowiec zDolnego Śląska".

[więcej]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia sektora pozarządowego w...

Dodano: 22-10-2008

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia sektora pozarządowego w 2008 roku.

[więcej]

Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz...

Dodano: 10-10-2008

Sejmik Województwa Dolnośląskiego na sesji w dniu 29 września br. uchwalił "Program współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2009 roku".

[więcej]

Czy uda nam się zbudować sprzyjające środowisko dla organizacji pozarządowych?

Dodano: 08-10-2008

W związku z zapytaniem zgłoszonym dnia 6 października br podczas spotkania. Wicemarszałka Piotra Borysa z projektodawcami POKL oraz niektórymi organizacjami pozarządowymi w sprawie udzielonego dofinansowania w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcia sektora pozarządowego w kategorii „Współpraca międzysektorowa- dobre praktyki –partnerstwo lokalne” wyjaśniam, co następuje:

[więcej]