rozmiar czcionki: A | A | A

Zaproszenie na wizytę studyjną do Wielkopolski

14.11.2017 11:22

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli dolnośląskich samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej do Wielkopolski: Puszczykowo-Piątkowo-Poznań-Dymaczewo Nowe –Jarocin. Celem wizyty jest prezentacja i wymiana dobrych praktyk w obszarze współpracy finansowej pomiędzy JST, a podmiotami ekonomii społecznej w obszarze zlecania usług użyteczności publicznej.

Podczas wizyty studyjnej prezentowane będą rozwiązania organizacyjno-prawne, które są stosowane na Dolnym Śląsku w niewielkim zakresie lub w ogóle, dlatego tak ważne jest uczestnictwo w wizycie zarówno przedstawicieli dolnośląskich samorządów jak i podmiotów ekonomii społecznej.

Uczestnicy wizyty poznają m.in.
•Jak wygląda współpraca podmiotów reintegracyjnych ze spółdzielniami socjalnymi m.in. w zakresie zatrudniania uczestników?
•Specyfikację i funkcjonowanie spółdzielni socjalnej osób prawnych, której jednym z założycieli jest  organizacja pozarządowa prowadząca WTZ
•Formy współpracy finansowej w zakresie realizacji usług zlecanych przez wielkopolskie samorządy  lokalnym podmiotom ES
•Korzyści z posiadania i wspierania na terenie gminy/powiatu lokalnych podmiotów ekonomii społecznej z perspektywy JST, PES, NGO i problematyki rozwiązywania problemów społecznych
•Dobre praktyki w zakresie organizacji działalności OWES i jego funkcji w kształtowaniu relacji  i wzmacnianiu kooperacji pomiędzy JST a PES.

Termin: 27-28 listopada 2017 r.

Spotkania, podczas wizyty, odbędą się w podmiotach ekonomii społecznej (charakterystyka w zaproszeniu/programie) i przy udziale przedstawicieli wielkopolskich samorządów zlecających usługi użyteczności publicznej.
W wizycie wezmą udział również przedstawiciele dolnośląskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (stąd w załączonym zaproszeniu/programie pierwszy dzień wizyty jest zaplanowany dla dwóch grup PES, JST oraz OWES w dwóch odrębnych blokach tematycznych.

PROGRAM DLA REPREZENTANTÓW PES ORAZ JST

27.11.2017 r. poniedziałek
08:00                  Wyjazd z Wrocławia, zbiórka DOPS
12:00 - 13.00       Wizyta w Centrum Integracji Społecznej Piątkowo
13.00 - 13.30       Przejazd do Poznania
13.30 - 17.00       Wizyta i obiad w Fundacji Barka. Prezentacja działalności Fundacji  a  także spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania w zakresie realizacji  zamówień publicznych
17.30 - 19.00       Przejazd do Dymaczewa Nowego. Zakwaterowanie i kolacja

28.11.2017 r. wtorek
8.00 – 8.30           Śniadanie
8.30 – 9.30           Przejazd do Jarocina
9.30 – 14.30         Spotkania z przedstawicielami Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej, Spółdzielni  Socjalnej „Zielony Jarocin”, Samorządu z Jarocina i Krotoszyna, Spółdzielni Socjalnej „ZMYSŁY”
14.30 – 15.00       Obiad w Spółdzielni Socjalnej „ZMYSŁY”
15.00  - 17.30       Przejazd do Wrocławia


Uczestnikom wizyty studyjnej zapewniamy transport z siedziby DOPS, wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie NNW

Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie formularza (formularz obowiązuje tylko te osoby, które nie uczestniczyły w 2017 r. w żadnych wydarzeniach DOPS w ramach projektu „Koordynacji ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” i przesłanie go na adres mailowy: m.lebiecka@dops.wroc.pl  do 22 listopada 2017 r. lub pocztą tradycyjną na adres:
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Hubska 7
50 - 501 Wrocław


ZAPROSZENIE WIZYTA STUDYJNA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN UCZESTNICTWA

(Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników).