rozmiar czcionki: A | A | A

Za nami V Dolnośląski Kongres Obywatelski

25.10.2019 11:21

Perspektywy współpracy organizacji pozarządowych z samorządami były głównymi tematami piątej edycji kongresu obywatelskiego, który odbył się dziś w Krzyżowej. W spotkaniu uczestniczył marszałek Cezary Przybylski.

Spotkanie, określane jako  największe wydarzenie sektora obywatelskiego na Dolnym Śląsku zgromadziło wiele środowisk. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych, ochotniczych straży pożarnych, a także kół gospodyń wiejskich, rad działalności pożytku publicznego, samorządów lokalnych oraz sołtysów i obywateli.

Podczas spotkania, które było okazją do uczczenia jubileuszy 15-lecia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i 30-lecia Fundacji "Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego", odbyło się aż 12 paneli dyskusyjnych i debata plenarna pod hasłem "Wyzwania dla kolejnych pokoleń".

- Silny samorząd to silna Polska. Jednak pamiętajmy o tym, że siła samorządu w dużej mierze wynika z aktywności mieszkańców i reprezentujących ich organizacji samorządowych – mówił podczas spotkania marszałek Cezary Przybylski.

Współpraca Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi jest elementem realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Organizacje, których liderami są niejednokrotnie miejscowe autorytety, pobudzają aktywność obywatelską, uczą dialogu społecznego, są niezastąpionym „łącznikiem” pomiędzy obywatelami, a administracją. Z tego wynika specyficzna rola sektora pozarządowego – ważnego partnera Samorządu Województwa Dolnośląskiego – umożliwiającego skuteczną realizację wspólnego, długofalowego celu jakim jest dążenie do harmonijnego rozwoju regionu i wysokiej jakości życia jego mieszkańców.