rozmiar czcionki: A | A | A

Wrocław: Po spotkaniu pt. „Oferty konkursowe i małe granty - wzory ofert, umów i sprawozdań”

27.12.2018 13:29

18 grudnia br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przy ul. Walońskiej 3-5, odbyło się zorganizowane przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi spotkanie informacyjne dla dolnośląskich organizacji pozarządowych pt. „Oferty konkursowe i małe granty - wzory ofert, umów i sprawozdań”.

Na spotkaniu omówione zostały nowe wzory ofert, umów i ich rozliczanie w sprawozdaniach w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a). Omawiane zmiany będą obowiązywały od 1 marca 2019 r., a zostały wprowadzone następującymi rozporządzeniami:
- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

PREZENTACJA DO WYDRUKU