rozmiar czcionki: A | A | A

Wrocław 18 grudnia 2018 – Prelekcja pn. Nowe wzory ofert i sprawozdań w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a)

11.12.2018 11:12

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję, która odbędzie się w dniu 18 grudnia br. (wtorek) w godz. 10:30-14:30 w sali nr 122 w budynku Urzędu przy ul. Walońskiej 3-5, I p. Na spotkaniu omówione zostaną nowe wzory ofert, umów i ich rozliczanie w sprawozdaniach w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a).

Zmiany będą obowiązywały od 1 marca 2019 r., a zostały wprowadzone następującymi rozporządzeniami:
- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 17 grudnia br. do godz. 11.00 na adres e-mail: : slawomir.wojcik@umwd.pl


Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.