rozmiar czcionki: A | A | A

Tytuł „zDolne NGO” za 2016 r. przyznany!

13.09.2017 12:37

12 września br. podczas uroczystej Gali zorganizowanej w Sali Królewskiej w Akademii Rycerskiej w Legnicy, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski wręczył Towarzystwu Miłośników Ziemi Złotoryjskiej tytuł „zDolne NGO”. Tegoroczna edycja konkursu dedykowana była dolnośląskim organizacjom pozarządowym, które prowadzą działania na rzecz propagowania idei dolnośląskiego regionalizmu. W Gali udział wzięli przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych, Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, laureaci konkursu z ubiegłych lat oraz dolnośląscy samorządowcy.

Kapituła Konkursu oprócz przyznania tytułu „zDolne NGO” wyróżniła 3 organizacje pozarządowe:
I wyróżnienie - Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół,   II wyróżnienie - Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic,                        
III wyróżnienie - Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

Specjalne wyróżnienie  od dr Tadeusza Samborskiego otrzymało Towarzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej z okazji 70-lecia istnienia organizacji oraz za całokształt  pracy na rzecz propagowania dolnośląskiego regionalizmu.  

Marszałek skierował również słowa uznania oraz podziękowania dla Wójt Gminy Wądroże Wielkie - Elżbiety Jedleckiej, za aktywny udział ngo z terenu tej gminy.

Do Tytułu „zDolne NGO” zgłosiło się 14 dolnośląskich organizacji pozarządowych:
Stowarzyszenie „Wspólna inicjatywa” Budziszów Mały    
Stowarzyszenie Nad Cichą Wodą                                
Ochotnicza Straż Pożarna  w Granowicach    
Stowarzyszenie „Nasze Wądroże Wielkie”                            
Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic                         
Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”                             
Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół             
Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej                                
Ochotnicza Straż Pożarna  w Dzikowcu                            
Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki FOPiT-GOBI                 
Towarzystwo Miłośników Bolkowa                            
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej
Stowarzyszenie Animatorów Kultury i Edukacji                    

Ponadto dr  Tadeusz Samborski, jako Przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP uhonorował:
1. Panią Iwonę Czech z Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju – za kreowanie wśród młodzieży wartości uniwersalnych służących podtrzymywaniu idei regionalizmu;
2. Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju – w dowód uznania za szczególny wkład pracy na rzecz rozwoju Szczawna – Zdroju i jego społeczności;
3. Pana Adama Haładusa z Towarzystwa Przyjaciół Malczyc i Okolic – za wieloletnie działania prospołeczne na rzecz Malczyc i okolic swojej „małej ojczyzny”;
4. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – za długoletnie wysiłki na rzecz podtrzymywania wiedzy historycznej o „małej ojczyźnie” Lwów i Polakach pozostałych na kresach;
5. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej za zasługi dla Rozwoju Głogowa i regionu oraz upowszechniania twórczości artystycznej, naukowej i edytorskiej.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy niesłabnącego zaangażowania na rzecz rozwoju sektora pozarządowego i kolejnych sukcesów  w prowadzonej działalności społecznej.