rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie w zakresie dotacji na zabytki

16.11.2017 10:10

Szkolenie w zakresie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach. Wydział Kultury UMWD zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych z Dolnego Śląska na szkolenie, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, piętro I sala konferencyjna nr 122.

Szkolenie dotyczy zasad udzielania dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które przyjął Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 8 listopada 2012 roku w uchwale nr XXVII/788/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.Udział w szkoleniu należy zgłosić wysyłając Kartę zgłoszenia na adres e-mail: elwira.walczak@umwd.pl


KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIEW sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
Elwira Walczak, tel. 071 770 43 23