rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nt Programu FIO

05.02.2014 09:36

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2014. Jednym z elementów jego przygotowania jest organizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi w/w konkursem.

W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2014 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniu 17 lutego 2014 r. we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 12.02.2014 r. na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl 

 

Ze względu na duże zainteresowanie tematem prosimy o zgłaszanie najwyżej do dwóch osób z jednej organizacji.

 

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację e-mailową w dniu 12 lutego 2014 r.

 

Czas spotkania - ok. 3-4 godzin. DPP będzie reprezentowane przez co najmniej dwóch ekspertów oceniających wnioski w ramach konkursu P FIO.

 

Program: 

 

•Rejestracja uczestników

•Powitanie  i otwarcie spotkania

•Prezentacja nowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty) - Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS

•Przerwa kawowa

•Prezentacja nowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 oraz zasad ubiegania się o dotację (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu - Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS

•Podsumowanie  i zakończenie