rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie nt. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

06.08.2015 09:24

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2016.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na 1 września 2015, ogłoszenie naboru w Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na grudzień 2015. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO w 2016 r. jest już dostępny:
http://pozytek.gov.pl/index.php?document=3851

 

W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2016 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniu 4 września we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

 

Plan spotkania:
•Rejestracja uczestników
•Powitanie  i otwarcie spotkania
•Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty)
Sławomir Stańczak – Ekspert oceniający oferty w ramach FIO 2016
•Przerwa kawowa
•Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu. Sławomir Stańczak – Ekspert oceniający oferty w ramach FIO 2016
Podsumowanie  i zakończenie

 

Czas spotkania - ok. 3-4 godzin.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 28 sierpnia 2015 r. na adres e-mail:
slawomir.wojcik@umwd.pl


Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 31 sierpnia 2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.