rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkanie nt. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

13.11.2014 13:07

W związku z przyjęciem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2015. Ogłoszenie konkursu planowane jest na początek grudnia br. Jednym z elementów jego przygotowania jest organizowanie spotkań z potencjalnymi oferentami, czyli organizacjami zainteresowanymi w/w konkursem.

W związku z powyższym Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej sprawującego w roku 2015 funkcję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Wdrażającej Program FIO, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 11:00, w dniach 1 i 2 grudnia 2014 r. (daty do wyboru przez Zgłaszających) we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

Czas spotkania - ok. 3-4 godzin. DPP będzie reprezentowane przez dwóch ekspertów oceniających wnioski w ramach konkursu FIO.

 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 25 listopada 2014 r. na adres e-mail: slawomir.wojcik@umwd.pl  z podaniem wybranego terminu spotkania tj. 1 grudnia lub 2 grudnia 2014 r.

 

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację w dniu 26 listopada 2014 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program: 

•Rejestracja uczestników
 
•Powitanie  i otwarcie spotkania

•Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty
Magdalena Arczewska - Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS

•Przerwa kawowa

•Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.
Joanna Malarczyk - Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS

•Prezentacja zasad rozliczania zadań publicznych i rozliczania sprawozdań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015
Joanna Malarczyk - Ekspert oceniający oferty FIO z MPiPS

•Podsumowanie  i zakończenie