rozmiar czcionki: A | A | A

Prelekcja z nowych wzorów ofert w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a)

13.03.2019 14:37

W dniu 13 marca br. we Wrocławiu w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ulicy Dobrzyńskiej odbyła się prelekcja z nowych wzorów ofert w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a).

Prelekcja była również spotkaniem organizacji pozarządowych z przedstawicielami Fundacji KGHM Polska Miedź. Przybyłych gości przywitał pan Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Organizatorem spotkania był Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego UMWD, który zaprosił przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na spotkanie, w czasie którego omówione zostały nowe wzory ofert zarówno w otwartych konkursach oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a). Prelekcję poprowadził Pan Andrzej Stachowiak doradca w Regionalnym Punkcie Doradczym.

Następnie działalność Fundacji KGHM Polska Miedź oraz pomoc w aplikowaniu o jej środki przybliżyła pani Lidia Marcinkowska-Bartkowiak oraz pani Magdalena Gałka odpowiadając na liczne pytania zadawane z sali.


Bardzo dziękujemy Państwu za liczne przybycie oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniu.


Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego (nowy wzór)

Instrukcja wypełniania oferty złożonej w trybie art. 19a (nowy wzór) 


Prezentacja Fundacji KGHM Polska Miedź