rozmiar czcionki: A | A | A

Prawo miejscowe - warsztaty we Wrocławiu

27.11.2018 11:47

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty dotyczące udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa miejscowego. Warsztaty we Wrocławiu odbędą się 30 listopada 2018 r. w Infopunkcie Nadodrze, ul. Łokietka 5.

Plan spotkania
10.00 – 11.30 - Zasady tworzenia i system źródeł prawa miejscowego.
11.45 – 13.15 - Możliwości, bariery i narzędzia udziału organizacji społecznych i obywateli w procesie tworzenia prawa, system konsultacji publicznych, monitorowanie tworzenia prawa miejscowego.
13.30 – 15.00 - Dobre i złe przykłady praktyk stanowienia i konsultowania prawa miejscowego. Lokalne przykłady. Przedstawienie źródeł wiedzy i narzędzi edukacyjnych.
15.00 – 16.30 – Indywidualne konsultacje.

ZAPROSZENIE

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Organizacje współtworzą dobre prawo lokalnie” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Prowadzą je eksperci INPRIS: dr Tomasz Zalasiński, Krzysztof Izdebski. Warsztaty będą miały interaktywny charakter. W ostatniej ich części będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami.  

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 28 listopada 2018 r. na adres mailowy: joanna.gadek@inpris.pl  wpisując w temacie maila „Prawo miejscowe - Wrocław”, a w treści maila następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, miejscowość, nazwę organizacji.

Zasady postępowania z danymi zawarte są w polityce prywatności umieszczonej poniżej na stronie internetowej inpris.pl w wiadomości dotyczącej warsztatów. Osoba zgłaszająca się na warsztaty jednocześnie akceptuje te zasady.

fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/FIO_Wroclaw_30-11-2018.pdf