rozmiar czcionki: A | A | A

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych

31.01.2018 09:30

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr 4847/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia  2018 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 4847/V/18
Załącznik nr 2 do uchwały nr nr 4847/V/18
Załącznik nr 6 do uchwały nr 4847/V/18
Załącznik nr 7 uchwały nr 4847/V/18