rozmiar czcionki: A | A | A

Nabór wniosków w programie stypendialnym „ZDOLNY ŚLĄSK” przedłużony

25.09.2018 09:44

Do 28 września 2018 Fundacja Edukacji Międzynarodowej przedłużyła nabór wniosków w Konkursie Stypendialnym „zDolny Śląsk”. Uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą starać się o roczne stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub wyróżniającą się działalność społeczną.

Dobre wyniki w nauce i zachowaniu są warunkiem koniecznym do przystąpienia do konkursu, niezależnie od wybranej kategorii stypendium. Warunki konkursu i wzory wniosków są publikowane na stronie organizatora www.fem.org.pl.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej przyjmuje wnioski przesłane drogą pocztową nie później niż 28 września 2018. Decyduje data stempla pocztowego.

Przewidziano przyznanie ok. 50 stypendiów w kwocie od 2500 do 3500 złotych na rok szkolny.
Stypendia będą wypłacane w miesięcznych ratach. Stypendystów poznamy pod koniec października. A uroczysta Gala Stypendialna, na której wręczone zostaną dyplomy odbędzie się w listopadzie.
Konkurs organizowany jest po raz osiemnasty przez Fundację Edukacji Międzynarodowej dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Budżet stypendialny zasiliły również wpłaty od osób fizycznych w ramach odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Zapraszamy wszystkich chętnych i prosimy o rzetelne udokumentowanie opisanych we wniosku sukcesów!
-------------------------------------
Program Stypendialny "zDolny Śląsk" ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Był to pierwszy w Polsce program pomocy najzdolniejszej młodzieży obejmujący swoim zasięgiem całe województwo. FEM zorganizowała już siedemnaście edycji programu stypendialnego.

Zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego