rozmiar czcionki: A | A | A

Deprtament Ekonomii Społecznej i Solidarnej ogłosił konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej wraz z załącznikiem, tj. Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023

06.07.2018 09:49

Konsultacje publiczne aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023 będą trwały do 23 lipca br.

KPRES jest programem rozwoju, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Aktualizacja KPRES wynika przede wszystkim z nowych kierunków polityk publicznych wyznaczonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w szczególności w zakresie: zwiększenia efektywności działań na rzecz tworzenia miejsc pracy, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również rozwoju usług społecznych użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie rozwoju lokalnego. Prowadzone w Ministerstwie prace nad aktualizacją KPRES toczyły się w szczególności na forum Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, będącego organem pomocniczym Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/KPRES,na,lata,2014-2023,4070.html