rozmiar czcionki: A | A | A

Brak porozumienia? Konkurs na operatora Funduszy Norweskich otwarty na nowo

06.07.2018 09:40

Jeden konkurs na operatora nowej edycji Funduszy Norweskich dla polskich organizacji nie wystarczył. Nabór został ponownie otwarty – potrwa do 1 września.

Poprzedni konkurs, ogłoszony pod koniec lutego 2018 roku po długich negocjacjach między stronami norweską oraz polską, miał doprowadzić do wyłonienia operatora krajowego funduszy dla organizacji pozarządowych w Polsce. Nabór trwał do 27 kwietnia. Z informacji, jakimi dysponujemy, wynika, że ofertę złożyło kilka koalicji organizacji.

Szybko zaczęły pojawiać się doniesienia, że wybór zwycięzcy konkursu będzie trudny, a między stronami doszło do daleko idącej różnicy zdań. Pojawiały się nawet sugestie, że w przypadku braku porozumienia, czyli w sytuacji, w której głos decydujący należałby ostatecznie do darczyńców, polski rząd byłby gotów zrezygnować z dużej części lub całości środków przekazywanych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ostatnie decyzje zdają się potwierdzać, że negocjacje są trudne i nie przynoszą na razie rezultatu. W związku z tym, zgodnie z regulaminem, który w przypadku braku wyboru operatora zakłada ponowne otwarcie naboru, Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli, obsługującego Fundusze Norweskie, ogłosiło, że konkurs został przedłużony i potrwa do 1 września do godziny 17.

Więcej informacji można znaleźć na stronie eeagrants.org.

Informacja pochodzi z portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl