rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe wzory dokumentów! Zapraszamy na drugie bezpłatne szkolenie

Dodano: 27-09-2016

Szanowni Państwo!Uprzejmie informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem organizowanym w dniu 28 września br. przez nasz Wydział szkoleniem w sprawie nowych wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań zakończyliśmy nabór uczestników. By sprostać Państwa oczekiwaniom, zapraszamy na takie samo szkolenie w dniu 11 października br. o godzinie 10:00, we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki...

[więcej]

Zapytanie o wycenę przeprowadzenia prelekcji - nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z...

Dodano: 21-09-2016

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWZOP) Departament Spraw Społecznych UMWD w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zwraca się z prośbą o wycenę zadania związanego z: 1.prelekcją podczas organizacji 1 forum dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Nowe wzory oferty,...

[więcej]

Zapytanie o wycenę - moderator podczas konsultacji społecznych

Dodano: 21-09-2016

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWZOP) Departament Spraw Społecznych UMWD zwraca się z prośbą o wycenę zadania związanego z moderowaniem 4 spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 r.”. Spotkania odbędą się w terminie od dnia podpisania umowy do 27 października 2016 r. we Wrocławiu, Jeleniej Górze,...

[więcej]

Nowe wzory dokumentów! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

Dodano: 21-09-2016

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

[więcej]

Konsultacje projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami...

Dodano: 20-09-2016

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”.

[więcej]

Program Seminarium ngo.pl

Dodano: 13-09-2016

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium ngo.pl organizowanym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wspieranie Organizacji Pozarządowych” realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

[więcej]

9 faktów o NGO na Dolnym Śląsku

Dodano: 08-09-2016

Na Dolnym Śląsku zarejestrowana jest niemal co dziesiąta polska organizacja. Sektor w tym rejonie jest nieco młodszy, działa bardziej lokalne, ma trochę niższe przychody, jednak jego statystyczny obraz nie różni się znacząco od charakterystyki stowarzyszeń i fundacji z całej Polski. Można powiedzieć, że dolnośląskie wyróżnia się na tle innych województw tym, że się prawie niczym nie wyróżnia.

[więcej]