rozmiar czcionki: A | A | A

VIII Edycja Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

12.08.2019 13:01

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego pan Marcin Krzyżanowski ma zaszczyt ogłosić VIII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz aktywizacji zawodowej i aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Jak co roku, celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach. W tym roku będą to dwa obszary – (nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach).
Pierwsza kategoria: organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz druga kategoria: organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

 1. Celami szczegółowymi Konkursu są:
• promocja działań na rzecz aktywizacji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,
• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
• promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnościami i działających na rzecz aktywizacji społecznej osób
z niepełnosprawnościami.


2. Przebieg Konkursu
Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu "zDolne NGO" należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin Konkursu "zDolne NGO"
Formularz zgłoszeniowy – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 – Formularz zgłoszeniowy – aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami


3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji.

W VIII Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji [plik do pobrania].

5. Harmonogram

VIII Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

• 12.08.2019 r. – ogłoszenie VIII Edycji Konkursu „zDolne NGO”
• 12.08–13.09.2019 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
• II połowa września 2019 r. – obrady Kapituły Konkursowej
• październik – I połowa grudnia 2019 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

 

6. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z VIII Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest:

Sławomir Wójcik

tel. nr  71/ 770 40 76mail: slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

 

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „zDolne NGO”