rozmiar czcionki: A | A | A

DOLNOŚLĄSKA  SIEĆ DORADZTWA POZARZĄDOWEGO 2018


Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 10 stycznia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania publicznego pn."Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego" dwóm organizacjom, które złożyły ofertę wspólną: Fundacji Pomocy Szkole im. E. Machniewicza oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

W ramach realizacji zadania „Prowadzenie i animacja Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku” od 2 stycznia br. działalność kontynuuje trzynaście Dolnośląskich Punktów Doradczych dla organizacji pozarządowych (DPD).

                                    

Dolnośląskie Punkty Doradcze znajdują się w:
– Bolesławcu,
– Górze,
– Jeleniej Górze,
– Kłodzku,
– Legnicy,
– Lubaniu,
– Lubinie,
– Miliczu,
– Wałbrzychu,
– Wołowie,
– Zgorzelcu,
– Ząbkowicach Śląskich,
– Żmigrodzie.


 

Zakres doradztwa udzielanego w DPD dotyczy m.in.:
a) pozyskiwania funduszy na działania (ze źródeł krajowych i zagranicznych),
b) pisania i rozliczania projektów,
c) sprawozdawczości,
d) elementów księgowości dla organizacji pozarządowych,
e) wspierania i promowania uczestnictwa organizacji pozarządowych w  międzysektorowych partnerstwach,
f) poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.