rozmiar czcionki: A | A | A

DOLNOŚLĄSKA SIEĆ DORADZTWA POZARZĄDOWEGO 2017


Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 2017 powołana została uchwałą nr 3302/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2017 r.


Operatorem Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego została Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, której zadaniem było utworzenie 13, współpracujących ze sobą i obejmujących swoim wsparciem całe województwo dolnośląskie, Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych dla organizacji pozarządowych (DPK-D).


Biura DPK-D zlokalizowane zostały w: Bolesławcu, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu oraz Żmigrodzie.

Zadaniem każdego Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego jest:

a) wsparcie konsultacyjno-doradcze dotyczące różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym m.in. z zakresu:
– pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne),
– pisania i rozliczania projektów,
– sprawozdawczości,
– księgowości dla organizacji pozarządowych,
– poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi;

b) aktywizacja i integracja organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych;

c) zorganizowanie i przeprowadzenie jednego szkolenia/warsztatu lub Forum Organizacji Pozarządowych;

d) prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym na temat Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego oraz Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych dla organizacji pozarządowych;

e) utworzenie i stała aktualizacja bazy organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które korzystają z doradztwa w DPK-D, uczestniczą w szkoleniach/warsztatach oraz Forum Organizacji Pozarządowych.