rozmiar czcionki: A | A | A

DOLNOŚLĄSKA  SIEĆ DORADZTWA POZARZĄDOWEGO 2016
 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 grudnia 2015 r. udzielił dotacji na dofinansowanie zadania publicznego pn."Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego" realizowanego wspólnie przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA.


Celem głównym zadania jest zwiększenie udziału podmiotów sfery publicznej i społecznej w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa poprzez organizację i prowadzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, której zadaniem jest skuteczne wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu całego Dolnego Śląska w ich dążeniu do zaspokajania potrzeb i podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu w okresie od 4 stycznia do 30 grudnia 2016 r.

Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego tworzy 15 Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych dla organizacji pozarządowych, które współpracują ze sobą i obejmują swoim wsparciem całe województwo dolnośląskie. Punkty zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Bolesławiec, Głogów, Góra, Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Milicz, Oleśnica (filia w Oławie), Wałbrzych, Wołów, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Żmigród.


Zadaniem każdego z Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych jest:
1)    zwiększenie profesjonalizmu oraz efektywności działań organizacji pozarządowych poprzez wsparcie konsultacyjno-doradcze dotyczące różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych wśród 80% organizacji pozarządowych korzystających z doradztwa oraz doradztwa specjalistycznego,
2)    rozwój partnerstw międzysektorowych na poziomie starostw i urzędów gmin, wdrażanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi poprzez udział w doradztwie oraz doradztwie specjalistycznym,
3)    rozwój partnerstw wewnątrzsektorowych i zwiększenie integracji lokalnych środowisk pozarządowych poprzez udział w Forach Organizacji pozarządowych,
4)    wsparcie aktywności obywatelskiej, przede wszystkim poprzez skuteczne zarządzanie informacją i działania animacyjno-doradcze (w tym organizacje Forum Organizacji Pozarządowych),
5)    promocja i rozwój wolontariatu na Dolnym  Śląsku, działania animacyjno-doradcze (w tym organizacje Forum Organizacji Pozarządowych) oraz doradztwo specjalistyczne,
6)    wsparcie (w skali powiatu) organizacji wiodących, gotowych do przejęcia odpowiedzialności za działania lokalne i pełnienia funkcji przedstawicielskiej i koordynującej w imieniu innych organizacji pozarządowych - poprzez zlecanie zadań o charakterze informacyjnym, doradczo-szkoleniowym i animacyjnym,
7)    promocja Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego poprzez zarządzanie informacją i popularyzację dobrych praktyk.