rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego w latach 2010–2013

DOLNOŚLĄSKA SIEĆ DORADZTWA POZARZĄDOWEGO


W latach 2010-2011 Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego finansowana była z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W 2010 roku przyjęto koncepcję utworzenia Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  składającej się z Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno- Doradczych powołanych w 10 powiatach o najsłabszej kondycji organizacji pozarządowych. Były to:
– w powiecie oleśnickim DPK-D prowadzony przez Fundację „Świat z Uśmiechem”,
– w powiecie jaworskim DPK-D prowadzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
– w powiecie zgorzeleckim DPK-D prowadzony przez Fundację „Wzajemnej Pomocy Arka”,
– w powiecie lwóweckim DPK-D prowadzony przez Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych,
– w powiecie dzierżoniowskim DPK-D prowadzony przez Fundację Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu,
– w powiecie górowskim DPK-D prowadzony przez Stowarzyszenie „I TY możesz” Jemielno, Polska, Europa, Świat”,
– w powiecie polkowickim DPK-D prowadzony przez Fundację „Wrzosowa Kraina”,;
– w powiecie milickim DPK-D prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Twórczej i Wyrównywania Szans w Regionie „Notabene”,
– w powiecie wołowskim DPK-D prowadzony przez Stowarzyszenie „Kamerton”,
–w powiecie kłodzkim DPK-D prowadzony przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.

W 2011 roku w wyniku postępowania konkursowego wyłonionych zostało dwóch operatorów Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA.
Podstawowym celem operatorów było zbudowanie silnej – wrośniętej w lokalne społeczności – struktury współpracujących ze sobą i z jednostkami samorządu lokalnego Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych.
Stworzono 13 powiatowych Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych (w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Lubinie, Miliczu, Legnicy, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu) i 5 Mobilnych Inkubatorów NGO (w powiatach: wrocławskim, wołowskim, średzkim, oleśnickim, oławskim) realizujących zadania doradczo-szkoleniowe.
Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze organizowały szkolenia z zakresu funkcjonowania NGO, organizowały Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych, prowadziły doradztwo z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, obsługi księgowej oraz doradztwa prawnego.

W latach 2012-2013 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA otrzymały środki finansowe na realizuję projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2.

Projekt „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” z założenia był kontynuacją koncepcji sieciowego zarządzania punktami konsultacyjno-doradczymi wypracowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
W ramach projektu nastąpiła zmiana koncepcji organizacyjnej Sieci – utworzonych zostało 16 lokalnych inkubatorów NGO (w: Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie), poszerzony został również zakres ich działań – obok działań prowadzonych w 2010 i 2011 roku prowadzone były nowe formy wsparcia, m. in. wsparcie techniczne/infrastrukturalne organizacji pozarządowych (m.in. udostępnienie adresu siedziby korespondencyjnej, stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego, telefonu/faksu, Internetu), aktywny rozwój wolontariatu (wspieranie wolontariatu w regionie poprzez wzbogacenie oferty inkubatorów o wolontariuszy), spotkania animujące nowe inicjatywy obywatelskie czy wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez realizację programu edukacyjnego „Profesjonalna organizacja”.

Przy realizacji projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA otrzymały wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach umowy partnerskiej zawartej 29 lutego 2012 r.

Mapa Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych