rozmiar czcionki: A | A | A
Utworzenie Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego (DSDP) było odpowiedzią Samorządu Województwa Dolnośląskiego na potrzeby organizacji pozarządowych.

Decyzja o realizacji DSDP wynikła z analizy raportów i badań potrzeb i oczekiwań dolnośląskich NGO przeprowadzonych na ponad 1700 podmiotach przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, z których wynika, iż:
• 70% dolnośląskich organizacji  oczekuje bliskich , lokalnych form doradczo-informacyjnych, (lokalnych PK-D, szkoleń, dostępu do Internetu, specjalistycznej konsultacji, kadry)
• słaba kadra specjalistyczna  ds. pozyskiwania funduszy UE (projekty miękkie również w JST),
• słaba aplikacja  małych organizacji oraz JST z terenów wiejskich, zagrożonych ubóstwem o dużym wskaźniku bezrobocia,
• występowanie „białych plam” na mapie aplikacyjnej regionu,
• słaba współpraca międzysektorowa,
• słabnąca aktywność oraz integracja obywatelska oraz pozarządowa,
• wzrost zagrożenia prawidłowości realizowanych już  małych projektów.

Realizacja koncepcji sieciowego zarządzania doradztwem, edukacją, informacją dla dolnośląskiego III sektora miała przyczynić się do:– profesjonalizacji organizacji pozarządowych,– wzrostu ich kompetencji w zakresie współpracy z administracją publiczną– wypracowania standardów współpracy międzysektorowej oraz narzędzi pozarządowego doradztwa.Dzięki systemowi SIECI zaistniała również możliwość monitoringu, koordynacji, szkolenia kadr, ewaluacji oraz elementarnego zarządzania poprzez cele.