rozmiar czcionki: A | A | A

Schemat I

- Szkolenia pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 (pobierz plik), (pobierz plik)
- Wdrażanie PROW 2014-2020-wynagrodzenia pracowników (pobierz plik)
- Wsparcie eksperckie na potrzeby PROW 2014-2020 (pobierz plik)
- Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby PROW 2014-2020 (pobierz plik)

- Delegacje krajowe pracowników (pobierz plik), (pobierz plik)
- Eksploatacja samochodów (pobierz plik)
- Zakup wyposażenia biurowego (pobierz plik), (pobierz plik)
- Szkolenia pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 – operacja dot. 2018 roku (pobierz plik)
- Zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz wyposażenia biurowego na potrzeby PROW 2014-2020 - tablica (pobierz plik)
- Eksploatacja samochodów służbowych na potrzeby PROW 2014-2020 za 2018 rok (pobierz plik)
- Podróże służbowe pracowników PROW 2014-2020 za 2017 i 2018 rok (pobierz plik)
- Zakup wyposażenia biurowego na potrzeby PROW 2014-2020 - 2019 rok (pobierz plik)
- Eksploatacja samochodów służbowych oraz wynajem samochodu osobowego na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 (pobierz plik)
- Zapewnienie sprawnego wdrażania PROW 2014-2020 (pobierz plik)
- Szkolenia pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2014-2020 (pobierz plik)
- Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt (pobierz plik)


Schemat II

1. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KSOW (pobierz plik)
2. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW (pobierz plik)
3. Działania konkursowe organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW (pobierz plik)
4. Sekretariat KSOW - wynagrodzenia pracowników (pobierz plik)
5. Promocja PROW 2014-2020 na terenie Dolnego Śląska (pobierz plik)
6 .Promocja PROW 2014-2020 na terenie Dolnego Śląska – operacja za 2018 rok (pobierz plik)
7 .Promocja PROW 2014-2020 na terenie Dolnego Śląska – operacja za 2019 rok (pobierz plik)


Operacje realizowane w ramach Schematu II pomocy technicznej PROW 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach PT PROW 2014-2020 realizuje następujące operacje objęte Schematem II:


1. Przenoszenie dobrych praktyk i wymiana wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich przez Sekretariat Regionalny KSOW

2. Organizacja szkoleń, spotkań, konferencji i innych wydarzeń przez Sekretariat Regionalny KSOW

3. Imprezy targowo-wystawiennicze Sekretariatu Regionalnego KSOW

4. Konkursy organizowane przez Sekretariat Regionalny KSOW

5. Współpraca międzyinstytucjonalna i zagraniczna Sekretariatu Regionalnego KSOW

6. Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń przez osoby zaangażowane w realizację Planu Działania KSOW oraz zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KSOW

7. Sekretariat KSOW - wynagrodzenia pracowników - pobierzpobierz

8. Promocja PROW 2014-2020 na terenie Dolnego Śląska - pobierz

*