rozmiar czcionki: A | A | A

Scalanie gruntów 1.WNIOSKI  formularze 

Wniosek o przyznanie pomocy 3z (pobierz plik) - 11.04.2019

Instrukcja do wniosku o pomoc 3z (pobierz plik) - 11.04.2019

Wniosek o płatność 3z (pobierz plik) - 11.04.2019

Instrukcja do wniosku o płatność 3z (pobierz plik)- 12.03.2020

ARCHIWUM:

Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik) - 25.02.2016

Instrukcja do wniosku (pobierz plik) - aktualizacja 15.03.2017

Wniosek o płatność+ instrukcja (pobierz plik)- aktualizacja 12.04.2019

Wniosek o płatność+ instrukcja (pobierz plik) - 25.02.2016

Wniosek o płatność+ instrukcja (pobierz plik)-  13.12.2017

Instrukcja do wniosku o płatność 3z (pobierz plik)- 11.04.2019


2.UMOWA:

Umowa 5z (pobierz plik) - 18.03.2020

ARCHIWUM:

Umowa 4z (pobierz plik) - kwiecień 2018

Umowa 3z (pobierz plik) -  kwiecień 2017

Umowa 2z (pobierz plik) - 09.03.2017

Umowa 1z (pobierz plik) - 25.02.2016


3.ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz PDF)

Zm. rozp. z dnia 29.11.2018 (pobierz PDF)4.DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA:

 

. Średni kurs euro stanowiący podstawę wyliczenia kwoty wskazanej w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odnośniki:

Tabela kursów średnich NBP - Tabela nr 062/A/NBP/2016 z dnia 2016-03-31

Treść głoszenia o naborze wniosków - "Scalanie gruntów"


........................*