rozmiar czcionki: A | A | A

 

Poddziałanie 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Typy operacji:

I.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016 (aktualizacja instrukcji 23.11.2016r.)

NOWE formularze obowiązujące od 16.10.2017: Wniosek o przyznanie pomocy + BIZNESPLAN + załączniki i instrukcje (v.3z) (pobierz plik .rar)


Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - v.2z obowiązuje od 11.10.2017

NOWE formularze obowiązujące od 16.10.2017: Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.3z) (pobierz plik .rar) - obowiązuje od 16.10.2017


Umowa przyznania pomocy v. 5z (wersja pdf), (wersja edytowalna) - 24.07.2017

NOWE Umowa przyznania pomocy (v.6z)  (pobierz plik .rar)- obowiązuje od 16.10.2017 (aktualizacja z dn. 27.10.2017)


Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz PDF, pobierz excel)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz PDF)ARCHIWUM

Biznesplan wersja 2z (tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4) (pobierz .xlsx) - 06.02.2017

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 2z (pobierz .pdf) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r.

Umowa przyznania pomocy v. 4z (wersja pdf), (wersja edytowalna) - 08.02.2017

Umowa przyznania pomocy v.3z (pobierz plik .rar) - 29.12.2016

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 1z (.pdf) - (pobierz plik)

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016II.Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - v.2z obowiązuje od 03.09.2016, aktualizacja instrukcji 10.02.2017

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (pobierz .xlsx) - 06.02.2017

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 2z (pobierz .pdf) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r.

NOWE formularze obowiązujące od 16.10.2017: Wniosek o przyznanie pomocy + BIZNESPLAN + załączniki i instrukcje (v3z) (pobierz plik .rar)


Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) -  v.3z obowiązuje od 11.10.2017

NOWE formularze obowiązujące od 16.10.2017:Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (v.3z) (pobierz plik .rar)


Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

NOWE Umowa przyznania pomocy (v.3z):  (pobierz plik .rar) - nowy formularz obowiązujący od 16.10.2017


ARCHIWUM

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 1z (.pdf) - (pobierz plik)

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1zIII.Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

NOWE formularze obowiązujące od 16.10.2017:Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki v.3z (pobierz plik .rar)


Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - v.4z obowiązuje od 11.10.2017

NOWE formularze obowiązujące od 16.10.2017:Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki v.4z (pobierz plik .rar)


Umowa przyznania pomocy 4z (pobierz plik .rar) - 02.10.2017, obowiązuje dla spraw wszczętych i niezakończonych po 09.09.2017 oraz wszczętych po tej dacie

NOWE Umowa przyznania pomocy (v.4z) (pobierz plik .rar)- nowy formularz obowiązujący od 16.10.2017


ARCHIWUM


Umowa przyznania pomocy 3z (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, obowiązuje od 07.07.2017

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (2z) (pobierz plik .zip)

Umowa przyznania pomocy 2z (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, obowiązuje od 03.09.2016

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 29.07.2016Dokumenty wspólne:

ROZPORZĄDZENIE:


Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( pobierz plik pdf)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 25.08.2016 ( pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 10.08.2017 ( pobierz plik)ZALICZKI:

Wniosek o zaliczkę (pobierz plik)

Instrukcja do wniosku o zaliczkę (pobierz plik)

Wzór gwarancji (pobierz plik)

*