rozmiar czcionki: A | A | A

Poddziałanie 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Typy operacji:

I.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016 (aktualizacja instrukcji 23.11.2016r.)

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016 (aktualizacja instrukcji 04.05.2017r.)

Umowa przyznania pomocy v. 5z (wersja pdf), (wersja edytowalna) - 24.07.2017

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz PDF, pobierz excel)

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (pobierz PDF)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 2z (pobierz .pdf) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r.

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (pobierz .xlsx) - 06.02.2017

(W kwestii zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 należy mieć na uwadze, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).
Narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, umożliwia wyliczenia zgodnie z ww. zasadą)

Uwaga! Generator wniosków zostanie wyłączony w dniu 21 lutego 2017 r. Do czasu jego ponownego uruchomienia wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych, edytowalnych dokumentów (excel i word).


ARCHIWUM

Umowa przyznania pomocy v. 4z (wersja pdf), (wersja edytowalna) - 08.02.2017

Umowa przyznania pomocy v.3z (pobierz plik .rar) - 29.12.2016

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 1z (.pdf) - (pobierz plik)

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016


II.Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - v.2z obowiązuje od 03.09.2016, aktualizacja instrukcji 10.02.2017

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016, aktualizacja instrukcji 30.05.2017

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu wersja 2z (pobierz .pdf) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r.

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (pobierz .xlsx) - 06.02.2017

(W kwestii zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 należy mieć na uwadze, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).
Narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, umożliwia wyliczenia zgodnie z ww. zasadą)

Uwaga! Generator wniosków zostanie wyłączony w dniu 21 lutego 2017 r. Do czasu jego ponownego uruchomienia wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych, edytowalnych dokumentów (excel i word).

ARCHIWUM

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 1z (.pdf) - (pobierz plik)

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 29.07.2016 v.1z


III.Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, v.2z obowiązuje od 03.09.2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 26.07.2017, v.3z obowiązuje od 20.07.2017

Umowa przyznania pomocy 3z (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, obowiązuje od 07.07.2017


ARCHIWUM

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (2z) (pobierz plik .zip)

Umowa przyznania pomocy 2z (pobierz plik .zip) - 09.09.2016, obowiązuje od 03.09.2016

Wniosek o przyznanie pomocy+ instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

Wniosek o płatność + instrukcja + załączniki (pobierz plik .zip) - 29.07.2016

Umowa przyznania pomocy (pobierz plik .zip) - 29.07.2016Dokumenty wspólne:

ROZPORZĄDZENIE:


Rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ( pobierz plik pdf)

- Rozporządzenie zmieniające z dnia 25.08.2016 ( pobierz plik)ZALICZKI:

Wniosek o zaliczkę (pobierz plik)

Instrukcja do wniosku o zaliczkę (pobierz plik)

Wzór gwarancji (pobierz plik)

*