rozmiar czcionki: A | A | A

Warunki prowadzenia listy produktów tradycyjnych określa ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68).

Lista Produktów Tradycyjnych służy wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych. Z wpisem produktu na Listę Produktów Tradycyjnych nie jest związana ochrona nazwy oraz kontrola zgodności produkcji z zadeklarowaną metodą wytwarzania.
Producenci produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych mogą ubiegać się o uzyskanie odstępstw od wymagań sanitarnych i weterynaryjnych, jeżeli konieczność taka wynika z tradycyjnej receptury.

Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych składa się do właściwego miejscowo marszałka województwa, który dokonuje jego oceny.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu produktu na Listę Produktów Tradycyjnych.

FORMULARZE DO POBRANIA:

- wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

- załącznik do wniosku - streszczenie informacji

- załącznik do wniosku - oświadczenie o przekazaniu praw do zdjęcia produktu dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- załącznik do wniosku - oświadczenie o przekazaniu praw do zdjęcia produktu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

- załącznik do wniosku - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


DOKUMENTY NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślaskiego

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław