rozmiar czcionki: A | A | A

Wzory dokumentów

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych.

Aktualne wzory dokumentów znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe.

Aktualne wzory dokumentów znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42--realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc--projekty-grantowe

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej – 4.3 działania prowadzone w ramach współpracy.

Aktualne wzory dokumentów znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-43---dzialania-prowadzone-w-ramach-wspolpracy

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.

Aktualne wzory dokumentów znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-44---koszty-biezace-i-aktywizacja