rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs dla gmin na pomoc finansową w 2018 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca gminy do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.


Podobnie jak w latach ubiegłych, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył w obecnym roku kwotę 1 250 tys. zł na działania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.


Celem konkursu jest wsparcie działalności gmin z naszego regionu wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością, a w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna, naprawa skarp rowów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.


Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa w 2018 roku i mają wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a co za tym idzie polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochronę przed lokalnymi podtopieniami.

Podstawowe warunki  udziału gmin w konkursie:

1. Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina.
2. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 30 000 zł.
3. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
4. Wnioski o pomoc finansową gminy składają od 26 marca do 30 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 428.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem: Paweł Potoczny, email: pawel.potoczny@umwd.pl tel. (71) 776 93 98.Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5041/V/18 z dnia 19 marca 2018 r.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu WD – zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
3. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu WD – wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
4. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej - zestawienie rzeczowo – finansowe projektu na 2018 r.
5. Wniosek o płatność.
6. Załącznik do wniosku o płatność – sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego projektu za 2018 r.