rozmiar czcionki: A | A | A

Województwo Dolnośląskie w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Województwo Dolnośląskie z dniem 10 czerwca 2011 r. stało się pełnoprawnym, certyfikowanym członkiem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (Culinary Heritage Europe) realizując tym samym cel rozwoju produkcji i dystrybucji tradycyjnej żywności oraz promocji specyfiki regionalnej w zjednoczonej Europie.


Pomysł powołania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego został powołany do życia w regionie południowo-wschodniej Skanii w Szwecji i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 r. W obu regionach miejscowe władze, obserwując trudności z jakimi zmagają się lokalne przedsiębiorstwa, znajdując szansę i potencjał w regionalnej tradycji kulinarnej, postanowiły stworzyć skuteczny mechanizm promocji oraz platformę pozwalającą na rozwój lokalnych przedsiębiorstw kultywujących regionalną więź poprzez promocję ich produktów     i stworzenie im możliwości ścisłej współpracy na tym polu.


Dziś w strukturach Sieci aktywnie funkcjonują 24 regiony europejskie zrzeszające dziesiątki przedsiębiorców z Danii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski. Pojęcie Dziedzictwa Kulinarnego zakłada wprowadzenie wspólnego logo, ustalonych kryteriów uczestnictwa dla przedsiębiorstw, wspólnego marketingu i wspieranie przedsięwzięć na szczeblu regionalnym i europejskim. Efektem działań podjętych przez Departament Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ma być poprawa dostępności lokalnych i regionalnych specjalności, tak, aby mieszkańcy województwa oraz odwiedzający turyści mogli cieszyć się niepowtarzalną kulturą kulinarną Dolnego Śląska. Dodatkową korzyścią wynikającą z uczestnictwa w Sieci ma być ułatwienie lokalnym przedsiębiorcom nawiązywania wzajemnych kontaktów handlowych, zapewnienie zintegrowanej promocji i organizacja kursów szkoleniowych w celu polepszenia dostępności i jakości specjałów dolnośląskiej kuchni. 


Zachęcamy restauratorów, przetwórców żywności oraz producentów rolnych spełniających kryteria uściślone w regulaminie do ubiegania się o członkostwo w Sieci i nabycia praw do korzystania ze wspólnego logo Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska.
Wnioski przyjmowane są w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław) lub w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (ul. Mazowiecka 15, 50-411 Wrocław) na uzgodnionym wzorze dostępnym tutaj .