rozmiar czcionki: A | A | A

W dniach 18-19.10.2019r.na Zamku Kliczków odbył się już po raz dziesiąty jubileuszowy Doroczny Kongres Odnowy Wsi

W dniach 18-19.10.2019r.na Zamku Kliczków odbył się już po raz dziesiąty jubileuszowy Doroczny Kongres Odnowy Wsi. 250 liderów wiejskich oraz samorządowców z całego Dolnego Śląska zjechało się w jedno miejsce, by wspólnie świętować X-lecie Odnowy Dolnośląskiej Wsi oraz  nakreślić plany na lata następne.
Wszystkich zebranych powitał pan Marcin Gwóźdź – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz pan Grzegorz Suduł – Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych. Następnie pan Paweł Czyszczoń – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich w krótkiej prezentacji podsumował realizację programu w ramach dziesięciu lat funkcjonowania oraz nakreślił plany na rok następny.
Część merytoryczna dwudniowego Kongresu to prezentacje zaproszonych gości, przedstawione w ramach paneli tematycznych. W ramach pierwszego panelu „Lokalny produkt” – bardzo ciekawe prezentacje przedstawili pan Eugeniusza Mientkiewicz – kucharz, krytyk kulinarny i koneser regionalnych serów, który wystąpił z prezentacją pt.  „Serowarstwo zagrodowe – szanse i zagrożenia” oraz pan Zbigniew Koźlik – szef kuchni w restauracji Hotelu Plaza we Wrocławiu z prezentacją pt. „Marketing i promocja lokalnych produktów dolnośląskich”. Drugi panel pt. „Architektura krajobrazu i środowiska oraz materialne dobra historyczne w realizacji Odnowy Wsi” dotyczył zagadnień związanych
z prawidłowym zagospodarowaniem przestrzeni wiejskiej. Swoją prezentację pt. „Miejsce krajobrazu w programie Odnowy Wsi” przedstawiły dr Irena Niedźwiecka - Filipiak oraz dr Anna Podolska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Od kilku lat Kongres Odnowy Wsi jest miejscem gdzie swoimi sukcesami chwalą się uczestnicy i laureaci min. konkursu „Piękna wieś Dolnośląska”. Tym razem przedstawione zostały sukcesy zarówno całych gmin jak i pojedynczych wsi, które na przestrzeni 10 lat funkcjonowania Odnowy Wsi dokonały na swoim obszarze wiele pozytywnych zmian.
W ramach dwóch dni Kongresu swoje sukcesy zaprezentowali: z gminy Dzierżoniów - pani Jolanta Zarzeka – zastępca Wójta oraz pan Marek Chmielewski – wójt gminy Dzierżoniów,
z Międzylesia pan Tomasz Korczak – Burmistrz gminy oraz z gminy Oborniki Śląskie pani Katarzyna Jarczewska – gminny koordynator Odnowy Wsi. Prezentację najciekawszych wsi tematycznych przedstawili – pani Ewelina Szkutnik – sołtys wsi Czaple w gminie Pielgrzymka oraz z Wolimierza w gminie Leśna - pan Szymon Surmacz – Burmistrz gminy Leśna.
Drugi dzień Kongresu to prawdziwa gratka dla sympatyków wsi tematycznych, ponieważ  swoje prezentacje w ramach panelu „Tworzenie wiosek tematycznych i kreowanie markowych produktów turystycznych” przedstawili najwybitniejsi specjaliści w Polsce w zakresie tworzenia i funkcjonowania wsi tematycznych – pan Wacław Idziak – inicjator tworzenia wsi tematycznych w Polsce oraz pan Krzysztof Margol z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA.
Kongres to nie tylko wykłady i prezentacje – to także spotkanie w jednym czasie i miejscu grupy Ludzi, którzy chcą zmienić swoje otoczenie dla siebie i innych. To miejsce wymiany doświadczeń, szukania wskazówek, podsuwania pomysłów. Nie inaczej było i tym razem. Rozmowy w kuluarach, dyskusje o nowych pomysłach na rozwój wsi, możliwościach jej specjalizacji, a także wspólna integracja sprawiły, że były to udane dwa dni.

Wszystkich prelegentom serdecznie dziękujemy za wspaniałe i niezwykle inspirujące prezentacje a uczestnikom za tak liczne przybycie- i uczestnictwo w zajęciach aż do końca. Do zobaczenia na Kongresie za rok!
Zdjęcia : Krzysztof Szustka

Otwarty konkurs ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy dolnośląskiej wsi” w 2017 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/odnowa-dolnoslaskiej-wsi/ .

Termin naboru: od 1 marca do 24 marca 2017 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Projekt pn. "Muzyczny piknik pod lasem promujący ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Sadków" realizowany przez Fundację na Rzecz Animacji Lokalnych Słomkowy Melonik w roku 2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”
w 2017 roku.


Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXVIII/895/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 1 marca - 24 marca 2017 roku.

kontakt: tel. (71) 776 97 47: Dominik Wojciechowski,

email: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl

 

1.     

1.      wzór oferty

2.      wzór oświadczeń

3.     treść uchwały nr 3389/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zawierającej zasady udziału w konkursie i kryteria oceny ofert.

4.    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

5.      rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

 

Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi 2016 r. – rozliczenie przyznanej pomocy finansowej

Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy na realizację zadań w ramach konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi”.


W związku z dalszym etapem realizacji zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” informujemy o obowiązku rozliczenia przyznanej pomocy finansowej. Rozliczenie nastąpi na podstawie złożonego przez Beneficjenta sprawozdania końcowego z realizacji zadania wraz z załączonymi dokumentami księgowymi. Sprawozdanie powinno być złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, określonego w § 2 ust. 1 umowy o wsparcie realizacji zadania.


Przypominamy, iż zgodnie z § 7 ust. 3 umowy o wsparcie realizacji zadania, wszystkie materiały informacyjno - promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy. W celu uzyskania akceptacji, projekty końcowe materiałów promocyjnych należy przesłać do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: promocja@dolnyslask.pl. Akceptacja mailowa wizualizacji będzie wymaganym załącznikiem podczas rozliczania projektu. Maila z uzyskaną akceptacją należy dołączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
 
 


Do pobrania:
 wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 
wzór drugostronnego opisu dokumentu księgowego

IX Festiwal Tradycji Dolnego Śląska

W dniach 1 – 2 października w Operze Wrocławskiej odbył się IX Festiwal Tradycji Dolnego Śląska. Pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Na deskach Opery Wrocławskiej wystąpiło 29 zespołów ludowych z Dolnego Śląska, których repertuar był odmienny tak bardzo, jak różnorodne są tradycje przywiezione na Dolny Śląsk z różnych części Polski. Podczas Festiwalu zaprezentowane zostały m.in. wspaniałe, ludowe pieśni,
tańce regionu dolno- i górnośląskiego, tańce i przyśpiewki góralskie, tańce rzeszowskie, Krakowiak i Kujawiak. Artyści, którzy wystąpili przed wrocławską publicznością byli żywymi nośnikami pamięci kulturowej naszych przodków.

Pasja i radość artystów występujących na scenie oraz operowa widownia wypełniona po brzegi są najlepszym dowodem na to, że tradycja i folklor Dolnego Śląska mają się dobrze i są naszym skarbem o który powinniśmy dbać.

Podczas pierwszego dnia Festiwalu wystąpiły zespoły:

 1. Kapela „Pogranicze” z Sulikowa
 2. Zespół „Cyraneczki” z Gorzanowa
 3. Zespół Ludowy „Chrośliczanie”
 4. Zespół „Macieje” z Ostroszowic
 5. Zespół „Lipowianie”
 6. Kapela „Kunice”
 7.  „Michalinki” z Konradówki i Piotrowic
 8. Zespół „Leśne Echo”
 9. Zespół Dziecięcy „Kwiatuszki Lnu”
 10. Zespół „Janicki” z Czarnego Boru
 11. Zespół „Pojana”
 12. Zespół „Mokosza”
 13. Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat”

 

Podczas drugiego dnia Festiwalu wystąpiły zespoły:

 1. Zespół „Grzędowianki” z Grząd
 2. „Macierzanka” z Wojciechowa
 3. Zespół „Kultywator”
 4. Gminny Zespół Folklorystyczny „Złotokłose”
 5. Zespół „Tarnawiczanki”
 6. Zespół „Karkonosze” z Kowar
 7. Zespół „Polne Maki” z Grębocic
 8. Zespół „Starczowianki”
 9. Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Haneczka”
 10. Zespół „Marysieńki”
 11. „Izerskie Bogdanki” z Mirska
 12. Zespół „Mali Warzęgowianie”
 13. Ratowiczanki z Ratowic
 14. Zespół „Osetnopolanie” z Osetna
 15. Kapela „Gieni Dudki”
 16. „Kostrzanie” z Kostrzy

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu dla Gmin pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku – X edycja

W dniu 25 maja 2016 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez Gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku.


Pomoc finansowa została przyznana na realizację 93 projektów, na łączną kwotę 2 380 432 zł.


Załącznik: Uchwała nr XXII/668/16Rusza 10. edycja konkursu!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku.Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Beneficjent: gmina wiejska, gmina miejsko - wiejska.

 

Główne zasady konkursu:


1. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł,


2. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,


3. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.

  
4. Projekt może być realizowany tylko w jednym etapie.

 
5. Za zakończenie realizacji zadania / projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.


6. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 4 listopada 2016 roku.


7. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie Gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.


8. W przypadku realizacji zadań dotyczących bibliotek zlokalizowanych na obszarach wiejskich wymagane jest, aby zakup księgozbioru stanowił minimum 5% wartości projektu.


Termin naboru: od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku.

 

Wniosek należy sporządzić na wzorze udostępnionym poniżej.

 Prosimy o przesyłanie wniosków również w wersji elektronicznej.


 Osobami do kontaktu są: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32

 

 

Dokumenty do pobrania:
1.
Zasady ubiegania się o wsparcie
2.
Wzór wniosku o dofinansowanie
3.
Instrukcja do wniosku
4.
Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2016 r.
5. Uchwała nr nr 1672/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2016 r.

Kolejne miliony dla dolnośląskiej wsi

24.09.2009 10:16 10:16

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę Zarządu Województwa w sprawie podziału pieniędzy na realizację projektów zgłoszonych do konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Prawie dwa miliony złotych pochodzące z budżetu województwa dolnośląskiego otrzymają gminy na realizację zadań, których celem jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz zaktywizowanie ich mieszkańców.


Nabór konkursowych wniosków, w trakcie którego złożonych zostało 127 projektów, trwał od 8 czerwca do 8 lipca br.  W oparciu o ustalone wcześniej kryteria, m.in. dochód podatkowy gminy i praca własna mieszkańców, do dofinansowania wybranych zostało 116 projektów

Za pieniądze otrzymane z budżetu województwa na obszarach wiejskich powstaną boiska i place zabaw, wyremontowane i wyposażone w sprzęt zostaną świetlice wiejskie, powstaną chodniki.

„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” to kolejna, obok realizowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inicjatywa, która ma wspomóc rozwój dolnośląskiej wsi. Przypomnijmy że 18 sierpnia br. Zarząd Województwa zdecydował o podziale prawie 60 mln zł na działanie „Odnowa i rozwój wsi” pochodzących z PROW.

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania:

Lp.

Gmina

Tytuł projektu

Wnioskowana kwota pomocy

1.

Kostomłoty

Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Chmielów, Jakubkowice, Wilków Średzki, Wichrów, Paździorno, Zabłoto.

24 985,00 zł

2.

Dziadowa Kłoda

Remont świetlicy wiejskiej w Dziadowym Moście

25 000,00 zł

3.

Dzierżoniów

Zagospodarowanie „Skwerka na rozdrożu" w miejscowości Dobrocin poprzez budowę obiektów małej architektury

16 803,00 zł

4.

Dzierżoniów

Budowa placu zabaw w miejscowości Myśliszów

6 660,00 zł

5.

Prusice

Zagospodarowanie otwartej przestrzeni we wsi Skokowa na budowę placu zabaw

25 000,00 zł

6.

Wiązów

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Wiązów

12 672,00 zł

7.

Wiązów

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaworów

12 328,00 zł

8.

Pielgrzymka

Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Grodziska

7 500,00 zł

9.

Pielgrzymka

Budowa placu zabaw w miejscowości Proboszczów

7 500,00 zł

10.

Gaworzyce

Zagospodarowanie terenu pod miejsce rekreacji i wypoczynku przy świetlicy wiejskiej w Gostyni

3 617,00 zł

11.

Wąsosz

Zakup wyposażenia świetlicy i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Lubielu

9 805,00 zł

12.

Wąsosz

Zakup wyposażenia świetlicy i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Pobielu

12 419,00 zł

13.

Pęcław

Budowa i wyposażenie placu zabaw w Droglowicach

7 448,00 zł

14.

Pęcław

Kształtowanie przestrzeni publicznej - miejsce postojowe na szlaku rowerowym w Białołęce

7 500,00 zł

15.

Świerzawa

Zakup i instalacja elementów miejsc zabaw, sportu i rekreacji dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców we wsi Nowy Kościół

12 500,00 zł

16.

Świerzawa

Zakup i instalacja elementów miejsc zabaw, sportu i rekreacji dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców we wsi Sokołowiec

12 500,00 zł

17.

Chojnów

Wyposażenie boiska sportowego w zapiecze kontenerowe socjalne we wsi Krzywa

24 997,00 zł

18.

Lubań

Zakup niezbędnych materiałów do remontu i konserwacji szatni dla 3 Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy Lubań

12 312,00 zł

19.

Bystrzyca Kłodzka

Wymiana instalacji elektrycznej i prace remontowe w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Idzikowie

24 989,00 zł

20.

Udanin

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Łagiewniki, Sokolniki oraz ogrodzenie istniejących placów zabaw w miejscowości Pichorowice i

15 912,00 zł

21.

Milicz

Budowa placu zabaw w miejscowości Kolęda

12 500,00 zł

22.

Węgliniec

Budowa placu zabaw w Zielonce

19 315,00 zł

23.

Mieroszów

Zagospodarowanie projektowanego skweru im. Krzysztofa Kieślowskiego

17 500,00 zł

24.

Ścinawa

Doposażenie świetlic wiejskich: Dębieć, Przychowa, Redlice, Ręszów

25 000,00 zł

25.

Malczyce

Modernizacja budynku na potrzeby lokalnej społeczności

24 995,00 zł

26.

Kotla

Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głogówku

25 000,00 zł

27.

Miękinia

Przebudowa chodników w miejscowości Brzezinka Średzka

25 000,00 zł

28.

Lubomierz

Remont świetlic wiejskich w Pokrzywniku i Popielówku w gminie Lubomierz

25 000,00 zł

29.

Przeworno

Remont dachu świetlicy wiejskiej w Karnkowie

25 000,00 zł

30.

Jemielno

Wyposażenie boiska sportowego w Kietlowie

7 150,00 zł

31.

Radków

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raszkowie, możliwością rozwoju lokalnych inicjatyw społecznych

25 000,00 zł

32.

Gaworzyce

Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach

12 934,00 zł

33.

Marciszów

Remont świetlicy wiejskiej w Pustelniku - zakup materiałów

11 937,00 zł

34.

Wleń

Remont świetlicy wiejskiej w Bełczynie

25 000,00 zł

35.

Wińsko

Remont konstrukcji więźby dachowej świetlicy w Przyborowie

25 000,00 zł

36.

Szczytna

Budowa boiska w Wolanach - gmina Szczytna

25 000,00 zł

37.

Międzylesie

Urządzenie placu zabaw w Roztokach

12 500,00 zł

38.

Międzylesie

Urządzenie placu zabaw w Goworowie

12 500,00 zł

39.

Janowice Wielkie

Zakup wyposażenia - szaf pod zabudowę i pawlacza - dla świetlicy „Rudawy" w Janowicach Wielkich

2 446,00 zł

40.

Lubań

Zakup strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych „CISOWIAIMKI" i „MARYSIEŃKI" kultywujących tradycje społeczności lokalnej od ponad 20 lat.

12 206,00 zł

41.

Waiim

Modernizacja świetlicy środowiskowej w Glinnie

7 886,00 zł

42.

Walim

Budowa placu zabaw z infrastrukturą towarzyszącą w Zagórzu Śląskim

17 114,00 zł

43.

Stare Bogaczowice

Przebudowa placu zabaw w Starych Bogaczowicach

9 000,00 zł

44.

Zawonia

Remont i wyposażenie świetlicy w Złotowie

25 000,00 zł

45.

Bardo

Remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Przyłęku, Gmina Bardo

10 184,00 zł

46.

Bardo

Wymiana stolarki okiennej w Wiejskim Domu Kultury w Brzeźnicy, gmina Bardo

14 815,00 zł

47.

Wądroże Wielkie

Zakup wyposażenia dla świetlicy w Granowicach - obiektu pełniącego funkcję rekreacyjną i sportową oraz społeczno-kulturalną

3 500,00 zł

48.

Wądroże Wielkie

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mierczycach - obiektu pełniącego funkcję rekreacyjną i sportową oraz społeczno-kulturalną

21 468,00 zł

49.

Borów

Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Zielenicach

20 000,00 zł

50.

Nowa Ruda

Budowa placów zabaw w miejscowościach Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec i Czerwieńczyce

25 000,00 zł

51.

Milicz

Budowa placu zabaw w miejscowości Potasznia

12 500,00 zł

52.

Żarów

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbna - zakup materiałów remontowo-budowlanych

2 056,00 zł

53.

Złotoryja

Zakup materiałów wykończeniowych i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Leszczynie

22 169,00 zł

54.

Zgorzelec

Zagospodarowanie centrum wsi Spytków

24 798,00 zł

55.

Radwanice

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubów

5 500,00 zł

56.

Radwanice

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesieczna

2 555,00 zł

57.

Brzeg Dolny

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Jodłowicach, Grodzanowie i Pogalewie Wielkim

25 000,00 zł

58.

Lubin

Nasadzania zieleni wieloletniej na terenach rekreacyjnych wsi Bukowna i Chróstnik

7 097,00 zł

59.

Jemielno

Zakup wyposażenia na świetlice

9 990,00 zł

60.

Żmigród

Zakup i montaż wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Dębno, Książęca Wieś, Morzęcino, Laskowa, Osiek

25 000,00 zł

61.

Zagrodno

Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w Zagrodnie

25 000,00 zł

62.

Ziębice

Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Nowinie

12 285,00 zł

63.

Ziębice

Wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Głębokiej

9 638,00 zł

64.

Jaworzyna Śląska

Budowa stref rekreacji dziecięcej w sołectwach Nowice i Pastuchów gminy Jaworzyna Śląska

25 000,00 zł

65.

Kłodzko

Remont świetlicy w Ruszowicach

25 000,00 zł

66.

Stare Bogaczowice

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Bogaczowicach przy ul. Głównej 10

16 000,00 zł

67.

Kamienna Góra

Remont podłogi w świetlicy wiejskiej - Janiszów 13

25 000,00 zł

68.

Lądek Zdrój

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Skrzynce

22 910,00 zł

69.

Siekierczyn

Budowa boiska wiejskiego w Siekierczynie Górnym

25 000,00 zł

70.

Borów

Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Opatowicach

5 000,00 zł

71.

Wołów

Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ramach zagospodarowania placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Wołów

23 835,00 zł

72.

Świdnica

Remont świetlicy wiejskiej w Mokrzeszowie Nr 107, gm. Świdnica

25 000,00 zł

73.

Miłkowice

Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach

25 000,00 zł

74.

Ciepłowody

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Henryków

12 500,00 zł

75.

Trzebnica

Remont świetlicy wiejskiej w Gminie Trzebnica

25 000,00 zł

76.

Mściwojów

Utworzenie miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców wsi Godziszowa

25 000,00 zł

77.

Oleśnica

Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezinka

11 250,00 zł

78.

Oleśnica

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej

13 750,00 zł

79.

Męcinka

Budowa placu zabaw i wiaty drewnianej w Myślinowie

25 000,00 zł

80.

Góra

Poprawa jakości i bezpieczeństwa komunikacji pieszej w obrębie zespołu Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie. Remont chodników - ulica Szkolna i Leśna

25 000,00 zł

81.

Kamieniec Ząbkowicki

Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej położonej w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Skorolecka 10 A

5 000,00 zł

82.

Dobroszyce

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łuczynie

25 000,00 zł

83.

Stronie Śląskie

Prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena w Bolesławowie

9 500,00 zł

84.

Stronie Śląskie

Zakup akordeonu dla Zespołu Ludowego „Siekiereczki" w Starym Gierałtowie

2 318,00 zł

85.

Podgórzyn

Oświetlenie boiska sportowego w Podgórzynie

25 000,00 zł

86.

Mysłakowice

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach -wymiana okien w budynku GOK

17 569,00 zł

87.

Strzegom

Remont świetlicy wiejskiej w Tomkowicach

25 000,00 zł

88.

Legnickie Po!e

Remont i adaptacja części obiektu publicznego w Legnickim Polu w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnej dla społeczności wiejskiej oraz dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Legnickim Polu

25 000,00 zł

89.

Ząbkowice Śląskie

Remont Świetlicy Wiejskiej w Sulisławicach

25 000,00 zł

90.

Bolków

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Rochowice

25 000,00 zł

91.

Lubawka

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Niedamirowie

25 000,00 zł

92.

Stara Kamienica

Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Kamienicy

25 000,00 zł

93.

Bierutów

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Stronia

25 000,00 zł

94.

Łagiewniki

Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Trzebnik i miejscowości Sienice

25 000,00 zł

95.

Marcinowice

Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Gola Świdnicka, Gruszów i Kątki

24 977,00 zł

96.

Niemcza

Budowa placu zabaw w Wilkowie Wielkim

16 000,00 zł

97.

Niemcza

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gilowie

8 500,00 zł

98.

Ruja

Budowa placu zabaw dla dziecię i miejsca rekreacji dla dorosłych w Rogoźniku

11 082,00 zł

99.

Dobromierz

Remont i wyposażenie basenów kąpielowych w Dobromierzu

25 000,00 zł

100.

Jeżów Sudecki

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Domu Ludowego w Dziwiszowie

25 000,00 zł

101.

Żarów

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Łażany

4 883,00 zł

102.

Lwówek Śląski

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowice Wielkie - SI Etap

25 000,00 zł

103.

Czernica

Odnowa i dostosowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich - ogrodzenie boiska sportowego

23 000,00 zł

104.

Sulików

Remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej

25 000,00 zł

105.

Warta Bolesławiecka

Remont Świetlicy Wiejskiej w Tomaszowie Bolesławieckim

15 000,00 zł

106.

Warta Bolesławiecka

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Warcie Bolesławieckiej dla celów szkoleniowych

3 800,00 zł

107.

Grębocice

Budowa placu zabaw w miejscowości Kwielice

19 156,00 zł

108.

Grębocice

Dostosowanie Grębocickiego Centrum Kultury do funkcji szkoleniowych

5 844,00 zł

109.

Wisznia Mała

Zakup urządzeń do wyposażenia obiektów rekreacyjno-sportowych w gminie Wisznia Mała

20 801,00 zł

110.

Kunice

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jaśkowicach Legnickich

19 474,00 zł

111.

Święta Katarzyna

Odnowa wsi w Gminie Święta Katarzyna - prace remontowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimów

25 000,00 zł

112.

Lubin

Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych dla świetlic wiejskich w Bukownej i Chróstniku

9 455,00 zł

113.

Jerzmanowa

Zakup strojów ludowych i kontrabasu dla zespołu Jaczowiacy

23 715,00 zł

114.

Krośnice

Zakup sprzętu komputerowego do Centrum Kultury w Krośnicach

7 000,00 zł

115.

Nowogrodziec

Budowa placu zabaw dla dzieci w Grodzieszowie

15 000,00 zł

116.

Nowogrodziec

Budowa placu zabaw dla dzieci w Zebrzydowej

10 000,00 zł