rozmiar czcionki: A | A | A


Szkolenie dla przedsiębiorców – fundusze 2014-2020 (Bolków 13.03.2015)

03.03.2015 15:59

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w zakresie instrumentów wsparcia ze środków unijnych i krajowych na lata 2014-2020, adresowane do przedsiębiorców i otoczenia biznesu.

Spotkanie zaplanowane zostało z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki i przeprowadzone zostanie wspólnie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicielami sektora bankowego. Udział wezmą w nim m.in. pani Ewa Mańkowska -Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz pani Ilona Antoniszyn-Klik -Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Treści przekazane na szkoleniu obejmą zagadnienia zawarte w nowych programach wsparcia na lata 2014-2020: Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR), Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego (RPO-DS) oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Przedstawione treści uzupełnione będą ofertą sektora bankowego w zakresie nowych mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców.


Termin i miejsce szkolenia: 13 marca 2015, godz. 13:00, Dom Kultury w Bolkowie, ul. Szpitalna 16. Serdecznie zapraszamy.

(parkingi: Dom Kultury, Rynek w Bolkowie, przy Zamku w Bolkowie)


FORMULARZ ZGŁOSZENIA – wypełnione zgłoszenie należy wysłać na:
email andrzej.solinski@umwd.pl lub fax 71/776-94-00
Dodatkowe informacje pod numerem 71/776-95-94.


* * *


2015.03.13: Prezentacje omawiane na poniższym szkoleniu:

1.RPO WD

2.PROW

3.PO IiŚ

4.PO IR

5.Instrumenty bankowe

6.LGD


***