rozmiar czcionki: A | A | A

„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – otwarty konkurs ofert

13.02.2014 14:57

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2014 roku.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XL/1221/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014 - 2017, Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2014 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 3 marca - 4 kwietnia 2014 r. Kontakt: tel. (71) 776 98 31, (71) 776 96 32: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl, Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl, Patrycja Rewers, email: Patrycja.rewers@umwd.pl.

 

Ponadto informujemy, że Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu dotyczącym procedury ubiegania się o otrzymanie dofinansowania na realizację zadań/projektów z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności, w ramach konkursu pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”, przez organizacje pozarządowe/podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 27.02.2014 o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Dobrzyńskiej 21 - 23 (sala 510). W trakcie spotkania zostaną przybliżone m.in. kryteria formalne uczestnictwa w konkursie, wyboru ofert, instrukcje dotyczące prawidłowego wypełniania ofert oraz sposoby unikania najczęściej popełnianych błędów podczas tworzenia ofert na realizację zadań publicznych.

Ostateczne zgłoszenie o udziale w szkoleniu należy przesłać na załączonym formularzu do dnia 21 lutego 2014 r. na nr fax 71/ 776 94 00 (skan oryginału), lub na jeden z ww. adresów mailowych.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z KRYTERIAMI

 Załączniki:
- WZÓR OFERTY
- WZORY OŚWIADCZEŃ
- INSTRUKCJA
- KARTA ZGŁOSZENIOWA