rozmiar czcionki: A | A | A

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi, 28 - 29 czerwca 2013r.

20.05.2013 10:17

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi, 28 - 29 czerwca 2013r., województwo dolnośląskie

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 28 - 29 czerwca 2013r. organizuje podróż studyjną po naszym województwie, której celem jest prezentacja najlepszych przykładów realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi oraz wymianę doświadczeń w zakresie tworzenia gotowej oferty turystycznej min. w oparciu o zasoby lokalne.

W trakcie dwudniowego pobytu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się min. z projektami zrealizowanymi w sołectwach będących laureatami kolejnych edycji konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”.
Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych oraz najaktywniejszych grup odnowy wsi, które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju i posiadają taką strategię 
 
Z jednej Gminy można zgłosić przedstawicieli max z 3 sołectw,
w tym sołectwo może reprezentować tylko 2 przedstawicieli – w tym 1 rezerwowy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc,
o ostatecznym udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz spełnienie w/w wymogów formalnych.

Rezygnację z udziału w podróży można dokonać max na 5 dni przed datą wyjazdu.

Organizator zapewnia transport, noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania podróży zgodnie  z programem.

Koszty ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać wypełniony
i podpisany formularz zgłoszeniowy                                  w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2013r.  do godz. 16.00 pod nr faxu – 071 -776 94 00.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071 -776 96 74
W załączeniu :

Formularz zgłoszeniowy

Program podróży