rozmiar czcionki: A | A | A

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi

08.05.2013 15:32

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi
6 – 9 czerwca 2013r.
województwo warmińsko - mazurskie

Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach 6 – 9 czerwca 2013r. organizuje podróż studyjną do wsi tematycznych w woj. warmińsko - mazurskim, której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia i funkcjonowania wsi tematycznych, jako jednej z metod pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodu na obszarach wiejskich poprzez realizację projektów wyróżniających wieś lub wzmacniających jej tożsamość.


W trakcie czterodniowego pobytu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ofertą 4 wsi tematycznych, w tym min. z  budowaniem oferty turystycznej w oparciu o lokalne zasoby, modelem tworzenia oferty tematycznej wsi od wizji do produktu, praktykami dotyczącymi rozwoju aktywności społecznej na obszarach wiejskich  w oparciu o partnerską współpracę organizacji pozarządowych, publicznych i przedsiębiorstw. Do udziału w wyjeździe serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządów lokalnych oraz najaktywniejszych grup odnowy wsi, w tym w pierwszej kolejności te które przeszły już warsztaty dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju i posiadają taką strategię  oraz które rozwój swojej miejscowości planują w oparciu o budowanie oferty wsi tematycznych. 

Z jednej Gminy można zgłosić przedstawicieli max z 3 sołectw, w tym sołectwo może reprezentować tylko 2 przedstawicieli – w tym 1 rezerwowy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o ostatecznym udziale będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz spełnienie w/w wymogów formalnych. Rezygnację z udziału w podróży można dokonać max na 7 dni przed datą wyjazdu. Organizator zapewnia transport, noclegi oraz wyżywienie w trakcie trwania podróży zgodnie z programem.Koszty ubezpieczenia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Celem formalnego zgłoszenia prosimy przesłać wypełniony  i podpisany formularz zgłoszeniowy     w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2013r.   do godz. 16.00 pod nr faxu – 071 -776 94 00. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 071 -776 96 74

W załączeniu :
Formularz zgłoszeniowy
Program podróży