rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja pn. „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 oraz rola obszarów wiejskich w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020”

11.12.2012 14:18

W dniu 4 grudnia br. w „Noclegi Zwycięska” we Wrocławiu odbyła się konferencja pn. „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 oraz rola obszarów wiejskich w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020”, którą zorganizował Wydział Obszarów Wiejskich, a w której uczestniczył Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz.

Prelegenci z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wanda Klepacka oraz Bogdan Pomianek przedstawili "Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020", która została przyjęta przez Radę Ministrów 25 kwietnia br. Dokument wpisuje się w założenia strategiczne na poziomie Unii Europejskiej i zachowuje spójność ze Strategią UE 2020 oraz kierunkami rozwoju gospodarczego UE, co pozwoli efektywniej wykorzystywać środki z funduszy pomocowych UE. Jest to dokument, w którym wyznaczone zostały kierunki działań finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i unijnych. Działań – które zostały określone przez pryzmat zasobów i funkcji jakie pełnią obszary wiejskie, rolnictwo i rybactwo w Polsce i na świecie oraz w oparciu o pięć kluczowych zagadnień, tj. kapitał ludzki, jakość życia, bezpieczeństwo żywnościowe, konkurencyjność i środowisko.

 

Konferencja posłużyła również prezentacji „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020”, która wytycza cele i kierunki rozwoju naszego regionu. Poszczególne zagadnienia dotyczące dokumentu przedstawiła Anna Nowacka Zastępca Dyrektora Wydziału Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Strategia prezentuje potencjał naszego województwa i określa wspólną płaszczyznę działań subregionów. Jednym z kierunków rozwoju Dolnego Śląska jest turystyka, w tym turystyka wiejska. Zwiększając wachlarz usług w tej branży, umiejętnie wykorzystane zostaną walory przyrodnicze i kulturowe naszego regionu. Projekt Strategii jest konsultowany z mieszkańcami Dolnego Śląska do 18 grudnia 2012 r. Po zamknięciu procedury konsultacji społecznych Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadecyduje o przyjęciu wniosków i uwag,  przygotuje raport z konsultacji, a następnie wprowadzi niezbędne zmiany i przedstawi ostateczny projekt Strategii na sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

 

Materiały do pobrania:

 ZAŁOŻENIA „STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA” NA LATA 2012-2020

 ZAŁOŻENIA I SPOSÓB WDRAŻANIA „STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI, ROLNICTWA I RYBACTWA” NA LATA 2012-2020