rozmiar czcionki: A | A | A

Czwarta edycja konkursu „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” dla fotografów - amatorów

26.02.2013 10:21

Po raz czwarty mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy są pasjonatami fotografii mogą wziąć udział w konkursie „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie”. Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie.

 


Zachęcamy wszystkich do nadsyłania do nas zdjęć dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na Dolnym Śląsku obrazujących zmiany w regionie dzięki inwestycjom dofinansowywanym z EFRROW, mogą to być przykładowo fotografie: elementów architektury i krajobrazu, które powstały przy udziale środków unijnych, pokazujące zmiany lub nowe możliwości jednostek i całego społeczeństwa, prezentujące zmianę funkcji miejsc, podmiotów w wyniku dotowanych inwestycji.

 


Na fotografie czekamy do 30 września 2013 r. Wówczas komisja konkursowa wyłoni najlepszych i przyzna nagrody. Pula nagród w konkursie wynosi 7 tys. zł.

 

WAŻNE DATY:


• do 1 lipca 2013 r.-  należy zgłosić się do konkursu
• do 30 września 2013 r. należy nadesłać swoje fotografie
• grudzień 2013 r. – rozstrzygnięcie konkursu

 

WAŻNE DOKUMENTY:

 

Zał. 1, Zał. 2, Zał. 3

 

1. Zarządzenie i regulamin

2. Lista rankingowa - targowiska

3. Lista rankingowa - odnowa

4. Lista rankingowa - podstawowe usługi (eo)

5. Lista rankingowa - podstawowe usługi (e)