rozmiar czcionki: A | A | A

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi 14-17 lipca 2016r.

Dodano: 22-06-2016

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi14-17 lipca 2016r. Ekomuzeum Żywa Tradycja województwo lubelskie Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniach  14-17 lipca 2016r. organizuje podróż studyjną do wsi tematycznych w woj. lubelskim której celem jest wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia i funkcjonowania wsi tematycznych. W trakcie czterech  pobytu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ofertą 9 wsi...

[więcej]

Promocja Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska podczas „Europy na widelcu”

Dodano: 09-06-2016

W czerwcu każdego roku – w rocznicę przeprowadzenia pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów w Polsce, na wrocławskim rynku odbywa się biesiada kulinarna Europa na Widelcu będąca sposobem uczczenia tego ważnego wydarzenia.

[więcej]

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla gminnych koordynatorów Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Dodano: 31-05-2016

16 czerwca 2016. Wrocław, sala 510 Urzędu przy ul. Dobrzyńskiej

[więcej]

KOLEJNA EDYCJA JEDNEJ Z NAJSTARSZYCH REGIONALNYCH WYSTAW ZWIERZĄT HODOWLANYCH W POLSCE

Dodano: 30-05-2016

Co roku początek lata w Piotrowicach, gm. Chojnów łączy się z dwudniowym świętem dolnośląskiego rolnictwa. Tysiące odwiedzających i ponad stu wystawców na dwóch tysiącach metrów kwadratowych prezentujących ciekawe okazy zwierząt hodowlanych oraz nowości technologiczne maszyn rolniczych. Organizatorami imprezy są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Izba Rolnicza, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Urząd Gminy Chojnów a także hodowlane związki...

[więcej]

Podróż studyjna w ramach realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Dodano: 23-05-2016

23-25 czerwca 2016r. Dolina Karpia województwo małopolskie

[więcej]

Lista Produktów Tradycyjnych - nowe pozycje

Dodano: 28-04-2016

Dnia 21 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368), po przekazaniu wniosków przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego kiełbasa w słoiku z Przedgórza Sudeckiego oraz ryczyński miód lipowy zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi....

[więcej]

Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego...

Dodano: 25-04-2016

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług...

[więcej]